بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از ۱۰۰ میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیا
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
عنوان:
بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از ۱۰۰ میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا)
استاد راهنما:
دکتر آتوسا بیگدلی
نگارش:
زهرا قربانی
سال تحصیلی
شهریور ۱۳۹۳

باسمه تعالی
صورتجلسه دفاع
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای /خانم در رشته

تحت عنوان:
با حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت در تاریخ تشکیل گردید.
در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره با امتیاز
( بدون احتساب نمره مقاله ) دریافت نمود.
استاد راهنما: دکتر
استاد (استادان مشاور):
۱٫ دکتر
۲٫
۳٫
هیأت داوران:
۱٫ دکتر
۲٫
۳٫
مدیر گروه یا رئیس تحصیلات تکمیلی واحد:
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت

تاریخ:……………………..
شماره:…………………….
پیوست:………………..
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
بسمه تعالی
«تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه»
اینجانب………………………………………………دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکتری حرفه ای/ دکتری تخصصی در رشته………………………………………………………………… که در تاریخ ………………………………………از پایان نامه/ رساله خود
تحت عنوان:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
با کسب نمره ………… و درجه ……………… دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
۱)این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
۲)این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳) چنانچه بعد از فراغت تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴)چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت./

نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء
نشانی:رشت-فلکه گاز-کیلومتر۳ جاده لاکان-پل طالشان-مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) صندوق پستی ۳۵۱۶-۴۱۳۳۵ تلفن: ۴۲۲۳۳۰۸ و ۴-۴۲۲۲۱۵۳
تقدیر و تشکر
از استاد راهنما گرامیم سرکار خانم دکتر آتوسا بیگدلی بسیار سپاسگذارم چرا که بدون راهنماییهای بی دریغ و شبانه روزی ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل مینمود.
از استاد داور محترم خانم دکتر صبوری و آقای دکتر رمضانی وکلیه اساتیدی که در طی دوره تحصیل و جمع آوری این پایان نامه به دلیل یاریها و راهنماییهای بی چشمداشتشان که بسیاری از سختیها را برایم آسانتر نمودند، سپاسگذارم.
همچنین تقدیر و تشکر از اداره کل حوادث استانداری گیلان و سازمان هواشناسی استان گیلان و سازمان آب و فاضلاب منطقه ای گیلان که همکاری لازم را با اینجانب در تامین اطلاعات داشتند
تقدیم به بهترین های زندگیم
فرزندانم که نشانه لطف و محبت الهی در زندگی من هستند
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول کلیات تحقیق
۱ – ۱- بیان مسئله ۴
۱-۲ – پرسش اصلی ۴