دانلود تحقیق در مورد ضابطان دادگستری

Arrow on abstract graphic background

گزارش های ضابطین توجه شده است. در فصل سوم به روشناسی تحقیق پرداخته شده است، در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه وتحلیل توصیفی با استفاده آمار استنباطی و تهیه جداول مربوطه با بهره گیری از آزمون(T) مورد بررسی ، آزمون و سنجش قرار گرفته اند. در پایان نیز نتیجه گیری جامعی از مباحث مطروحه و همچنین پیشنهادها و راهکارهایی در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ارائه شده است.

1-2.بیان مسئله
در تشکیل پرونده کیفری عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها ضابطین دادگستری می باشند نحوه گزارش ضابطین که در شکل گیری پرونده کیفری بویژه در مراحل اولیه و تحقیقات مقدماتی مؤثرند و در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنها نقش بسیار دارند و از موضوعات مهم در رابطه با تعامل ضابط و مقام قضایی ،میزان ارزش گزارش و اظهار نظر در فرایند کیفری است. گزارش قضایی در راستای انجام ماموریت ضابط دادگستری به مقام قضایی ارائه می شود که مهمترین آنها طبق مواد ذکر شده قانون آیین دادرسی کیفری حاکم و جدید در بخش ضابطین دادگستری و تکالیف آنها عبارتند از :گزارش اعلام کشف جرم، صورت مجلس بازجویی مقدماتی از شاکی گواه و متهم،گزارش اقدامات انجام شده برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، گزارش اقدامات انجام شده در زمینه حفظ آثار و دلایل جرم ، گزارش تحقیقات غیر محسوس انجام شده در موارد مشکوک به وقوع جرم، صورت مجلس تفتیش و بازرسی اماکن اشیاء و وسایل ،صورت مجلس معاینه محلی ،گزارش ماهیانه اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های تحت اقدام به نتیجه نرسیده و گزارش های تخصصی و فنی ( کارشناسی) ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیات قضایی می باشد که در این راستا ضابطان دادگستری در فرایند کیفری طیف وسیعی از گزارش ها را ارائه می نماید و در صورت درخواست مقام قضایی به اظهار نظر می پردازد. گزارش قضایی در راستای انجام ماموریت ضابط دادگستری به مقام قضایی ارائه می شود که از نظر نوع و محتوا تفاوت‌های دارند از این رو قانونگذار آن ها را مشمول مقررات مختلفی نموده است در برخی از موارد گزارش منوط به تایید قاضی است و در مواردی نیز اماره قضایی یا قانونی قلمداد شده است. لذا ضابطین دادگستری با توجه به گسترده بودن حوزه کاری و تنوع ماموریتی خود دارای واحدها و ارگان های مختلفی است که هرکدام متولی اجرای وظایف مربوطه و تخصصی می باشند با این اوصاف گزارش اشخاصی که پس از طی تشریفات قانونی و فراگیری مهارت های لازم با گذارندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی به عنوان ضابط محسوب خواهند شد،یکی از ارکان و اجزاء تشکیل پرونده های قضایی می باشد پس گزارش مامورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری از اهمیت بسزایی برخوردار بوده ودر سرنوشت مردم و احقاق حق تاثیر گذار می باشد. لذا این پژوهش درصدد بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری می تواند باعث تسریع در امور و جلوگیری از دوباره کاری و سرگردانی ارباب رجوع و جلوگیری از اطاله دادرسی و اقتدار مامورین و حفظ و برقراری هرچه بهتر نظم عمومی و ا حقاق به موقع حقوق جامعه و کمک به تحقق عدالت اجتماعی و اعتماد هرچه بهتر مقامات قضایی در تصمیات و صدور رءی در پرونده های کیفری را در پی دارد .

