رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن
بهمن 20, 1397 Comments..0

دارد. 2- ضمانی که در نتیجه انجام ندادن تعهد ناشی از عقد برای متعهد ایجاد می شود که به موجب آن باید خسارات عهد شکنی را جبران کند .(م 221ق.م) 3- ضمان عقدی- که به موجب قراردادی شخص ملتزم می شود... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن
بهمن 20, 1397 Comments..0

ع ادامه می یابد تا ضمان بر عهده مدیون اصلی استقرار یابد. نتیجتاً باید گفت در این نوع ضمان، ضامنینی که مجبور به پرداخت دین به طلبکار شده اند به دلیل آنکه بدهکار اصلی نیستند در رابطه فی... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ضامنان
بهمن 20, 1397 Comments..0

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  باید گفت تضامن طلب اصولا وجود ندارد وبه صراحت در قوانین از آن ذکر نشده ولی در مواردی که حق تجزیه ناپذیر از آن چند تن باشد... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع نظام کیفری اسلام
بهمن 20, 1397 Comments..0

آمدن شبهه در نزد مُجرم معتبر است یا نزد حاکم یا نزد هر دو یا آن‌ که‌ پیش آمدن شبهه در هر کدام به تنهایى، کفایت کرده و موجب اسقاط حد می‌شود؟ برای نمونه؛ آیا قاضی باید شبهه‌ای در تحقق... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع رابطه نامشروع
بهمن 20, 1397 Comments..0

کسى ایجاد شود؛ قاضى، متهم یا هردو؟ پس در جستجوى مراد شارع، این بحث به میان می آید که مخاطب «ادرءوا الحدود بالشبهات» کیست؟ این مساله در فهم مبانی و بسترهای اعمال قاعده درء اهمیت زیادی... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری
بهمن 20, 1397 Comments..0

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  است که قانون به مصلحت متهم تفسیر شود و عمل به قاعده گاهی به تخفیف و مجازات مجرم و گاهی به تبرئه مجرم منجر می‌شود. از... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع حقوق بشر اسلامی
بهمن 20, 1397 Comments..0

به کار می رود که هیچ کدام از این ها تکلیف را مشخص نکند و فقط برای دفع تمیز و بلاتکلیفی به این اصول روی آورده می شود (موذن زادگان ،89).در جایی که قاعده ما لایعلم من قبله جریان پیدا می... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع مسقط
بهمن 20, 1397 Comments..0

همکاری می‌کند می‌توان از تخفیف‌های قانونی و قضایی که در قانون پیش‌بینی شده است برخوردار شود. توبه‌کننده در برخی موارد می‌تواند از مزیت تعلیق مجازات خود استفاده کند. در بعضی مواد... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری
بهمن 20, 1397 Comments..0

ه است. در این خصوص ماهیت توبه، شرایط اثرگذاری توبه، قلمرو اثرگذاری توبه، نقش عوامل شخصی و غیر شخصی در اثرگذاری توبه و نهایتا نظریه های حاکم بر توبه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع مطالعه تطبیقی
بهمن 20, 1397 Comments..0

یَقولُ ءامَنّا بِاللّهِ وبِالیَومِ الأخِرِ وما هُم بِمُؤمِنین یُخـدِعونَ اللّهَ والَّذینَ ءامَنوا..» درحالی‌که ماهیت عمل آنان در تناسب با کفر باطنی آنها، افساد و نه اصلاح... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.