منبع پایان نامه ارشد درمورد عدل و انصاف
دی 8, 1397 Comments..0

حنفی و مالکی و شافعی بطوری که می دانیم دین مقدس اسلام اختیار طلاق زن را بدست مرد سپرده و زن مستقیماً استقلالاً در این امر هیچگونه دخالتی ندارد و ما برای احراز موجه بودن این موضوع دو... متن کامل | Share it now!

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد عسر و حرج، رسول خدا (ص)، غائب مفقود الاثر، فسخ نکاح
دی 8, 1397 Comments..0

زناشویی برای زن غیر قابل تحمل است قانون استثناء به او اجازه داده است که بتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.درمورد غائب مفقودالاثر: در شرح مواد 1029 و 1030 ق.م زن می تواند هرگاه شوهر او به... متن کامل | Share it now!

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد طلاق بائن، اجرت المثل، ازدواج مجدد، حدود الله
دی 8, 1397 Comments..0

ر طلاق داشته و از طرفی زوجه ضمن مخالفت با طلاق، مطالب? حق الزحم? کارهای انجام شده به دستور زوج و در منزل مشترک و در طول زندگی را نموده است و با الحاظ محتویات پرونده و اظهارات متخذه از... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع رودخان، تغییرات، یخبندان، زیر
دی 8, 1397 Comments..0

تغییرات میانگین ماهانه دما در حوضه نشان می دهد که بیشترین میزان دما را 1/25 درجه سانتی گراد مربوط به مرداد و کمترین دما با 4/6 درجه سانتیگراد به بهمن ماه می باشد با توجه به جدول زیر... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بارندگی، رودخان، ایستگاه، میانگین
دی 8, 1397 Comments..0

ارتفاعیمساحتدرصد مساحتدرصد تجمعی مساحتکمتر از... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع رودخان، تیپ، بسیار، رویشگاه
دی 8, 1397 Comments..0

لات در ارتفاع 336 متر قرار داشته و مابقی روستاها در ارتفاع 100 تا 300 متر قرار دارند. – واحد کوهستانی نسبتاً مرتفع : این واحد کوهستانی شامل ارتفاعات 500 تا 2000 متری است و از نظر مساحت... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شیب، تخریب، تشکیل، فرسایش
دی 8, 1397 Comments..0

ه ای که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت تشکیل می شوند. یکی از انواع دامنه های مرکب، دامنه ای است با شیب محدب _ مقعر که در آن قسمت بالایی، شیب محدب و قسمت پایینی، شیب مقعر را نشان می دهند. نوع... متن کامل | Share it now!

Read More

پایان نامه رایگان درمورد LUMO، HOMO، نانولوله، a)HOMO
دی 8, 1397 Comments..0

Al3+&BNNT-Ga1.09-2.53-3.62 Pb2+&BNNT-Ga3.51-3.06-6.57 Co2+&BNNT-Ga1.18-2.52-3.7 Pb2+&CNT(5,5)1.82-2.85-4.67 Co2+&CNT(5,5)2.22-2.64-4.86 Hg2+&CNT(5,5)1.08-2.46-3.54 Al3+&CNT(5,5) شکاف انرژی HOMO&LUMO در یونها قبل از برهمکنش با نانولولهها زیاد و... متن کامل | Share it now!

Read More

پایان نامه رایگان درمورد اکسیداسیون، جنگ جهانی دوم، باستان شناسی
دی 8, 1397 Comments..0

تأثیر قلیایی‌ها قرار می‌گیرد. سرعت اکسایش کبالت ۲۵ برابر نیکل است. قدرت آن در سفید کردن آلیاژهای مس کمتر از نیکل بوده، ولی مقادیر کمی از آن در آلیاژهای نیکل- مس ته رنگ زرد نیکل را... متن کامل | Share it now!

Read More

پایان نامه رایگان درمورد محیط زیست، آلاینده ها، شبیه سازی، استان های کشور
دی 8, 1397 Comments..0

شکل 1-2 نمایش پراش دو شکاف اما نظریه‎ی کوانتومی بر پایه‎ی گسسته بودن مقادیر کمیت‎ها به رشد خود ادامه داد و پس از فرمول‎بندی در سال 1925 توسط هایزنبرگ و 1926 توسط شرودینگر تا اوایل دهه... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.