دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره کتابداری و اطلاع رسانی-فروش و دانلود پایان نامه

Businessman choosing destination.

بیشتر توجه به خلق و نگهداری مجموعه کتابخانه ها معطوف بود.
دوره دوم: سال های 1950-1930 را دربرمی گیرد. در این دوره تمرکز اخلاقی بر جنبه های انسانی خدمات کتابخانه،کارکنان و مراجعه کنندگان قرار داشت. این دوره همچنین، بر مساله تعهد اخلاقی برای فراهم کردن دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید داشت.
دوره آخر از سال 1960 به بعد توجه اخلاقیات به نیازهای گسترده تر کل جامعه معطوف شد. تاکید بر توسعه “خیر عموم”، ترویج عدالت اجتماعی و اتخاذ مواضع سیاسی مترقی قرار داشت. در این دوره مسایلی مانند “فعالیت تبعیضآمیز” و نیازهای “گروه های کمتر خدمت شده” به عنوان مسائل مهم اخلاقی مطرح شدند (رابین، 1383 ،358 ).
به عقیده اسمیت (1993، نقل در رابین)، بخشی از پیچیدگی پرداختن به اخلاقیات در علوم کتابداری و اطلاع رسانی این است که حداقل دو کانون تمرکز در ان وجود دارد. کانون تمرکز اول می‌تواند “اخلاق اطلاع رسانی” نامیده شود. اخلاق اطلاع رسانی در بین چیزهای دیگر، یک زمینه اخلاقی کاربردی است که استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات را مورد توجه قرار می‌دهد. این زمینه اخلاقی حوزه هایی مانند “مالکیت اطلاعات”، “حقوق مالکیت فردی”، “دسترسی آزاد یا محدود به اطلاعات” “استفاده از اطلاعات دولتی” “حفظ حریم شخصی و تامین محرمانگی” “یکپارچگی داده ها و جریان بین المللی اطلاعات را در بر می‌گیرد. کانون تمرکز دوم به عنوان “اخلاق حرفه ای ” شناخته می‌شود. “اخلاق حرفه ای” به چگونگی به کارگیری اصول اخلاقی در تصمیمات و کارهایمان به عنوان متخصصان اطلاع رسانی میپردازد. البته اغلب، بحث یکی از انها نمی تواند بدون بحث دیگری به طور رضایت بخشی دنبال شود (انجمن کتابداری ایران شاخه استان قم، 1386: 35-37).
2-13. قوانین اخلاق حرفه ای
قواعد اخلاقی کتابداران اولین بار در سال 1939 در “لایحه قانونی حقوق کتابخانه‌ها” و نیز در سال 1939 در ” قانون آزادی خواندن” توسط انجمن کتابداری امریکا منعکس گردید. در سال 1980، صاحب نظران کتابداری امریکا، مجموعه قواعدی مقدماتی فراهم آوردند که درونمایه آن را سه موضوع اصول اخلاقی در پژوهش، اصول اخلاقی در تدریس اطلاع رسانی و اصول اخلاقی در کار اطلاع رسانی تشکیل می‌داد. (انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه استان قم، 1387: 50-49). قواعد اخلاق حرفه ای مقرراتی را جهت تعیین حد مطلوب ارائه خد مات به کاربران وضع می کند و د ستوراتی برای روابط حرفه‌ای مقرر می‌کند (منوریان، 1383). فهرست الزامات تعهدات اخلاقی که به صورت بایدها و نبایدها تدوین می شود، غالبا “قوانین اخلاقی” و یا ” آیین نامههای اخلاقی” نامیده می‌شوند. نه تنها سازمان‌ها بلکه تشکل‌های حرفه ای نیز بر حسب تخصص های خود به تدوین قوانین و آیین نامهها پرداخته‌اند (انجمن کتابداری ایران شاخه استان قم، 1386 ،40). در دایره المعارف علوم کتابداری و اطلاع رسانی سه روش برای تنظیم قوانین اخلاقی ذکر شده است:
