دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره مراکز اطلاع رسانی

های مشخص در ایجاد، نگهداری و سازماندهی و استفاده از مجموعه کتابها و دیگر مواد موجود در کتابخانه ها و همچنین گسترش خدمات کتابخانه ای می باشد( قراملکی، 1390: 106).

اخلاق حرفه ای ، در نظر و در عمل، مبتنی بر استقلال یا فرد گرایی است. اجرای غیر رسمی اصول اخلاقی در میان گروه های حرفه ای سطح پایین غیر ممکن به نظر می رسد. آخرین مشخصه اخلاق حرفه ای تقسیم بندی خاص و تعادل بین خود فرامین و دستورات می باشد.
کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ رشته‌ای‌ است‌ که‌ از اصول‌ نظری‌ و دانش‌ فنی‌ مناسب‌ جهت‌ خدمت‌ به‌ نیازهای‌ اجتماعی‌ برخوردار است‌. هر چند دیویی‌ در رده‌بندی‌ خود رده‌ای‌ به‌کتابداری‌ اختصاص‌ داده‌ که‌ با سایر رده‌ها ارتباط چندانی‌ندارد، لیکن‌ وجود چنین‌ ارتباطی‌ نه‌ تنها غیرممکن‌ نیست‌ بلکه‌ معقول‌ است‌. ریموند ایروین‌ مبانی‌ ارتباط بین ‌کتابداری‌ و برخی‌ رشته‌ها از جمله‌ علوم‌ اجتماعی‌، علوم‌ تربیتی‌، تاریخ‌، روانشناسی‌، اخلاق‌ و ادبیات‌ را از لحاظ نظری‌ تشریح‌ کرده‌ است‌ (موکهرجی‌، ١٣۶٨: 31-27).
اغلب اوقات این سوال مطرح می شود که آیا کتابداری یک حرفه است یا نه. پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که آیا از ویژگیهای اصلی یک حرفه برخوردار است یا نه؟
1. مجموعه ای از دانش تخصصی و مهارتهای فنی.
2. آموزش و تجربه ای رسمی
3. نظامنامه اخلاقی یا استاندارد رفتاری
4. تعهد به ارائه خدمات عمومی
5. سازمانی رسمی برای حمایت از حرفه ای شدن
6. اعطای جواز به دست اندکاران .
7. مقررات شدید و استانداردهای سطح بالای صلاحیتها
8.  اطمینان
9. ادامه کار بخاطر دیگران.

اما در مورد وضعیت حرفه کتابداری در ایران مختاری معمار می گویند: اگر ضوابط مذکور را در متخصصان کتابداری ایران جستجو کنیم ، خواهیم دید که بسیاری از آنان فاقد این معیار ها هستند. برای متخصص کتابداری ایرانی استانداردی موضوعیت پیدا نمی کند و هیچ گونه نظامنامه اخلاقی که مورد اقدام و تبعیت باشد و احساس مسئولیت را در متخصصان پرورش دهد وجود ندارد. در برخی کشورها که دارای کتابداری پیشرفته ای هستند به کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی و کالجها مقام هیأت علمی اعطا می شود، در ایران هنوز هیچ تلاشی برای تعالی بخشیدن به مقام و موقعیت اجتماعی کتابداران انجام نگرفته است. آموزش و تربیت در سطوح بالاتر به نفع هر حرفه ای خواهد بود. کتابدار متخصص باید دور نمایی تخصصی را مجسم کند که راه درازی برای رسیدن به آن در پیش است. حرکت به سوی درجات عالی حرفه مندی در بین متخصصان نیازی مبرم است و انجمنهای این حرفه می توانند در این خصوص نقش مهمی ایفا کنند (مختاری معمار، ۱۳۷۶: ۱۵۱-۱۴۹).
2-20. کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی به منزله سازمان
امروزه بر نقش راهبردی اخلاق حرفه ای در سازمانها بسیار تأکید می شود. براساس این تأکید، اخلاق کتابداری را باید فراتر از اخلاق کتابداران به مسئولیتهای اخلاقی کتابخانه ارتقاء داد. این امر در گرو فهم ماهیت سازمانی کتابخانه است( قراملکی، 1390: 108).
2-20-1. سازمان
سازمان یک شخصیت حقوقی است که به وسیله کسی یا گروهی از انسانها برای نیل به هدف یا اهداف معین تأسیس می شود. هر سازمانی دارای ارکان مختلفی چون منابع انسانی، فناوری، شرح وظایف و ساختار است. سازمان با عناصر مختلفی در تأثیر و تأثر است. این عناصر را محیط سازمان بر دو قسم محیط درونی و بیرونی تقسیم می کند. مدیران، مالکان (سهام‌داران) و کارکنان محیط درونی آن محسوب می‌شوند و محیط بیرونی شامل مشتری، رقبا، تأمین کنندگان مواد اولیه، دانش، منابع مالی و مانند آنها، رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و مرتبط و … می‌شود ( قراملکی، 1390: 109). سازمان از جهت کارکرد آن در رفع نیازهای جامعه گونه های مختلف می‌یابد. برخی از سازمان‌ها به حفظ و نگهداشت میراث فرهنگی و علمی می‌پردازد، کتابخانه از این گونه اند (اسکاتو،2007: 8).
سازمان کتابخانه عبارت است از مرکزی که از افراد و مجموعه‌ای از کتب و وسایل مورد نیاز تشکیل شده و ضرورتا دارای تشکیلات و هدف است. هدف کتابخانه اصلاح تفکرات، اعتقادات، باورها و فرهنگ مردم است که توسط دولت تدوین شده است. و یا به عبارت دیگر سازمان کتابخانه بهترین سازمانی شناخته شده است که که اعمال تصمیمها، برنامه ها، روشها و قوانین و مقررات خود را ثبت میکند.
2-21. کتابخانه چیست؟
در معنای متعارف مجموعه‌ای از کتاب‌ها که در یک محل، به منظور بهره گیری سامان یافته باشد، کتابخانه نامیده می شود؛ تعریف جامع از کتابخانه باید به هر دو بعد آن یعنی فیزیکی و کارکردی ناظر باشد. از نظر فیزیکی می‌توان تعاریف زیر را برای کتابخانه در نظر گرفت (قراملکی، 1390: 110).
کتابخانه مکانی است برای حفظ و نگهداری آثار مکتوب و غیرمکتوب که طی تاریخ تمدن بشر به وجود آمده است.
کتابخانه نهادی اجتماعی است که ساز و کار اصلی ذخیره سازی، حفاظت و اشاعه دانش و اطلاعات را فراهم می سازد.
2-21-1. اقسام کتابخانه ها
کتابخانه‌ها انواع گوناگون دارند و بسته به اهداف، منابع و جامعه استفاده کننده به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند؛ اما تمامی کتابخانه‌ها به طور کلی چهار کارکرد عمده را بر عهده دارند که عبارت اند از فراهم آوری و مجموعه سازی، اشاعه اطلاعات و دانش و مدیریت کتابخانه. با توجه به معیارها کتابخانه‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند:
کتابخانه ملی
کتابخانه دانشگاهی
کتابخانه عمومی
کتابخانه های تخصصی
کتابخانه آموزشگاهی
کتابخانه های مساجد
کتابخانه های روستایی
2-22. کتابداری چیست؟
کتابداری، کاری معطوف به کتاب است. تمایز کتابداری با برخی فعالیت‌های دیگر در خدماتی بودن آن است (فعالیت خدماتی معطوف به کتاب). که هدف اطلاع رسانی، آموزشی و فرهنگی دارد (قراملکی، 1390: 92-91).
2-23. کتابدار کیست؟
کتابدار کسی است که علم و هنر کتابداری را کسب کرده است و آن شامل مدیریت، سازماندهی، فهرست نویسی، رده بندی، دانش شناسی و اشاعه اطلاعات است. کتابدار باید با دانشهای روز در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی آشنا باشد( قراملکی، 1390: 93).
2-24. کارکردهای حرفه کتابداری
تحلیل کارکردهای کتابداری هویت حرفه ای بودن آن را بیشتر نشان می‌دهد. غالباً اصطلاح کارکردهای کتابخانه/ کتابداری library function مترداف یا همراه با اصطلاح‌هایی چون عملیات کتابخانه/ کتابداری operations library و فعالیت های کتابخانه/ کتابداری library activities و همراه با اصطلاح هدف‌های کتابخانه/ کتابداری library objectives&purposes به کار می رود.
کارکردهای حرفه کتابداری در سه حوزه اصلی زیر مورد بحث قرار می‌گیرد:
فراهم آوری و توسعه منابع کتابخانه
سازماندهی منابع و مواد کتابخانه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اشاعه اطلاعات
ارائه خدمات به استفاده کنندگان
2-25. مدیریت و اداره کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی
«کتابداری دانشی است که کارکردهای ویژه گردآوری، سازماندهی و اشاعه دانش را با اعمال روش‌های مدیریت برعهده دارد» (مزینانی، 1379: 76). با توجه به نوشته‌های دکتر مزینانی مطرح شدن کتابداری به عنوان یک حرفه و همینطور مطرح شدن این رشته به عنوان یکی از دانش های بشری به اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم بر می‌گردد.
در لغتنامه دهخدا از کتابدار بعنوان “کتابدارنده” یاد شده است، در فرهنگ فارسی دکتر معین از کتابدار به عناوین”دارنده کتاب، مالک کتاب، خداوند کتاب و …” نامبرده شده و در فرهنگ ناظم الاطباء آمده ” کتابدار آن کسی است که مأمور حفظ و تنظیم کتاب‌های کتابخانه است”. همه این تعاریف نشان دهنده قدمت حضور کتابداران و رشته کتابداری است و علاوه بر آن حکایت از نقش سنتی کتابدار دارد که امروزه تفاوت‌های فاحش هم در تعریف و هم در نقش و وظایف دارد. و امروزه معانی مختلفی برای آن آورده می‌شود، در دانشنامه کتابداری کتابدار اینگونه تعریف می‌شود: «کتابدار کسی است که با داشتن دانش کتابداری به کار کتابداری و امور فنی آن اشتغال داشته باشد» (سلطانی.1379: 341).
سرفردریک کنیون در تاریخچه کوتاهی که در باره کتابخانه‌ها نوشته است، به عنصر انسانی در ایجاد کتابخانه‌ها و استفاده از آنها اشاره می کند. کنیون معتقد بود که «کتابداران باید افرادی دانشمند باشند، کتابدار خوب باید فردی عالِم، بی‌نهایت دلسوز، بسیار بردبار و با نزاکت و مدیری کاردان باشد».
جیمز تامپسون در اصل نهم خود در بیان اصول کتابداری عنوان می کند که «کتابدار باید فردی دانشمند باشد» و در اصل دهم خود بیان می‌دارد که «کتابدار یک مربی است» (تامپسون، 1366: 111).
تامپسون در جای دیگری از کتاب از جانب ادوارد ادواردز می‌گوید: «در این حرفه هیچ کس به ثروت و شهرت نمی‌رسد، و حتی بعید نیست که کتابدار در اجتماع با بی اعتنایی و یا عدم درک صحیح مواجهه شود. مع ذلک کتابدار با تلاش روشنگرانه و مشتاقانه در انجام دادن وظایفش، در واقع بذر محصولات فکری فراوانی را میافشاند، و زمانی که آن بذرها بارور شوند، چه بسا که او مدتها در گور خود آرمیده باشد».
2-26. برخی از ویژگی های اخلاقی کتابدار
کتابدار باید همیشه اعتقاد به کارش را حفظ کند و معتقد باشد که کتابخانه اش برای جامعه مفید است و او نیز برای کتابخانه‌اش
مقام کتابدار درجامعه همیشه بسته به وضع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن جامعه تعیین می‌شود اما در هر حالتی کتابدار باید مشعوف علم، نگاهبان آن و وقف پیشبرد آموختن باشد.
در کار فرهنگی تمام شاخه های یادگیری نقش خاص و مفید خود را دارد. کتابدار باید از چنان آموزشی برخوردار باشد که جو هر فرهنگ رابشناسد و وظایف خود را برای ارتقای آن انجام دهد (برادفیلد).
