دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره آستان قدس رضوی

انجمن کتابداری قم در سال 1386 میباشد.

منوریان (1383) که اخلاق کتابداری از دیدگاه کتابداران دانشگاههای دولتی شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است، وی هفت عامل موثر را شناسایی کرده که سه عامل مهم از دیدگاه جامعه مورد مطالعه وی “التزام عملی به اصول اخلاقی”، ” رفتار کتابدارانه”، و ” ویژگی های فرهنگی ملل و اقوام مختلف” می‌باشد.
موسوی زاده (1384) ارزشهای اخلاقی از نظر متخصصان کتابداری را بررسی کرده است. سه ارزش اخلاقی مهم در تحقیق وی “ارائه خدمات به استفاده کنندگان”، “فراهم آوردن امکانات برای دسترسی یکسان به اطلاعات” و “کمک به ارتقاء سطح سواد اطلاعاتی استفاده کنندگان” معرفی شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که سه ارزش اخلاقی مهم از نظر جامعه آماری عبارتند از: ارائه خدمات به استفاده کنندگان، فراهم آوردن امکانات برای دسترسی یکسان به اطلاعات و کمک به ارتقاء سطح سواد اطلاعاتی استفاده کنندگان.
صدری فرد (1386) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران با اخلاق حرفه ای کتابداری» به بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران با معیارهای اخلاقی موجود در حرفه کتابداری و ارائه راهکارهایی برای تدوین منشور اخلاقی کتابداران، انجام گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد 47/0 درصد کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران با معیار‌های اخلاق حرفه‌ای موجود آشنایی ندارند؛ 67/0 درصد مایل به داشتن منشور اخلاق حرفه‌ای هستند، 67/0 درصد تمایل دارند کلاسهای ضمن خدمت را بگذرانند؛ 70/0 درصد نسبت به ضرورت آشنایی با اخلاق حرفه‌ای احساس نیاز می‌کنند و70/0 درصد مطالعه متون تخصصی کتابداری در طول دوران خدمت را برای کتابداران ضروری می‌دانند.
لطیفی (1387) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی و کتابداران دانشگاه‌های دولتی کشور نسبت به پیش‌نویس اصول اخلاق حرفه‌ای کتابداران و اطلاع‌رسانان ایران و ارائه چارچوبی برای تدوین نظامنامه نهایی» به معنادار بودن اختلاف بین دیدگاه اعضای هیئت علمی و کتابداران دانشگاهی نسبت به اصول اخلاق حرفه‌ای اشاره می‌کند. نتایج حاصل نشان می‌دهد اولویت‌بندی اصول اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه اعضای هیئت علمی به ترتیب مسئولیت در قبال: استفاده‌کننده، حرفه، خود، همکار، جامعه، متخصصان سایر رشته‌ها و سازمان می‌باشد و از دیدگاه کتابداران دانشگاهی اولویت‌بندی اصول اخلاق حرفه‌ای به ترتیب مسئولیت در قبال: خود، جامعه، استفاده کننده، همکار، متخصصان سایر رشته‌ها رشته، سازمان و حرفه می‌باشد. وی همچنین بیان می‌دارد بین میانگین رتبه مؤلفه «مسئولیت در قبال حرفه»، در دو گروه اعضای هیئت علمی و کتابداران دانشگاهی، تفاوت فاحشی وجود دارد.
کوکبی (2009) در پژوهشی به بررسی جایگاه اخلاق حرفه‌ای در انتشارات علمی و خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پرداخته است؛ نتایج این مطالعات نشان داد که در پایان نامه ها و مقالات علمی حوزه‌ی کتابداری و اطلاع رسانی در ایران، کمتر به این موضوع پرداخته شده است و مطالبی در این حوزه در متون درسی گنجانده نشده است.