روش اطباء: که جانشین قوانین تاریخی پزشکان معروف به عنوان وظایف اعضای حرفه و به عنوان قوانین پزشکی قبلی می باشد.
تک نویسندگی(تک مولف): که نمونه آن اولین قانون انجمن مهندسی امریکا می باشد.
چند نویسندگی(چند مولف): که روش بسیاری از سازمان ها بوده است (دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، 1381).
دیویس هجده قانون عملی را برای نوشتن قوانین اخلاقی پیشنهاد می کنند که اگر بخواهیم فهرست‌وار آنها را بیان کنیم به شرح زیر می باشد:
1. نوشتن قوانین اخلاقی را از هرگونه بحث و بررسی مجزا در نظر بگیرید.
2.کمیته تهیه پیش نویس را محدود در نظر بگیرید.
3. ابتدا یک پیش نویس ساده تهیه کنید.
4. پیش نویس را در اسرع وقت تهیه کنید.
5. برای تبدیل پیش نویس اولیه به پیش نویس پایانی یک رویه مشخص داشته باشید.
6. تا زمان تدوین پیش نویس اولیه ،رویه را تا جای ممکن بازگذارید.
7. پست الکترونیکی،جایگزین مناسبی برای جلسات حضوری نیست.
8. رویه آهسته ای را از اولین پیش نویس تا آخرین آن، طرح ریزی کنید.
9. قوانین را از طریق نظر سنجی، به آزمون گذازید.
10. آرا عمومی را در نظر بگیرید و طبق اتفاق آرا عمل کنید.
11. نویسنده ای را برا ی کار بر روی پیش نویس های رو به اتمامتان در نظر بگیرید.
12. اعتدال اهداف را حفظ کنید.
13. نام نویسندگان،همکاران و سایر دست اندرکاران را در متن نهایی قوانین ذکر نکنید.
14. هرگز تصور نکنید برای نوشتن قوانین، به متخصصین یا افراد خبره نیاز هست.
15. تصور نکنید کمیته متشکل از پیشکسوتان حرفه ،کار نوشتن قوانین را سریع تر پیش می برند.
16. برای انتشار،آموزش و مدیریت قوانین اقدام کنید.
17. رویه ای برای بازبینی و بازنگری ایجاد کنید.
18. مراقب ترجمه های رسمی قوانین باشید(دیویس، 2007 ،171).
2-14. اصول و قوانین اخلاقی در کتابداری و اطلاع رسانی
رابین ،به بیان چهار دلیل عمده “اهمیت اصول اخلاقی”، در کتابداری و اطلاع رسانی پرداخته است:
1) اصول اخلاقی، ارزش های زیربنایی حرفه را نمایندگی می کنند.
2) برای آموزش ارزش های زیربنایی حرفه به کتابداران جدید مفید هستند.
3) خواندن و بازخوانی آنها و گوش دادن به مباحث حرفه ای دیگر و به کارگیری مواد قانونی یک اصل اخلاقی، شبیهسازی ارزش های مهم حرفه ای را ارتقا می بخشد.
4) هنگامی که مسائل اخلاقی پیچیدهای رخ می‌دهند و ملاحظات اخلاقی مهم ممکن است نادیده انگاشته شوند ،اصول اخلاقی حرفه ای میتواند به عنوان یک راهنمای تصمیم‌گیری و تلنگری برای وجدان شخص باشد (رابین، 1383، 376).
در دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی بیان شده است، “حرفه کتابداری و اطلاع رسانی اندکی دیر به عرصه قوانین و رفتارهای اخلاقی وارد شد. قواعد اخلاقی نخستین باردر قرن نوزدهم توسط مری پلامر، مدیر دانشکده کتابداری موسسه پرات، مطرح شد که گفت: “پزشکان، حقوقدانان، روحانیان، استادان دانشگاه و افسران ارتش و نیروی دریایی دارای مقرراتی با این پیش فرض هستند که درستکارند و مایلند چنین بمانند. کتابداران و مربیان نیز باید قوانین اخلاقی خود را وضع کنند”( دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، 1381).
دانش بشری
دانش بشری

