دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی، بیماران مبتلا، افسردگی اساسی

VNS ) شده است و این وسیله شبیه ضربان سازهای قلبی در پوست کاشته می شود. مطالعات مقدماتی حاکی است تعدادی از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی عود کننده با روش VNS وارد حالت فروکش شده اند. مکانیسم اثر VNS در بهبود افسردگی معلوم نیست. عصب واگ به دستگاه عصبی روده ای می پیوندد و در صورت تحریک سبب آزاد شدن پپتیدهایی می شود که نقش

پاسخی بگذارید