دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران

A hand holding a flashlight uncovering hidden arrow sign. Business vector concept illustration

ورزشکار اجازه می‌دهد که مهارت‌ها و راهبردهای مورد نیاز برای تنظیم هوشیارانه پاسخ‌هایش و حفظ سطح مطلب عملکرد را یاد بگیرند و آن را توسعه دهد (سهرابی ۱۳۸۹).
هیپنوتیزم ورزشی عبارت است از”روشی که طی آن مربیان، روانشناسان ورزش به ورزشکاران یا آزمودنی‌ها تلقین می‌کنند تا آن‌ها تغییر در احساس، ادراک، تفکر و رفتار خود را تجربه نمایند”یا

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*