حکمت عملی
حکمت عملی
حکمت نظری
حکمت نظری

علم اخلاق
علم اخلاق

فرا اخلاق
فرا اخلاق

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اخلاق هنجاری
اخلاق هنجاری

اخلاق کاربردی
اخلاق کاربردی

اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای

قوانین اخلاقی
قوانین اخلاقی

نمودار: از حکمت عملی تا قوانین اخلاقی (منبع: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه استان قم، 1387: 58).
2-15. اخلاق حرفه ای از دید کتابداران و متخصصان
کتابخانه‌ها از روش های بسیاری برای انجام رسالت ها و پشتیبانی از ارزشهایشان استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها کردار اخلاقی است. کردار اخلاقی متخصصان اطلاع رسانی عبارت است از: تصدیق ارزش‌های مهم خدمات‌دهی، احترام به دیگران و توسعه جامعه. مساله اخلاقیات در یک بافت حرفه‌ای به نحوه برخورد و رفتارمان با افراد مربوط شده و رابطه پیچیده بین تولید کنندگان اطلاعات، واسطه‌های اطلاعاتی و مشتریان را دربر می‌گیرد. اخلاق حرفه‌ای را به چگونگی به کارگیری اصول اخلاقی در تصمیمات و کارهایمان به عنوان متخصصان اطلاع رسانی می‌پردازد. وقتی که اخلاقیات در حرفه خاصی تثبیت یافت، عمل کردن بر طبق آنها باید بطور طبیعی به عنوان بخشی از رفتار روز مره مان دنبال شود (رابین،1383: 375-354).
چنانچه فلسفه‌ای بتواند مسیر عمل و کارکرد ما را روشن کند. می توان انتظار داشت که یک مجموعه قوانین اخلاقی ما را در داشتن هدفهای استوار یاری کند. پیشه ای با ارزش و برخاسته از نظامی برآینده، به فلسفه و مجموعه قوانین اخلاقی نیازمند است همانگونه که اصول اخلاقی، در کل، برای فلسفه لزوم اساسی دارد ( موکهرجی، 1368: 53)
2-16. اخلاق حرفه ای دو معنا دارد:
الف) خلق و خوی حرفه ای، ب)دانشی که از مسایل اخلاق حرفه ای در کسب و کار بحث می‌کند.
رسالت اخلاق حرفه‌ای به منزله دانش و آرمان عمده آن، حل مسایل اخلاقی و تبیین تعهدات و مسوولیتهای اخلاقی سازمان‌هاست. سازمان‌ها در شناخت تعهدات اخلاقی خود در قبال محیط و نیز تشخیص و حل مسایل اخلاقی در کسب و کار محتاج دانش تخصصی معینی هستند و این دانش همان اخلاق حرفه ای است (قراملکی، 1382: 102).
2-17. آثار فرا سازمانی اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه‌ای هم بسترهای فرا سازمانی دارد و هم آثار و نتایج فراسازمانی را به ارمغان می‌آورد. ترویج اخلاق در سازمان و تعالی اخلاقی فرهنگ سازمانی نه تنها محیط با نشاط و مساعد برای افزایش بهره وری می آفریند بلکه فراتر از سازمان نقش مؤثری در جامعه دارد. بهداشت ، سلامتی و فراتر از آنها تعالی اخلاقی جامعه از سازمانها ی آن سخت متاثّر است. اخلاق حرفهای، آنگاه که حوزه حرفه به بنیانهای فرهنگی و نهاد های سیاسی مربوط می شود، از زیر ساختهای تمدن بشری است. چگونه می توان اثر تباه کننده دانشگاه‌هایی را که اخلاق حرفه‌ای در آنها محترم نیست نادیده گرفت و برکات و آثار سازنده دانشگاه‌های اخلاقی یک جامعه را انکار نمود. دانشجویی که فاقد وجدان کاری، عدم شایسته سالاری، دور زدن قانون، چاپلوسی و کم کاری را در محیط آموزش خود بطور مستمر تجربه کند، پس از فراغت از تحصیل در شغل خود و در مدیریت سازمانها یی که مالک یا مدیر می شود، به ناچار همه آنچه را تجربه کرده منعکس می کند (قراملکی،1382: 87).
