می 2020

عوامل موثر بر تعهد رفتاری

صداقت؛ تغییر ناپذیری رفتار؛ خواست و اراده فردی (استیرز و پورتر ۱۹۸۳ به نقل از ساروقی، ۱۳۷۵، ص ۷۲).   ۱-۶-۳-۲-۲ توانایی مشاهده یکی از عوامل تعیین کننده تعهد نسبت […]

مدل سه بخشی تعهد سازمانی

هم اینکه روشنه که وجود این حالتهای روانی هم متفاوت می باشن. تعهد عاطفی نشون دهنده ترتیب عاطفی کارمند و تعیین هویت ایشون با ارزشها و اهداف سازمان و اندازه […]

تناسب اهداف فردی سازمانی:

استرون تعهد سازمانی رو عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل) می دونه که در اون مشغول به کارن. در تعهد سازمانی شخص نسبت […]

مدیریت : مدل‌های جسورانه

مدیر به عنوان یه تکنسین تلاش می کنه که همه جواب ها رو داشته باشه. اونا کارا رو همونطوری انجام میدن که قدیمً انجام می دادن. تأکید اونا بر بخش […]

روانشناسی : کیفیت زندگی :

گذشته پیدایش معنی کیفیت زندگی به دوران ارسط در ۳۸۵ سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده .در اون دوران ارسطو “زندگی خوب”یا خوب انجام دادن کارا “رو به معنی خوشحال […]

مولفه های کیفیت زندگی

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین […]