آوریل 2020

پایان نامه روانشناسی درباره 
جو اخلاقی:

جو اخلاقی: کوهلبرگ (۱۹۸۱) بیان داشته که همچنان که افراد از نظر سطح اخلاقی پیشرفت می­نمایند، از فلسفه و دیدگاه جدیدی در برخورد خود با موضوعات اخلاقی استفاده می­نمایند. وی […]

پایان نامه رشته روانشناسی در مورد : 
مهم‌ترین اصول راهبردی در کاربرد اخلاق حرفه‌ای اسلامی

مهم‌ترین اصول راهبردی در کاربرد اخلاق حرفه‌ای اسلامی در اخلاق حرفه‌ای اسلامی، ملاک نهایی اخلاق همانا خواست خداوند یعنی خیر مطلق است. مهم‌ترین اصول راهبردی که به منزله منشأ شکل‌گیری […]

پایان نامه : 
فرصت­های در اختیار:

فرصت­های در اختیار: منظور از فرصت­های در اختیار، فشار و نظارت وارد بر کارکنان و مدیران، از سوی سیستم سازمانی، در راستای سوق دادن آنان به اخلاقیات و تصمیم ­گیری […]

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد 
عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای  از نظر  زیونتس

استقلال حرفه‌ای اخلاق علمی خود فهمی حرفه‌ای عینیت گرایی، بی‌طرفی و عدم جانبداری فراتر رفتن از مفهوم معیشتی ۱- استقلال حرفه‌ای اخلاق علمی:این عامل مانند اخلاق در هر نظام حرفه‌ای […]