پژوهش – بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۴

رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی بانک و تهیه گزارش های لازم جهت تقدیم به مجمع عمومی.
رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهایی که بانک هر ماه باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
ماده ۲۳-اختیارات بازرسان به شرح زیر می باشد:
بازرسان قانونی می توانند در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت نمایند.
بازرسان قانونی می توانند برای انجام وظایف خود در هر موقع به کلیه دفاتر و اسناد و دارایی های بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیئت مدیره بخواهند و هیئت مدیره موظف است تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نماید.
بازرسان قانونی حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات بانک را ندارند ولی می توانند نظریات خود را کتباً به مدیر عامل یا هیئت مدیره اطلاع دهند.
در مواردی که بازرسان قانونی برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بدانند، می توانند پس از جلب موافقت رئیس مجمع عمومی به هزینه بانک، یک یا چند نفر را موقتاً دعوت نمایند.
هرگونه ایرادی که بازرسان نسبت به امور بانکی داشته باشند کتباً به نظر مدیر عامل و هیئت مدیره بانک خواهد رسید و هر گاه در رفع آن از طرف مدیر عامل یا هیئت مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را طی گزارش به مجمع عمومی تقدیم می نمایند.
تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی باید در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضا شود. هیئت مدیره در مواقع لزوم می تواند بازرسان قانونی را دعوت نماید تا برای بررسی مسائل موردنظر تشکیل جلسه دهند.
بازرسان در مورد انجام وظایف و مفاد گزارش خود در برابر مراجع قانونی، سهام داران و اشخاص ثالث ذی نفع مسئول هستند.
ماده ۲۴-چگونگی ترازنامه و حساب سود و زیان، میزان اندوخته قانونی، میزان استهلاک اموال بانک، همچنین نحوه و اصول حسابداری بانک بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و سایر قوانین و مقررات مربوط و اصول پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.
 
ماده ۲۵-سود خالص بانک در هر سال عبارت از درآمد حاصل در همان سال پس از کسر هزینه ها، استهلاک و ذخیره ها و مالیات متعلقه می باشد. سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف می شود.
ماده ۲۶-سال مالی بانک از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود. اولین سال مالی بانک از تاریخ تشکیل آغاز و در آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد.
ماده ۲۷-کلیه دارایی های شعب صندوق تعاون، مطالبات و دیون صندوق تعاون، جزء دارایی، مطالبات و دیون بانک محسوب می شود و بانک در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت جانشین صندوق تعاون می باشد.
ماده ۲۸-مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده است تابع قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع کشور می باشد.
ماده ۲۹-کلیه عملیات حسابهای جاری، اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره است و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره خواهد بود و مکاتبات بانک با امضای ثابت مدیر عامل بانک است.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۸/۳۰/۳۳۷۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۴ شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است.
۲-۴-۳-۴ منشور اخلاقی کارکنان بانک توسعه تعاون 
با استعانت از آیه شریفه ” تعاونوا علی البر و التقوی” ما مفتخریم در بانکی خدمت رسانی کنیم که در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت ارتقای بخش مردمی تعاون در اقتصاد کشور تشکیل شده است.
خداوند منان را سپاس گزاریم که سرانجام در سایه تلاش خدمت گزاران دلسوز نظام و مسئولین بخش تعاون کشور و به ویژه اهتمام مستمر دولت محترم نهم جمهوری اسلامی، آروزی دیرینه تعاونگران این مرز و بوم جهت تشکیل بانک توسعه تعاون برای تحقق برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامه عمل به خود پوشیده است.
ما معتقدیم که خدمت صادقانه به مردم عبادت و پاسخگو بودن در برابر آنان وظیفه است.
ما بر این باوریم که اندیشه خدمت صادقانه به مردم مقدمه  ای برای فعالیت اثر بخش خواهد بود.
هدف ما در این بانک بر این است که بین حرف و عمل مبتنی بر قانون فاصله ای نباشد.
مشتریان با ارزشترین سرمایه بانک توسعه تعاون و رضایت آنان بالاترین سرمایه و اعتبار اجتماعی برای ما می باشد.
رعایت اصول صداقت، درستی، امانتداری، رازداری و حفظ اطلاعات مربوط به مشتریان سرلوحه گفتار و کردار کارکنان بانک توسعه تعاون است.
رعایت نظم و انضباط، وقت شناسی، آراستگی ظاهر و ادب و احترام به مشتریان معرف شخصیت سازمانی و اجتماعی ما است.
روان سازی و سرعت بخشی در روند ارائه خدمات به مشتریان همراه با سعی و تلاش مستمر در ارتقاء بخشی سطح کمی و کیفی خدمات با استفاده از فناوری روز بانکداری از هدف های  اساسی  این بانک است.
رعایت قوانین و مقررات و دوری جویی از هرگونه اعمال سلایق شخصی و غیر مسئولانه به صورت جدی سرلوحه کار در سطح بانک توسعه تعاون می باشد.
رعایت عدالت و انصاف و پرهیز از هرگونه تبعیض در جریان امور و فعالیت ها، ضمن حفظ کرامت انسانی مردم و مشتریان، راهگشای ما خواهد بود.
در ارائه خدمات بهینه به مشتریان دقیق و ساعی خواهیم بود و با آموزش مستمر در جهت ارتقاء دانش فنی و تخصصی  و میزان آگاهی  و اطلاع خود تلاش می کنیم.
با اعتماد سازی و افزایش میزان اطمینان مشتریان، ضمن جلب رضایت مندی آنان موجبات رشد، کارایی و بهره وری بانک را فراهم خواهیم کرد.
با کمال خوشرویی و متانت از ارباب رجوع استقبال، با صبر و حوصله خواسته های او را می شنویم و پس از انجام کار با گشاده رویی او را بدرقه خواهیم کرد.
 
