عوامل عاطفی یادگیری
مرداد 22, 1397 Comments..0

عوامل عاطفی یادگیری شرایط عاطفی و روانی را می توان به عنوان عاملی مؤثر در پیشرفت یا افت تحصیلی دانست. بسیاری از دانش آموزان با اینکه از بهره هوشی بالاتر از متوسط و ظرفیت یادگیری قابل... متن کامل | Share it now!

Read More

مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی
مرداد 22, 1397 Comments..0

مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی راهبرد فراشناختی مناسبی را برای استفاده در یک مهارت  انتخاب کنید. راهبرد موردنظرتان را حداقل سه بار توضیح داده و نمونه‌سازی نمایید. از بخشهای... متن کامل | Share it now!

Read More

دیدگاهها و نظریات  عمده در مورد اهمال‌کاری
مرداد 22, 1397 Comments..0

دیدگاهها و نظریات  عمده در مورد اهمال‌کاری: دیدگاههای مرتبط با اهمال‌کاری در یک طیف خوشبینانه تا بدبینانه قرار دارند. از یک‌سو طرفداران دیدگاههای خوش‌بینانه، مدعی‌اند که... متن کامل | Share it now!

Read More

مهم ترین و جامع ترین نظریه های یادگیری از منظر روانشناسی
مرداد 21, 1397 Comments..0

نظریه های آموزشی و یادگیری هنگامی که در یک رشته ی علمی ، یافته های پژوهشی افزایش پیدا کرد و به کمک آنها قوانین متعددی تدوین گردید شرایط لازم برای تولید یک نظریه ی علمی فراهم است . یک... متن کامل | Share it now!

Read More

تعریف مدیریت آموزشی از نظر روانشناختی
مرداد 21, 1397 Comments..0

تعریف مدیریت آموزشی تفاوت عمده مدیریت: هر رشته از دانش بشری دارای تربیت خاصی است. این تعریف حوزه دانش مورد بحث را معلوم می دارد. مثلا  علوم ریاضی بیشتر به محاسبات و اندازه گیری می... متن کامل | Share it now!

Read More

اثرات بازی های گروهی بر روی کودکان
مرداد 21, 1397 Comments..0

بازی های گروهی یکی از هدفهای اساسی بازی کودک کمک به او در امر : 1- سازگاری با محیط جامعه 2- رشد جسمانی 3- رشد ذهنی 4- آموزش است . بازیهای گروهی کودک را در این 4 امر یاری خواهد کرد . نمونه هایی... متن کامل | Share it now!

Read More

ویژگی های افراد و سازمان مشارکت جو
مرداد 21, 1397 Comments..0

ویژگی های افراد و سازمان مشارکت جو مدیریت مشارکت جو : مقصود مدیریت مشارکت جو اطمینان یافتن از این امر است که کارکنان صالح به گرفتن تصمیمهای موثری بپردازند. سپردن اختیار وسیله ای... متن کامل | Share it now!

Read More

اصول اخلاق حرفه‌ای از منظر نهج البلاغه
مرداد 21, 1397 Comments..0

اصول اخلاق حرفه‌ای از منظر نهج البلاغه باتوجه به بیانات حضرت امیر می توان اصول زیر را برشمرد: 2-4-11-1- اصل مسئولیت‌پذیری اصل مسئولیت‌پذیری می‌آموزد که هرکس در هر مرتبه‌ای که باشد،... متن کامل | Share it now!

Read More

تعریف اختیار از دیدگاه روانشناختی
مرداد 21, 1397 Comments..0

– اختیار بی‌تردید انسان موجودی مختار است، یعنی از روی علم، آگاهی و میل تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند و مسیر زندگی خود را از این راه بر می گزیند. اگر چنین نمی بود و انسان اختیار نمی... متن کامل | Share it now!

Read More

نظریه دروازه­ای اختلال خود جرحی
مرداد 21, 1397 Comments..0

.نظریه دروازه­ای ‌براساس نظریه دروازه­ای تفاوت کمی بین خود جرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی وجود دارد و هر دو رفتار در پیوستار رفتارهای خود آسیب رسانی قرار دارند که دارای ویژگی های... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.