منبع پایان نامه ارشد درباره رادیو و تلویزیون، مشارکت سیاسی، خاورمیانه، جامعه پذیری
دی 8, 1397 Comments..0

سیاسی و اجتماعی را به‌درستی به تصویر بکشانند. ایفای نقش وجدان جمعی مستلزم این است که رسانه‌ها بتوانند تمام نظام اجرایی را نقد کنند، زیرا انتقاد سازنده با رفع خطا و اجرای درست امری... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.