اثرات بازی های گروهی بر روی کودکان

بازی های گروهی

یکی از هدفهای اساسی بازی کودک کمک به او در امر :

1- سازگاری با محیط جامعه

2- رشد جسمانی

3- رشد ذهنی

4- آموزش است .

بازیهای گروهی کودک را در این 4 امر یاری خواهد کرد . نمونه هایی از بازیهای گروهی در کتاب بازیهای آموزشی نوشته آقایان مصطفی مقدم و منوچهر ترکمان مفصلا توضیح داده شده است . از این بازیها برای هم کودکان پیش دبستانی و هم دبستانی می توان استفاده کرد . اهداف هر بازی در شروع توضیح چگونگی اجرای بازی آمده است .

این مطلب را هم بخوانید :  روانشناسی فرایند خودافشاسازی