2-36-2. پیشینه پژوهش در خارج کشور
اولین بار در قرن نوزدهم Mary W. Plummer مدیردانشکده کتابداری Pratt Institute در آمریکا وضع قوانین و اصول اخلاق حرفه ای را برای حرفه ی کتابداری و اطلاع رسانی همانند پزشکان، حقوقدانان، روحانیون، استادان دانشگاه و نظایر آنها مطرح کرد، ولی برخلاف بحث های مکرر در نشریات و در مجامع حرفه ای، قواعد اخلاق حرفه ای تا سال 1938 وضع نشد، تا اینکه انجمن کتابداری آمریکا اولین قواعد اخلاقی کتابداری را که محور آزادی هوشمندانه متمرکز بود، در سال 1939 در Library bill of rights و نیز در سال 1953 در Freedom to read statement منتشر کرد. در انگلیس، توجه کتابداران به موضوع اخلاق حرفه ای منجر به انتشار بیانیه انجمن کتابداران انگلیس در سال 1963 درباره سانسور شد. به دنبال آن انجمن کتابداری انگلیس در سال 1983 به تدوین اصول اخلاق حرفه ای پرداخت که در سال 2002 دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. سپس سایر کشورها از جمله سنگاپور، فرانسه، آفریقای جنوبی، اسکاندیناوی و لهستان نیز به تدوین اصول اخلاقی پرداختند. آنچه در این قوانین و اصول اخلاقی به چشم می خورد، ارائه ی خدمات اطلاع رسانی در سطح عالی به مراجعه کنندگان و نیز حق شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات است.
هاوکمپ (1994) در پژوهش خود ارزش های اخلاقی متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی شاغل در کتابخانههای پژوهشی آمریکا را مطالعه کرده است و تفاوت‌های اندکی را در میان ارزش‌های اخلاقی پذیرفته شده آنها مشاهده کرده است.
فالیز (2007) در پژوهشی با عنوان ” اخلاق اطلاع رسانی برای متخصصان کتابخانه در قرن بیست و یکم” کد های اخلاقی مجامع حرفه ای( انجمن کتابداران آمریکا، انجمن کتابخانه های حقوق امریکا، انجمن اطلاع رسانی آمریکا و انجمن آرشیویست های آمریکا ) را مورد بررسی قرار داد. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد مجامع حرفه ای موضوعات هسته ای و اصلی در اخلاق کتابداری و اطلاع رسانی را آزادی فکری، دسترسی مساوی به اطلاعات، تامین محرمانگی و حق مالکیت فکری می دانند. او در این تحقیق بیان کرد: نویسندگانی مانند: هاپتمن، فرلیچ، اسمیت، آلفینو، مینتز و کوهلر از جمله کسانی هستند که در زمینه اخلاق کتابداری مطالب زیادی نوشته اند.
جفرسون و کونترارز (2005) در پژوهشی با عنوان”جنبه‌های اصول اخلاقی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در فارغ التحصیلان ایالات متحده آمریکا” اصول اخلاق حرفه ای کتابداری و اطلاع رسانی را در میان دانشجویان فارغ التحصیل در ایالات متحده مورد بررسی قرار دادند. نتایج اثر مثبت اصول اخلاقی را در ارتباط با کاربران، همکار و حرفه نشان می دهد. زیرا برخورد شرکتکنندگان قبل از مطالعه اصول اخلاقی با برخورد آنها بعد از مطالعه اصول اخلاقی متفاوت بود.
دول و هوریچ (2001) در پژوهشی” ارزش های اخلاقی کتابداری کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای اروپایی و امریکای شمالی” را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند در دیدگاه‌های آنها تفاوت وجود دارد و از ارزش‌های اخلاقی یکسانی پیروی نمی‌کنند.
«ینگرام» (1997) در پایان‌نامه دکترای خود با عنوان«نقش آموزشهای اخلاقی در کتابداری و علوم اطلاع‌رسانی» به بررسی میزان آشنایی دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی نسبت به مسائل اخلاقی و قضاوتهای وجدانی و مربوط به درون هر فرد پرداخت. با بررسیهای انجام گرفته در این پژوهش مشخص گردید بسیاری از دانشجویان نسبت به این قواعد اخلاقی هیچ‌گونه آگاهی و دانش تخصصی ندارند و حتی تعداد کمی از آنها از دوره‌های ضروری آموزشی مربوط به مسائل اخلاقی، استفاده کرده بودند. بر اساس نظر سنجی صورت پذیرفته، تعداد کثیری نسبت به ضرورت به‌کارگیری دستورالعملهای اخلاقی در رشته کتابداری موافق بودند و برخی نیز تنظیم و ارائه یک دوره آموزشی مرتبط با مسائل اخلاقی در کتابداری را خواستار شدند.

