ملاک های تشخیصی اختلال ذخیره کردن(احتکار) براساسDSM-5

اختلال احتکار(ذخیره کردن) اختلال احتکار یا ذخیره کردن با مشکل مداوم دور انداختن اموال یا دل کندن از آنها، صرف نظر از ارزش واقعی آنها، در نتیجه نیاز خیالی نیرومند به ذخیره کردن اجناس و... متن کامل | Share it now!

مراحل تشخیص کودکان مبتلا به ناتوانی ریاضی

مراحل تشخیص کودکان مبتلا به ناتوانی ریاضی همانگونه که در تعریف کودکان با ناتوانی ریاضی آمده است، این کودکان از بهره­هوشی تقریباً از هوش عادی برخوردارند و از نظر حواس بینایی و... متن کامل | Share it now!

اعتیاد چگونه شکل گرفت؟

دانش به دست آمده در مورد اعتیاد و چگونگی شکل گیری اعتیاد اعتیاد اصولا درباره رفتارهای اجبار گونه است. رفتارهای انسان تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. مجموعه ای از شناختها، باورها،... متن کامل | Share it now!

ناگویی خلقی از دیدگاه روانپویشی

ناگویی خلقی از دیدگاه روانپویشی نظریه روانکاوی معتقد است که مشکلات در تنظیم عواطف ریشه در گذشته دارند، مانند ناگویی خلقی که روابط اولیه دشوار با والدین ممکن است در رشد آن نقش داشته... متن کامل | Share it now!

ویژگی‌های بالینی هراس اجتماعی

ویژگی‌های بالینی هراس اجتماعیویژگی اختلال هراس این است که هنگامی که شخص در معرض موقعیت ویژه یا چیزی که از آن بیم دارد قرار می‌گیرد یا حتی انتظار دارد که در معرض آن‌ها قرار گیرد،... متن کامل | Share it now!

درهم آمیختگی فکر- عمل و اختلال وسواسی- جبری

درهم آمیختگی فکر- عمل و اختلال وسواسی- جبری یکی از سازه‌های فراشناختی که در برخی اختلالات، از جمله اختلالات اضطرابی به خصوص اختلال وسواس فکری-عملی، در سال‌های اخیر به طور گسترده‌ای... متن کامل | Share it now!

محدودیتهای ایمنی در استفاده از tDCS برای مداخلات انسانی در بیماری صرع

محدودیتهای ایمنی در استفاده از tDCS برای مداخلات انسانی محدودیتهای تکنیکی tDCS از دیگر درمانهای غیر تهاجمی متعادل سازی-عصبی  از جنبه های مختلفی متفاوت است چرا که ایجاد پتانسیل عمل در... متن کامل | Share it now!

عوامل علیتی بیماری افسردگی چیست؟

عوامل علیتی زیگموند فروید افسردگی را به صورت خشمی که به درون برگشته است در نظر داشت. افرادی که بیش از حد در مورد جریحه دار کردن احساسات دیگران نگران هستند یا تأیید آنها را از دست می... متن کامل | Share it now!

هدف­های کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی

هدف­های کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی به طور کلی هدف آموزش علوم در دوره­ی آموزش عمومی آن است که دانش­آموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده کند؛ به عبارت دیگر، هدف کلی آموزش... متن کامل | Share it now!