فهرست بستن

دسته: مقالات و پایان نامه ها

دادگاه صالح و ازدواج با فرزندخوانده/پایان نامه ازدواج با فرزندخوانده

مخالفت دادگاه صالح در صورتي كه سرپرست خواستار ازدواج با فرزند‌خوانده‌اش باشد و صلاحيت‌هاي عمومي و شرایط ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمي‌تواند با او…