دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی، افسردگی اساسی، گروه کنترل

با تشخیص اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده به مطب خصوصی دو تن از روانپزشکان سطح شهر کرمانشاه(دکتر نادر بازوند و دکتر حبیب الله خزایی) می باشد که از آنها ۶۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد،سپس این ۶۰ نفر نیز به صورت تصادفی در سه گروه ۲۰ نفره (۱۰نفرگروه آزمایش و۱۰ نفر گروه کنترل)دریافت کننده درمان شناختی-رفتاری، دریافت