پایان نامه رایگان با موضوع تکرارپذیری

کردیم. همچنین وقتی سرعت هم‌زدن خیلی بالا می‌رود سبب ایجاد حباب روی فیبر می‌شود که منجر به کاهش انتقال آنالیت به داخل فیبر و در نهایت کاهش تکرارپذیری و دقت کار می‌شود.

نمودار (۴-۴). اثر سرعت هم‌زدن بر فرآیند استخراج.
شرایط استخراج: حلال فاز آلی: n- اکتانول، pH فاز دهنده:۸/۸ ، pH فاز گیرنده: ۴/۲ ، عدم حضور نمک در فاز دهنده،

پاسخی بگذارید