پایان نامه رایگان با موضوع ۴۵، ایده‌آل،، اکتانول،
آذر 14, 1397 Comments..0

افزایش زمان تا حد مشخصی میزان استخراج افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با افزایش زمان استخراج به بیش از ۴۵ دقیقه اکتانول به دلیل افزایش حلالیت آن از دست می‌رود و ممکن است به فاز گیرنده یا دهنده نشت کند. به همین دلیل با وجود عدم رسیدن به نقطه تعادل برای حفظ شرایط ایده‌آل، ۴۵ دقیقه به عنوان زمان بهینه استخراج انتخاب شد (۱ و ۲ و ۱۷ و

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد آزمایشــات، فشـار، (۴-۳)، دمـاهای

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.