روانشناسی فرایند خودافشاسازی
مرداد 20, 1397 Comments..0

خودافشاسازی خودافشاسازی به فرایندی اشاره دارد که در آن فرد به خود اجازه می دهد تا بوسیله دیگران شناخته شود (میکالینسر و ناچشون، 1991). نظریه و تحقیقات در حوزه خودافشاسازی بر عامدانه و... متن کامل | Share it now!

Read More

از زبان به گفتمان؛ نگاه فوکویی به بازنمایی
مرداد 20, 1397 Comments..0

6  از زبان به گفتمان؛ نگاه فوکویی به بازنمایی روژک معتقد‌‌است که در برهه چهارم مطالعات فرهنگی، اندیشه‌های میشل فوکو در مرکزیت مباحث قرارمی‌گیرد. (Rojek, 2007: 61). فوکو سوال از بازنمایی... متن کامل | Share it now!

Read More

فیزیولوژی فشار روانی از دیدگاه روانشناختی
مرداد 20, 1397 Comments..0

فیزیولوژی فشار روانی برای فهم و مقابله با فشار روانی ، بهتر است فرد بداند وقتی با ترس ، تهدید ،‌ نگرانی یا فشار روانی مواجه می‌گردد دقیقا چه اتفاقی برای او رخ می‌دهد. شروع فشار روانی... متن کامل | Share it now!

Read More

تفکرخلاق چه ویژگی هایی دارد؟
مرداد 19, 1397 Comments..0

ارتباط خلاقیت ،نوآوری وکارآفرینی خلاقیت پیدایی وتولیدیک اندیشه وفکراست درحالی که نوآوری کاربردچیزی نویابه عمل ساختن آن اندیشه وفکرنو است(آقایی1377)بعضی ازصاحبنظران نوآوری راعلم... متن کامل | Share it now!

Read More

شیوه های فرزند پروری در جلوگیری از پرخاشگری فرزندان
مرداد 19, 1397 Comments..0

شیوه های فرزند پروری پژوهش ها نشان می دهد که در رابطه والد–کودک دو مسئله مهم وجود دارد: پذیرش از سوی والدین و کنترل والدین بر کودک (به نقل از بیابانگرد ، 1376). دیانا بامرنید (1978) با توجه... متن کامل | Share it now!

Read More

بررسی نظریه های مختلف در رابطه با سازگاری
مرداد 19, 1397 Comments..0

تحلیل فرآیند سازگاری جریان سازگاری از مراحل پیوسته گوناگونی تشکیل شده که افراد را در حالات گوناگون در بر می گیرد. آغاز فرایند از نیاز یا سائق شروع شده و با ارضاء آن خاتمه می یابد. برای... متن کامل | Share it now!

Read More

بهره­ وری سازمانی،قدرت و قابلیت تولید!
مرداد 19, 1397 Comments..0

بهره­وری سازمانی 1-1-1-2- تعاریف کلمه بهره­وری برگردان انگلیسی واژه «Productivity» به معنای قدرت و قابلیت تولید است. در دایره المعارف بریتانیا  بهره­ری در اقتصاد به صورت نسبتی از آنچه تولید... متن کامل | Share it now!

Read More

عوامل موثر بر گرایش نسل جوان به مواد روان گردان
مرداد 19, 1397 Comments..0

عوامل موثر بر گرایش نسل جوان به مواد روان گردان از نظر باتوین (2000)، عوامل موثر در شروع مصرف مواد در چند طبقه قرار می گیرند. در این قسمت بر پایه طبقه بندی وی نقطه نظرات تکمیلی نیز اضافه... متن کامل | Share it now!

Read More

رضایت زوجین از نگاه آیات و روایات
مرداد 18, 1397 Comments..0

رضایت زوجین از نگاه آیات و روایات در این بخش، مصادیقی از تعامل رفتاری زوجین از نگاه آیات و روایات را مطرح می کنیم و در برخی از موراد که تفاوت وظایف و نقش ها در ظاهر سوال برانگیز می... متن کامل | Share it now!

Read More

یادگیری چه مزایای برای سازمانها می تواند داشته باشد؟
مرداد 18, 1397 Comments..0

اهمیت یادگیری سازمانی: بدون شک پدیده یادگیری مهمترین پدیده روانی در انسان و موجودات تکامل یافته می باشد به این دلیل که پایه و اساس بسیاری از مسائلی است که موجب می شود انسان از نظر... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.