لانزدیل (1995) در پژوهشی با عنوان” ارزش های اخلاقی کتابداران کتابخانه‌های مدارس کتابداری و اطلاع رسانی انگلستان”، ارزش‌های اخلاقی کتابداران را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که در میان آنها ارزش‌های اخلاقی مشابهی وجود دارد.
فصل سوم
روششناسی پژوهش
3-1. مقدمه
مجموعهای فرایندی را که سعی می کنیم توسط آن مشکلات را حل کنیم پژوهش نام دارد. پژوهش مستلزم یک رشته فعالیت هایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در میآیند و در نهایت این امکان فراهم می شودکه بدانیم مشکلات را چگونه باید حل کرد. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. شیوه اجرای یک تحقیق ارتباط زیادی با ماهیت موضوع، نوع تحقیق و همچنین متغیرهای تحقیق دارد. اما باید توجه داشت آنچه موجب شده جوهره علمی حیات یابد، وقوف به اکتشافات و نتایج علوم نیست بلکه شناخت و درک عمیق روش ها است. یعنی شیوه هایی که بشر برای پیشرفت علم به کار بسته است. روش‌ها در حقیقت ابزارهای دست یابی به حقیقت هستند.
در این فصل در مورد طرح یا نقشه پژوهش به تفصیل توضیح داده خواهد شد. بکارگرفته شده در این پژوهش نخست به بررسی روش پژوهش، جامعه آماری ، روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
3-2. روش پژوهش
روش پژوهش به شیوه های طراحی، مطالعات پژوهشی و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره دارد. انتخاب نوع و روش تحقیق بستگی به هدف و ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. تحقیقات علمی بر اساس هدف به دو دسته بنیادی و کاربردی و از لحاظ ماهیت به دو دسته اکتشافی و توصیفی تقسیم می شود. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش در یک زمینه خاص و استفاده از نتایج آن برای حل یک مشکل می باشد و مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیر های یک موقعیت صورت می گیرد. انتخاب روش پژوهش به عواملی مانند ماهیت موضوع پژوهش، اهداف و سوالات پژوهش، دامنه موضوع پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر پژوهش را سلسله تفکرات و عملیاتی بدانیم که برای کشف یا تفسیر یک حقیقت انجام می گیرد، برای انجام پژوهش باید روش علمی به کار گرفته شود.
لذا با توجه به موضوع تحقیق حاضر یعنی « بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه ها با معیار های اخلاق حرفه ای کتابداری (مطالعه موردی: کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی)» و بر اساس اهداف، فرضیات و اطلاعات مربوطه، آن‌جا که هدف توصیف وضعیت موجود بوده است از روش «توصیفی» و آن‌جا که هدف، رابطه دو متغیر مذکور بوده از روش همبستگی استفاده شده است؛ این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است و جمع‌آوری داده‌های آن با بهره گرفتن از روش میدانی و پیمایشی ارزشیابی انجام گرفته است.
3-3. جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (مقیمی، 1385: 36). جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیز هایی اشاره دارد که پژوهشگر می خواهد به پژوهش درباره آنها بپردازد. به زبان ساده تر جامعه آماری” محدوده ای است که تأثیر متغیرها را در آن می سنجیم و یا منابعی است که از آن اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری می کنیم” (اسحاقیان، 1382: 360).
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی یکی از مهمترین گنجینه های فرهنگِ مکتوب در ایران وجهان است که با وجود فراز و نشیب های تاریخی و حملات گاه و بیگاهِ اجانب به سرزمین خراسان، به برکت قرب جوارِ روضه منوره هشتمین امام شیعیان، همواره باقی مانده و به سوی تکامل گراییده است و امروزه از بزرگترین کتابخانه های خاورمیانه به شمار میآید.