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق از آنجا مشخص می شود مقابله با جرایم و حفظ امنیت اجتماعی یکی از اساسی‌ترین وظایف ضابطین دادگستری که اعمال این تکلیف و وظایف همواره باید با حفظ کرامت و ارزش ذاتی انسان، احترام به آزادی مشروع و حقوق شهروندی ، رعایت اصول و ارزش های اسلامی و بین
‌المللی، اصل پاسخگویی به مردم و سیستم قضایی کشور همراه باشد. ضابطین دادگستری به دلیل وظایف و اختیاراتی که بر عهده آنها گذاشته شده است از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
ضابطان دادگستری مامورانی متخصص هستند که پاره ای از اقدامات دادرسی کیفری را انجام می دهند . اهمیت اقدامات بدان جهت است که اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی به طور معمول توسط ضابطین دادگستری محقق می شود و آنچه مسلم است سنگ بنای اولیه پرونده کیفری بطور معمول توسط ضابطین دادگستری نهاده می شود و نحوه نهادن این سنگ بنای آغازین می تواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشایی نماید و برعکس آنها را از این مسیر منحرف سازد در واقع ضابطین دادگستری تصمیم سازان پرونده های قضایی و مقامات قضایی تصمیم گیران آن هستند، بنابراین هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و نوشتن گزارش های قضایی دقیق تر باشد، یقیناً مقامات قضایی در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. از این رو دقت در انجام مربوط به گرد آوری دلایل و مدارک و بطورکلی کیفیت گزارش نویسی ، توسط ضابطان دادگستری در شکل گیری منسجم یک پرونده قضایی و متعاقب آن برگزاری یک دادرسی عادلانه، نقش مهمی ایفا می‌کند. از این رهگذر شناخت ضابطان دادگستری وعوامل مؤثر بر میزان اعتبار و مقبولیت گزارش قضایی آنها امری ضروری است که این پژوهش درصدد تبیین این موضوع می باشد.

1-4.انگیزه تحقیق
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظایف متعددی را عهده دار است ، یکی از ماموریت های مهم این نیرو به موجب بند 8 از ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 1369، اجرای وظایفی است که در مقام ضابطیت قضایی عهده دار است. این سازمان برای تحقق اهداف و اجرای بهینه و مؤثر وظایف قضایی مذکور، نیازمند راه و روش و مسیری است که در آن در اسرع وقت به جرایم رسیدگی و پرونده مربوطه را تشکیل ، متهم را دستگیر و به مرجع قضایی تحویل تا احقاق حق و اجرای مجازات نیز در نزدیکترین زمان به وقوع جرم، عملی گردد و بدین وسیله نقش مؤثر خود را در اجرای عدالت ایفاء نماید،چرا که تأخیر و تعلل و طولانی شدن روند دادرسی و رسیدگی های کیفری در اغلب موارد به موجب نظر اندیشمندان تأثیر اصلاحی و پیشگیرانه مجازات را زایل و از طرفی شیرینی احقاق حق را در کام عدالت جویان و بزه دیدگان که با هزاران امید به پلیس و قاضی مراجعه نموده اند، بسیار کم رنگ وبعضاً تلخ می سازد. در این مسیر داشتن قانونی حامی پلیس و نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص ، ساختاری مناسب و کارا با نیرو امکانات مناسب و نیز هدایت و کنترل عوامل انسانی ذی مدخل در این امور و ارزیابی عملکرد آنها از اهمیت زیادی برخوردار است و لذا انگیزه تحقیق این است که برخی عوامل مهم در راه تسریع در دادرسی ها و رسیدگی ها و اجرای عدالت را بررسی نماید.

1-5.اهداف تحقیق
1-5-1. هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی به عنوان ضابط دادگستری می باشد که جهت استفاده کارکنان نیروی انتظامی در ناجا و بخصوص پلیس‌های تخصصی از جمله پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی ، پلیس اطلاعات و پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر یگانهای اجرایی و بویژه کلانتری ها ی سطح شهر ایلام و همچنین استفاده مسئولین آموزشی و مدیران نیروی انتظامی می باشد.
1-5-2. اهداف فرعی
1- ارائه روش ها و ساز و کارها ی مؤثر بر مقبولیت گزارش های قضایی مامورین انتظامی.
2- تحلیل ابعاد مختلف وظایف ضابطین دادگستری در ارتباط با تنظیم و اعتبار گزارش های قضایی.
3- شناسایی روش های کار آمد برای انجام صحیح و قانونی وظایف محوله بر ضابطین دادگستری .
4- سنجش میزان موفقیت عملکرد مامورین مورد نظر با بررسی آماری.