کتابدار باید تمامی معتقدات، نظریه‌های سیاسی یا اخلاقی را با بی طرفی حرفه‌ای بنگرد. او اجازه می‌دهد هر متفکری نظر و عقیده ی خود را چه درست و چه نادرست بیان کند زیرا او می‌داند استدلال درست در گذر زمان و در مباحثه و مناظره آزاد پیروز خواهد شد.
کتابدار باید حرمت آزادیی که بر حرفه‌اش سایه فکنده نگاه دارد. آزادی های اعتقادی کتابداران عبارتند از آزادی مطالعه، اندیشه، گفتار، مطبوعات، واسپاری دانش و آزادی آموزش.
کتابدار باید این نگرش را که به کتابخانه به عنوان یک موزه می‌نگرد از بین ببرد و نظری را گسترش دهد که از کتابخانه به عنوان مرجعی عظیم از علم و ادب که با مهارت سازماندهی و مهیای استفاده شده است، یاد می‌کند.
کتابدار باید معتقد باشد که کتابخانه برای اجتماع لازم است. اگر کتابداری موضع دفاعی نسبت به حرفه اش اتخاذ کند، عنوان کتابدار واقعی از او سلب می‌شود.
کتابدار باید با بیانی مستدل و رسا اعتقاداتش را اعلام کند. او نباید اجازه دهد که به اندیشه‌های بحقش بی اعتنایی شود و باید آنها را محکم و استوار نگه دارد.
کتابداری ترکیبی است از دانشوری، مهارت فنی و انسان گرایی. تنها عشق به کار و خود را وقف خدمت کردن است که کمبودها را جبران می‌کند.
کتابدار یک مبلغ است آنچه را خود بدست آورده با دیگران قسمت می کند؛ کتابدار خواننده کتاب ها و خادم خواننده ها است (گاردنر)
کتابدار باید از عامه مفهومی آرمانی در ذهن داشته باشد. او می بایست تناقضات موجود در جامعه را به نفع علایق کل جامعه رفع رجوع نماید.
کتابدار در برابر جامعه وظیفه‌ای متعالی دارد: آموزش خواننده و عامه مردم. کتابدار در این میان جانب بی طرفی را رعایت می‌کند، سانسور نمی‌کند و نمی‌گوید که مردم چه بخوانند و چه نخوانند.
کتابدار باید هوشمند، شجاع و معتدل باشد و از این طریق اظمینان خوانندگان را بدست آورد که این اعتماد همگانی یکی از نشانه‌های کتابداری راستین است.
یک کتابدار خوب باید خواننده‌ایی آزمند باشد؛ کتابدار باید خود اهل تحقیق و تالیف باشد تا الگویی برای خوانندگان گردد.
کتابدار باید فرصتی فراهم کند تا افراد نوسواد بتوانند این تجربه‌ی نو آموخته را تمرین نمایند در غیر این صورت آنان دوباره به حریم بی‌سوادی باز خواهند گشت.
خدمات کتابخانه تنها برآوردن نیاز خوانندگان نیست بلکه خواننده آفرینی نیز هست. بهترین یاری به خواننده، تقویت آگاهی او از طریق فراهم آوردن تمام آثاری است که سرشتی هوشمندانه، علمی و ادبی دارند.
در مباحث مربوط به خدمات مرجع، کتابدار باید به مجموعه از اصول اخلاقی پایبند باشد؛ اصولی چون: فراهم آوردن اطلاعات درست؛ عدم قضاوت در مورد مراجعان یا سئوالاتشان؛ اجتناب از سانسور موارد بحث اگیز یا مخالف نظر بخشی از جامعه کتابخانه ؛ عدم تعبیر یا تفسیر اطلاعات؛ محرمانه نگه داشتن سئوالات؛ ارائه خدمات یکسان به افراد و اشاره به مسایل حقوقی و قوانینی چون مالکیت معنوی به هنگام ارائه اطلاعات به مراجع.
