No category

دانلود پایان نامه درباره نانولوله، Co2+&BNT(6,0)، LUMO، ۳-۸

نقش دهنده الکترون را دارد.

b)HOMO Co2+&BNT(6,0)

b)LUMO Co2+&BNT(6,0)

(۶)شکل ۳-۸ ساختارHOMOوLUMO طیف DOS نانولوله BNT(6-0)& Co+2

تراکم اوربیتال HOMO بیشتر بر روی بخش انتهای نانولوله متمرکز شده است در حالی که توزیع اوربیتال LUMO بر روی کل ساختار نانولوله مشاهده می