1-6.سئوالات تحقیق
1-6-1. سئوال اصلی
عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین چیست؟
1-6-2. سئوالات فرعی

1- آیا بین میزان دانش حقوقی ضابطین و مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنها در نزد قضات رابطه ای وجود دارد؟
2-آیا آموزش و دوره های حین خدمت ضابطین بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان تأثیردارد؟
3- آیا ساختار و تشکیلات مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها از نظر امکانات و منابع انسانی و تفکیک واحد های رسیدگی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد؟
4- آیا قوانین و مقررات مربوط، در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین مؤثر است؟

1-7.فرضیه های تحقیق
1-میزان آگاهی و دانش حقوقی ضابطین در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان مؤثر است.
2-آموزش و دوره های حین خدمت ضابطین در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان مؤثر می باشد.
3- ساختار و تشکیلات مراجع انتظامی بویژه کلانتری هااز نظر امکانات و منابع انسانی و تفکیک واحدهای رسیدگی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد.
4- قوانین و مقررات مربوط، در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم
مبانی نظری و پژوهشی تحقیق(ادبیات تحقیق)

2-1.پیشینه تحقیق
با بررسی های بعمل آمده در مراجع انتظامی از جمله معاونت امور حقوقی ، اداره کل تحقیقات و پژوهش‌های ناجا و سایر مؤسسات و ادارات خارج از ناجا و اینترنت سابقه ای با این عنوان بدست نیامد.
علیرغم آنکه عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین نیروی انتظامی از گذشته در ناجا مطرح بوده است، ولیکن چندان مورد توجه محققان داخلی نیروی انتظامی قرار نگرفته است. البته مطالبی در این مورد بصورت جزئی وجود دارد. با این حال تحقیقات گسترده و تألیفات بسیار خوبی در زمینه امور مرتبط با موضوع این تحقیق مانند نحوه تشکیل و تکمیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه‌‌ها و نیز چندین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در مورد کارایی و عوامل مؤثر بر آن ، آموزش ، ارزیابی عملکرد ، ساختار سازمانی،هدایت و کنترل واطاله دادرسی و مقاله ای در بررسی و نقد ارزش قضایی گزارش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی انقلاب و در فصلنامه دانش انتظامی وجود دارد که نهایت استفاده لازم از این منابع درون سازمانی جهت استخراج فرضیه های تحقیق صورت گرفته است:
2-1-1. تحقیقات انجام شده درناجا

الف) تحقیقات و تألیفات مربوط به نحوه تشکیل و تکمیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه ها :
1-کتاب و نیز جزوه آموزشی ، نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری و نحوه تشکیل پرونده قضایی که توسط آقای محمد رضوی تألیف شده اند. در این دو اثر پس از معرفی ضابطین دادگستری به وظایف قضایی نیروی انتظامی اشاره و به چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده کیفری در مراجع انتظامی و مقررات مربوطه پرداخته شده است، مسائل با ذکر مصادیق و مثال هایی عینی مطرح و بصورت کاربردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
2-کتاب مستندات تخصصی کلانتری ها ( دایره قضائی ) که توسط آقای بارانی بیرانوند نوشته شده است. در این اثر به تکالیف مامورین کلانتری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود و جرائم مشکوک ، نحوه انجام تحقیقات مقدماتی ، دستگیری ، جلب و بازداشت و بدرقه متهمین و چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده کیفری در کلانتری ها پرداخته شده است.
3-کتاب راهنمای افسران تحقیق تالیف آقای مهدی شهنازی که در آن وظایف قضایی نیروی انتظامی ، فرآیند تشکیل پرونده کیفری در این نیرو به صورت مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.
4-مقاله یا جزوه آموزشی تهیه شده توسط جناب آقای محمودی در خصوص نحوه تشکیل و تکمیل پرونده قضایی در واحدهای اجرایی نیروی انتظامی ،به خصوص کلانتری ها . این اثر نیز مروری به کیفیت و چگونگی تشکیل یک پرونده قضایی از ابتدا تا انتها در واحد انتظامی و تکمیل آن و اجرای دستورهای قضایی و مانند آن، دارد.
5-مقاله تهیه شده توسط دکتر بختیار عباسلو در سال 1386 در فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی در خصوص حدود اختیارات ضابطین دادگستری ، تشریح جرایم مشهود و حدود اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مذکور پرداخته شده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است .
6-مقاله بررسی و نقد ارزش قضایی گزارش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب که توسط آقای غلامرضا محمد نسل تألیف شده در آن ضم

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*