کتابدار باید در قبال همکارانش رفتاری مناسب داشته باشد .چه در یک گروه کوچک و یا در یک کتابخانه بزرگ، افراد به دلیل علایق شخصی به فعالیت‌های شغلی خود با اشتیاق و همکاری به کار می‌پردازند. کتابداران باید با ایجاد ارتباط موثر و در روحیات و خصوصیات خاص هر فرد و با اتکا به احترام متقابل به فعالیت در کنار هم بپردازند.
2-27. اخلاق کتابداری
هیچ حرفهای نیست که از نظام اخلاقی بی نیاز باشد، اما چنین امری در حرفه خدمت مداری چون کتابداری و اطلاع رسانی نمودی مضاعف دارد. حرفه کتابداری و اطلاع رسانی اندکی دیر به عرصه قوانین و رفتارهای اخلاقی وارد شد، چرا که زودتر از این امکان طرح این موضوع در دنیای کتابداری وجود نداشت، زیرا اخلاق حرفه ای مفهومی کاملاً وابسته به شرایط حرفه‌ای یک رشته است و رشته کتابداری در دو دهه پایانی قرن نوزدهم نخستین گام‌ها را برای نیل به شرایط حرفه ای شدن برداشته است. ضرورت‌های توجه به اخلاق در این حرفه عبارت‌اند از: 1)توجه به اخلاق پیش شرط پذیرش کتابداری به عنوان حرفه است، 2)کتابداری حرفه‌ای انسان مدار است، 3)کتابداری حرفه‌ای خدمت محور است، 4)رسیدن به کارکرد تعالی کتابخانه در گرو توجه به اخلاق است، 5) بهره وری و موفقیت حرفه در گرو اخلاق است، 6)معنویت سازمانی نیز در گرو تعالی اخلاق سازمان است.
برخورداری سازمان از مسئولیت اخلاقی و اجتماعی امری انکارناپذیر است، بنابراین خود کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی در قالب یک نهاد و سازمان، به دلیل اهداف سازمانی مسئولیت دارند و مانند اشخاص قابل بازخواست‌اند. کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی اولاً، صرف نظر از شغل و شرایط مربوط به محیط زندگی شغلی، مسئولیت‌های اخلاقی دارند و رفتار آنها یا اخلاقی و مبتنی بر فضیلت است یا نه (این اخلاق فردی – شخصی است). اگر چه تمام مسئولیت‌های کتابخانه را منابع انسانی انجام می‌دهند، اما کتابخانه فراتر از افراد، در قبال افراد و محیط دارای مسئولیت است. ثالثاً، آنها تعهدات و مسئولیت‌های اخلاقی کتابخانه را نیز بر دوش دارند (قراملکی، 1390: 141-140). مسئولیت اخلاقی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی یعنی تعهد و التزام آنها در قبال حقوق تمامی اجزاء در محیط کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی. این عناصر در کتابخانه‌ها عبارت‌اند از: جامعه، حرفه، صاحبان فکر و پدیدآورندگان آثار اطلاعاتی، مراجعان و کتابداران و کارکنان.
2-28. اصول اخلاقی کتابداران آمریکا
ما از طریق منابع مناسب و به طور مفید نظام یافته خط مشی های خدمات دهی عادلانه … بالاترین سطح خدمات را برای همه استفاده کنندگان کتابخانه فراهم می کنیم.
ما از اصول آزادی اندیشه پشتیبانی می‌کنیم
ما با احترام قائل شدن برای اطلاعات جستجو شده یا دریافت شده و منابع مورد مراجعه قرار گرفته، امانت گرفته شده، فراهم شده و منتقل شده توسط هر استفاده کننده از حق او برای حفظ حریم شخصی و محرمانگی حمایت می‌کنیم.
ما حقوق مالکیت فکری را به رسمیت شناخته و محترم می‌شماریم.
ما با احترام، انصاف و نیت خوش با همکاران نزدیک و دیگر همکاران رفتار می‌کنیم و از شرایط استخدامی که تامین کننده حقوق و رفاه همه کارکنان و موسسه مان باشد حمایت می‌کنیم.
ما منافع شخصی‌مان را به هزینه استفاده‌کنندگان کتابخانه و موسساتی که در

پاسخی بگذارید