۲-۵ پیشینه تحقیق
۲-۵-۱ پیشینه خارجی تحقیق
پژوهشی تحت عنوان “هوشمندی رقابتی و رابطه آن با اثربخشی بازاریابی شرکت های بزرگ نیجریه ای”، توسط نوکا و فرانسیس انجام گرفته است. در این پژوهش برای هوشمندی رقابتی متغیرهای (فرصت های بازار، تهدیدات رقبا، ریسک های رقابتی، فرضیات محوری و آسیب پذیری کلیدی) تعریف شده استنتایج این مطالعه نشان می دهد که بین هوشمندی رقابتی و اثربخشی بازاریابی شرکت های بزرگ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (نوکا و فرانسیس[۵۹]، ۲۰۰۹)
گوناریز و استاثاکوپولوس در سال ۲۰۰۴ در تحقیقات که انجام دادند نشان دادند که وفاداری نگرشی ممکن است به افزایش وفاداری رفتاری منجر شود. وفاداری به برند تجاری، هدف غایی شرکتی است که دارای محصولی با علامت تجاری ویژه است. اولویتیا ترجیح خریدیک برند خاص در یک قفسه محصول توسط مشتری، وفاداری به برند نام دارد. مشتریان دریافته اند که مارک تجاری مورد نظرشان به آنها طرح و ترکیب محصولی سالم، دارای سطوحی از کیفیت با قیمت مناسب عرضه می کند. این ادراک مشتری پایه و اساسی برای تکرار خریدهای جدید می شود. وفاداران به یک برند تجاری تفکری این چنین دارند: نسبت به برند متعهد هستند، به دادن پول بیشتر برای یک برند خاص نسبت به دیگر برندها تمایل دارند و مهمتر از همه برند مورد نظر را به دیگران توصیه می کنند.
کلر(۲۰۰۳) وفاداری به برند را تحت اصطلاح طنین برند تجاری مورد بررسی قرار می دهد که به ماهیت روابط مبتنی بر مشتری و حدی که مشتریان احساس همسازی و جور بودن با برند می کنند، باز می گردد. به کمک طنین برند درست و دقیق مشتریان بسیار وفادارند، فعالانه در تعامل با برند هستند و در تجارب خود با دیگران سهیم می شوند. این تعاریف از وفاداری به برند رابطه مستقیمی را بین وفاداری به برند و ارزش ویژه ی برند خاطر نشان می سازد. (Keller, 2003)
تحقیقی تحت عنوان هوش رقابتی و رابطه ی آن با عملکرد شرکت های تولیدی نیوزلندی توسط ژندال در سال ۲۰۰۲ انجام گرفته است. در این تحقیق مدل هوش رقابتی مدیران، براساس نظریه ی دانشکده مدیریت فرانسه تعریف شده است. عملکرد سازمان در قالب سه متغیر رشد فروش، سهم بازار و سودآوری تعریف شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد بین هوش رقابتی مدیران و عملکرد شرکت ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. (Martinez & Chernatony, 2008)
بالدیگنرو رابینسون (۱۹۹۶) در تحقیقات خود بیان می کنند که، مدیران برند تبلیغات انبوه رسانه ای خود را با ارتباطات مستقیم، از طریق روش های مستقیم و تعاملی ایجاد و حفظ مصرف کنندگان وفادار تکمیل می کنند. با این حال، به طور همزمان، مدیران تجاری با تهدید های بیشتر مارک های خود، به خصوص به واسطه واکنش های رقبا رودررو می شدند .وفاداری برند می تواند مزایای بازاریابی از جمله کاهش قابل توجه هزینه های بازاریابی، اهرم تجاری بیشتر (بزرگتر)، مقاومت مصرف کنندگان وفادار به پیشنهاد های رقبا، و سود بالاتر را ثمر دهد. اولویت برای راحتی کار، چیز تازه، شانس برخوردار بودن و مجموعه رفتارهای خرید تنها برخی از دلایل این هستند. رویکرد جدید برای اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و پیش بینی ارزش ویژه برند در بازار محصول تعریف می کند ارزش ویژه برند را در سطح شرکتی به عنوان سود افزایشی به دست آمده در هر سال توسط برند در مقایسه با یک برند مشابه با محصول و قیمت مشابه ولی با حداقل تلاش های ایجاد برند. در سطح مشتری، آن تفاوت بین یک احتمال کلی انتخاب شخصی مشتری برای برند و احتمال انتخاب او برای محصول صرفا مبتنی بر فشار در دسترس بودن و آگاهی تعیین می کند. این رویکرد سه منبع ارزش ویژه برند را در نظر می گیرد– آگهی برند، ویژگی تعصبات قوه ی ادراک و ترجیحات بی نشان- و نشان می دهد چه مقدار هر یک از این سه منبع برای ارزش ویژه برند کمک می کنند (شرکت دارند). علاوه بر این، روش پیشنهادی تاثیر ارزش ویژه برند را بر افزایش مقبولیت برند ترکیب می کند. این روش امکانات تحلیل شرط و جزا را برای پیشگویی اثرات احتمالی روشهای جایگزین برای افزایش ارزش ویژه برند را فراهم می کند. (Martinez & Chernatony, 2008)
۲-۵-۲ پیشینه داخلی تحقیق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.