2-18. مزیت وجود اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای نقش راهبردی در موفقیت معطوف به آینده سازمان دارد و دوری از آنها، سازمانها را سخت آسیب پذیر و متضرر کرده است. دست یابی سازمان به اخلاق حرفه‌ای موجب مزیت استراتژیک می‌شود. بخشی از هزینه های تبلیغاتی را صرف اخلاقی سازی سازمان (کتابخانه) کنید تا تاثیر ژرف آن را در موفقیت سازمان تجربه کنید. سازمانها از طرفی خواهان اخلاق هستند و از طرف دیگر اخلاق ورزی و پایبندی به اخلاقیات را دردسر زا و مانع آفرین می بینند و این مهمترین مانع سازمان‌ها در روی آوردن به اخلاق حرفه ای است. مشکل عمده سازمان‌ها در این مقام مهارت مواجههه با مسایل اخلاقی سازمان است (قراملکی،1382: 22). بنابراین، شیوه های مؤثر آموزش اخلاق در سازمان(کتابخانه)، شیوه های غیر مستقیم است و در بین آنها دو شیوه آموزش حین عمل و آموزشهای اجتماعی و فرهنگی اهمیت فراوان دارد (قراملکی،1382: 385).
2-19. حرفه چیست؟
در فرهنگ وبستر(1961) در تعریف حرفه آمده است : “پیشه‌ای که مستلزم وجود دانشی است تخصصی و اغلب تدارکی بلند مدت و ژرف شامل آموزش مهارت ها و روش ها و همچنین، اصول علمی، تاریخی و محققانه‌ای که بر آن مهارتها و روشها تاکید دارد و با استناد به سازمان و تشکیلات یا اتفاق آرا و استانداردهای والای دستاوردها و رفتار و سلوک پشتیبانی می‌شود و اعضای خود را به مطالعاتی مستمر و نوعی کار متعهد می کند که نخستین مقصود آن رائه خدمات عمومی است”( مختاری معمار، 1376:146).
کلمه حرفه از لحاظ فنی، سازمانی و روانشناختی، در اواخر قرون وسطی شکل گرفت، اگرچه ریشه های آن به روزگار باستان برمی گردد. در طول آن زمان در اروپا ، روند رشد تقسیمات اجتماعی کار اتفاق افتاد و زندگی خصوصی از زندگی عمومی جدا شد و انواع متفاوت حرفه گرایی شکل گرفت و در همان زمان، روش زندگی شهری از روش زندگی روستایی جدا شد و سبک زندگی شهری، یک بار دیگر، به عنوان مرکز توجه فعالیت های حرفه ای به، شکل‌های مختلف، ایفای نقش نمود (انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه استان قم، 1386: 23). الوانی (به نقل از پاگ، 1991) در تعریف حرفه بیان داشته است که حرفه، دارای یک چهارچوب ذهنی است، مجموعه‌ای از تئوری و دانش را دربر دارد، دارای شان و مرتبت اجتماعی است. سازمان یا سازمان هایی آن را ترویج می کنند، گروهی عملا و نظرا بدان مشغولند، در میان رشته های دانشگاهی، جایگاهی دارد و دارای معیارهای اخلاقی و ارزش خاص خود می‌باشد (الوانی، 1377: 58).
چادویک در”مقاله اخلاق حرفه‌ای” دردایره المعارف فلسفی روتلج می‌نویسد: “واژه حرفه به معنای گوناگونی به کار میرود. حرفه در معنای وسیع کلمه صرفا به معنای شغل یک شخص است اما در معنایی محدودتر، به نوع خاصی از فعالیت اشاره میکند که: اولا شخص، همراه با آن دارای موقعیتی خاص می شود و ثانیا با اصول اخلاقی خاصی گره خورده است. به طور سنتی، حرفه با یک دانش و آگاهی وسیع (که میزان مهارت در آن ، معین کننده درجه شخص در میان درجات مختلف حرفه است، لااقل به طور جزیی) و یک وضع ایده آل خدمت مشخص می شود. از آن جا که دانش و آگاهی وسیع، پتانسیلی برای اعطای قدرت، پول و مقام را داشته، انتظار میرفته است که صاحبان حرفه از مهارتهایشان به سود جامعه استفاده کنند. آن گروه فعالیتهایی که به مدت طولانی قطعاً به عنوان حرفه قلمداد شدهاند، یعنی حرفه های مشهور لیبرال یا علمی، مانند پزشکی، الهیات و حقوق، ویژگی دیگری نیز دارند یعنی میزان قابل ملاحظه‌ای از اقتدار و خودمختاری در شیوه کار.