شخصیت ضداجتماعی و نشانه های آن
مرداد 17, 1397 Comments..0

شخصیت ضداجتماعی شخصیت ضداجتماعی گسیخته و مخرب بوده اشکالات اخلاقی و وجدانی عمیق و همه جانبه دارد انها قادر نیستند ارزش‌های فردی و اجتماعی و گروهی را رعایت نمایند. خودخواه،... متن کامل | Share it now!

Read More

مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی
مرداد 16, 1397 Comments..0

رایج ترین مدل های نظری مطرح شده – مدل ترسیم شناختی پری(1970): بررسی فرایند تحول و استدلال و مراحل آن(پری ، 1970، به نقل از عباسی 1390). – مدل قضاوت انعکاسی(RJM)کینگ و کیچنر(1981). معرفی 7 مرحله... متن کامل | Share it now!

Read More

آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت
مرداد 16, 1397 Comments..0

آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت‌ فصل اول ـ سازمان کانون اصلاح و تربیت‌ ماده 1 ـ کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که نگاهداری ‌ ، تهذیب و تربیت اطفالی را که‌ برحسب ‌مقررات ‌قانون... متن کامل | Share it now!

Read More

مفهوم کیفیت زندگی از نظر روانشناختی
مرداد 16, 1397 Comments..0

کیفیت زندگی به دوران ارسطو، 385 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد، در آن دوران ارسطو « زندگی خوب» یا « خوب انجام دادن کارها» را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است، لیکن در عین حال به تفاوت... متن کامل | Share it now!

Read More

موانع خلاقیت از نظر علم روانشناسی
مرداد 16, 1397 Comments..0

موانع اعتماد به نفس پایین: اعتماد به نفس نیروی عظیمی در تداوم خلاقیت به شمار می رود، چه بسا ایده های بالقوه مهم که در اثر عدم اعتماد به نفس خلق کنندگان، در نطفه خفه گردیده و حتی هرگز... متن کامل | Share it now!

Read More

ساختار اخلاقی و تربیتی در نهج‌البلاغه چگونه است؟
مرداد 16, 1397 Comments..0

ساختار اخلاقی و تربیتی نهج‌البلاغه اهمیت اصول تربیت اخلاقی نهج‌البلاغه آنگاه روشن می­شود که با سایر مکتب­ها و مبانی تربیتی آن‌ها سنجیده شود؛ زیرا مکتب‌ها و مذهب­هایی هستند که... متن کامل | Share it now!

Read More

ضرورت و انواع برنامه ریزی در نظام اموزش
مرداد 15, 1397 Comments..0

ضرورت و انواع برنامه ریزی حوزه برنامه ریزی درسی با وجود سابقه تاریخی کوتاه مدت، از منابع نظری غنی برخوردار است مبانی نظری حوزه برنامه درسی در تصمیمات برنامه ریزی به ویژه تعیین هدف... متن کامل | Share it now!

Read More

اهمیت و جایگاه سرمایه­ اجتماعی در بسترهای متفاوت اجتماعی
مرداد 15, 1397 Comments..0

سرمایه اجتماعی 2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در جامعه­شناسی، اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده استفاده شده است این مفهوم به... متن کامل | Share it now!

Read More

باورهای معرفتی در تفکر انتقادی
مرداد 14, 1397 Comments..0

باورهای معرفتی در تفکر انتقادی باورهای معرفت شناختی از جمله تمایلات عمدۀ تفکر انتقادی محسوب می شود. پژوهشگران نشان داده اند که این عقاید بر تفکر و یادگیری فراگیران تأثیر زیادی دارد.... متن کامل | Share it now!

Read More

مباحث نظری در باب سازه ی تاب آوری
مرداد 14, 1397 Comments..0

مباحث نظری در باب سازه ی تاب آوری : صفت تاب آوری به عنوان گرایش به تعدیل و مدیریت مؤثر پاسخ های فرد در برابر تقاضاها و استلزام های متغیر محیطی و نیز داشتن توانایی بهبودی مؤثر در شرایط... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.