کتابخانه آستان قدس رضوی یکی از بزرگترین کتابخانه‌های ایران و خاورمیانه است که در شهر مشهد قرار دارد. این کتابخانه متعلق به آستان قدس رضوی می‏باشد تاریخ آغاز فعالیت این کتابخانه را ۳۶۳ هجری قمری برآورد کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین گنجینه‌های فرهنگ مکتوب و غیر مکتوب ایران و جهان اسلام، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است.
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی با فراز و فرودهای گوناگون تاریخی در خراسان و مشهد مقدس پیوند خورده است. نخستین بارقه پیدایش این جلوه قدسی، شش قرن پیش از این در اثر خیرخواهی و ایمان راستین واقفان و اهداکنندگان بااخلاص و بی‌نام و نشان بوده، سپس عواملی نظیر روی آوردن طلاب علوم دینی به شهر مشهد مقدس، وجود زائران فاضل و دوراندیش و بذل عنایت خادمان و شیفتگان بارگاه امام رضا (ع) موجبات رونق آن را فراهم آورده است. از حدود سال 1150 هجری قمری، مکان ویژه‌ای برای کتابخانه در نظر گرفته شد، اما توجه جدی به جایگاه کتابخانه به اوایل قرن 14 شمسی برمی‌گردد. همین امر، مهم‌ترین سبب شتاب در روند توسعه کتابخانه و استقبال روزافزون محققان و کتاب‌خوانان به این مکان به شمار می‌رود. گرچه در طول سالیان، بارها محل کتابخانه تغییر یافته اما همواره در جوار مرقد مطهر و داخل حوزه اماکن متبرکه قرار داشته است. نخستین بنای جامع و مستقل کتابخانه در سال 1330 ش. در ضلع شمال غربی رواق امام خمینی (ره) کنونی (صحن امام خمینی سابق) ساخته شد، سپس در سال 1356 ش. به ساختمان جدید و وسیعی در طبقه فوقانی موزه آستان قدس رضوی واقع در ضلع شرقی همان صحن انتقال یافت. ساخت بنای باشکوه ساختمان کنونی نیز که از سال 1360 شمسی آغاز شده بود در سال 1372 با مساحت 28800 متر مربع زیربنا به پایان رسید و از نیمه دوم سال 1373 مورد بهره‌برداری قرار گرفت. تا سال ۱۳۹۰ تعداد کتابهای موجود در این کتابخانه ۳۰۰۰۰۰۰ نسخه برآورد کرده‌اند. تعداد کتاب‌های خطی موجود در آن تا سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۸۱۰۰۰ نسخه بوده‌است که ۱۱۰۰۰ نسخه آن اهدایی از جانب آیت‏الله سید علی خامنه‌ای بوده‌است.
کتابخانه مرکزی دارای سه اداره به شرح زیر است:
1. اداره خدمات کتابداری 2. اداره کتابخانه عمومی‌ 3. اداره مخطوطات
کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی از دو شاخه امور کتابخانه‌های شهر مشهد و کتابخانه‌های سایر شهرستانها تشکیل شده است. 19کتابخانه داخل شهرستان مشهد، 6 کتابخانه در شهرستانهای استانهای خراسان رضوی و جنوبی، 15 کتابخانه در سایر شهرهای میهن اسلامی و 1 کتابخانه در کشور هندوستان، این معاونت علاوه بر خدمات رایج در کتابخانه‌های وابسته، دارای یک کتابخانه سیار است که کار کتاب‌رسانی تلفنی و امانت کتاب را به اساتید دانشگاه و مراکز فرهنگی بر عهده دارد و کتابخانه گویای رضوی ویژه نابینایان که به روشندلان، خدمات ارائه می کند.. در مجموع دارای 43 کتابخانه که دارای 152 کتابدار می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شامل می شود.
جدو
جمع کل

پاسخی بگذارید