لقب “لیبرال “بر تناسب داشتن آنها با “انسان مختار و آزاد” تاکید دارد و لقب “علمی” ارتباط آن ها را با یک دانش و آگاهی وسیع نشان می دهد. این که در مورد صاحبان حرفه کلمه عمل و پیشه به کار می رود نه کلمه کار، خود امر معناداری است که بر خود مختاری افراد صاحب حرفه، به مجموعه های حرفه ای نیز میزان قابل توجهی خود مختاری هم در کنترل دستیابی به حرفه و هم در کنترل رفتار حرفه‌ای داده شده است (چادویک، 1381).
حرفه شغلی است استوار بر دانش تخصصی، تجربه تحلیل شده، نظام مند، مهارت و توانایی، نگرش متمایز، ادب و مرام حرفه‌ای (قراملکی، 1387: 167). مراد از حرفه، سطح عالی و شیوه برتر شغل است. دانشمندان در تعریف حرفه و تمایز آن از شغل دیدگاه های مختلف دارند. نخستین مؤلفه حرفه، شغل است.
2-19-1. ویژگی های حرفه
حرفه را اینگونه تعریف می کنند: «پیشه ای که مستلزم وجود دانشی است تخصصی و اغلب تدارکی طولانی و ژرف، شامل آموزش مهارتها و روش‌ها و همچنین اصول علمی، تاریخی و محققانه‌ای که بر آن مهارتها و روش‌ها تاکید دارد و با استناد به سازمان و تشکیلات یا اتفاق آراء و استانداردهای والای دستاوردها و رفتار و سلوک پشتیبانی می شود و اعضای خود را به مطالعاتی مستمر و نوعی کار متعهد می‌کند نخستین آن ارائه خدماتی عمومی است». طبق گفته بلومر«لازمه حرفه ای شدن عبارت است از اشاعه استانداردهای برتری در زمینه ای معین، تعیین و تثبیت الگوهای رفتاری، پرورش و گسترش احساس مسئولیت، تعیین موازین استخدامی و آموزشی، تامین و تضمین حمایت از اعضا، برقراری کنترل همه جانبه در زمینه مورد بحث و تعالی بخشیدن به آن به گونه ای که به مقام و موقعیت اجتماعی خود در جامعه دست یابد». این تعاریف نشان می‌دهد که ویژگی‌های یک حرفه چه می‌تواند باشد، با این حال تفاوت‌هایی در آنچه مورد تاکید قرار می‌گیرد وجود دارد (مختاری معمار، 1376: 149).
حرفه شغلی است که دارای تمایزهای خاص است و کتابداری شرایط اصلی حرفه را داراست، زیرا کتابداران از راه کتابداری امرار معاش می کنند. بیش از یک سده از تأسیس سازمان ها و انجمن های علمی و حرفه ای کتابداری می گذرد و انجمن‌های کتابداری عموماً استقلال نسبی دارند و مواردی دیگر که کتابداری را به حرفه‌ای مهم تبدیل کرده است، هویت اصلی و اساسی کتابخانه‌ها در کارکردهای آن است چرا که حرفه کتابداری با کارکردهایش شناخته می شود و کارکردهای این حرفه گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات است. حرفه کتابداری استوار بر دانش کتابداری است و کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی مسئولیت های حرفه ای دارند( قراملکی، 1390: 107).
مسئولیتهای اخلاقی سازمان شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان می شود و اخلاقیات شغلی را نیز در بر می گیرد. مسولیتهای اخلاقی سازمان بسیار پیچیده تر از مسئولیت های اخلاقی فردی و شغلی است
2-19-2. ویژگی های حرفه کتابداری
کتابداری را به عنوان حرفه کاربرد دانش کتابها، کاربرد اصول فنون، و نظریه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*