تعریف مدیریت آموزشی از نظر روانشناختی

تعریف مدیریت آموزشی تفاوت عمده مدیریت: هر رشته از دانش بشری دارای تربیت خاصی است. این تعریف حوزه دانش مورد بحث را معلوم می دارد. مثلا  علوم ریاضی بیشتر به محاسبات و اندازه گیری می... متن کامل | Share it now!

اثرات بازی های گروهی بر روی کودکان

بازی های گروهی یکی از هدفهای اساسی بازی کودک کمک به او در امر : 1- سازگاری با محیط جامعه 2- رشد جسمانی 3- رشد ذهنی 4- آموزش است . بازیهای گروهی کودک را در این 4 امر یاری خواهد کرد . نمونه هایی... متن کامل | Share it now!

ویژگی های افراد و سازمان مشارکت جو

ویژگی های افراد و سازمان مشارکت جو مدیریت مشارکت جو : مقصود مدیریت مشارکت جو اطمینان یافتن از این امر است که کارکنان صالح به گرفتن تصمیمهای موثری بپردازند. سپردن اختیار وسیله ای... متن کامل | Share it now!

اصول اخلاق حرفه‌ای از منظر نهج البلاغه

اصول اخلاق حرفه‌ای از منظر نهج البلاغه باتوجه به بیانات حضرت امیر می توان اصول زیر را برشمرد: 2-4-11-1- اصل مسئولیت‌پذیری اصل مسئولیت‌پذیری می‌آموزد که هرکس در هر مرتبه‌ای که باشد،... متن کامل | Share it now!

تعریف اختیار از دیدگاه روانشناختی

– اختیار بی‌تردید انسان موجودی مختار است، یعنی از روی علم، آگاهی و میل تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند و مسیر زندگی خود را از این راه بر می گزیند. اگر چنین نمی بود و انسان اختیار نمی... متن کامل | Share it now!

نظریه دروازه­ای اختلال خود جرحی

.نظریه دروازه­ای ‌براساس نظریه دروازه­ای تفاوت کمی بین خود جرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی وجود دارد و هر دو رفتار در پیوستار رفتارهای خود آسیب رسانی قرار دارند که دارای ویژگی های... متن کامل | Share it now!

 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت

10    ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت 2-2-10 -1     جایگاه ارزشیابی در دوره های آموزش ضمن خدمت یکی از مهم ترین سؤلات در حوزه آموزش ضمن خدمت این پرسش اساسی است که ارزشیابی از دوره های... متن کامل | Share it now!

 مفهوم یادگیری و فرایند یادگیری انسان

2   فرایند یادگیری انسان پس از مطالعه و بررسى طرق مختلف یادگیری، ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که اغلب تحقیقات و آزمایش‌هاى انجام شده در زمینه یادگیری، در آزمایشگاه و بر روى... متن کامل | Share it now!

رویکردهای روان شناسانه ی هویت و هویت دینی

هویت دینی هویت: واژه هویت یا  Identity ریشه در زبان لاتین دارد ( Identitas) که از Idem یعنی مشابه و یکسان ریشه می گیرد) و دو معنای اصلی دارد.اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است:این با آن... متن کامل | Share it now!

عوامل ایجاد­کننده تعارض در سازمان

منابع تعارض عوامل ایجاد­کننده تعارض در سازمان متعددند که در این قسمت به مهم­ترین آن­ها اشاره می­شود: تفاوت­های فردی سرشت و طبیعت مردم متفاوت است. بعضی افراد پرخاشگر و سلطه جویند و... متن کامل | Share it now!