در مورد تاریخچه بانکداری الکترونیک

 

مثلا bizzed.com یکی از سایت­های سیتی گروپ، شروع به ارائه لیست حقوق، حساب، بازنشستگی، خرید سهام و بیمه، خدمات حسابداری وانواع خدمات مالی دیگه کرده. در تلاش واسه گسترش و مدیریت روابط مشتریان و پیشی گرفتن از رقبا، بانکها به نسل بعدی خدمات اینترنتی و شخصی سازی روی آورده­ان که به درستی پرتال­های بانکداری اینترنتی و بانکداری موبایل هستن. پرتال­های بانکداری اینترنتی اولیه شامل سیتی گروپ وولس فارگو هستن. کم کم که سرعت شبکه افزایش می­یابد وتجهیزات ارتباطی تکامل پیدا میکنه، بیسیم به کانال ترجیهی واسه خدمات مالی تبدیل می شن.(Engen.2000)

موبایل

 

 

واکاوای پروهش در جهان

 • تحقیقی در موردقبول بانکداری الکترونیکی در لهستان در سال ۲۰۰۸ به وسیله توماس پیوتر ویسنیوفسکی (Tomasz Piotr Wisniewski-2008) انجام شده. این تحقیق واسه تعیین تجربی فاکتورهای اساسی تصمیم جهت پذیرش بانکداری آنلاین در لهستان طراحی شده. یافته های این تحقیق بر این نکته دلالت داره که موسسات مالی می تونن مشتریان رو به به کار گیری کانالای جور واجور خدمات بانکی از راه فعالیتای برنامه ­ریزی شده و با هزینه موثر تشویق کنن.

 

 • پژوهشی به وسیله واکر و جانسون (۲۰۰۶) در مورد دلیل استفاده یا نبود استفاده مصرف کنندگان از خدمات فناورانه انجام شده. این دو تحقیق از راه پیشرفت و آزمون یه مدل رفتاری به بررسی عوامل موثر بر استفاده مصرف کنندگان از خدمات فناورانه پرداختن. این عوامل عبارتند از: تواناییای شخصی مصرف کنندگان، خطر (خطر) درک شده، امتیازات خدمات فناورانه ای، پشتیبانی کارکنان، علاقه مندی به قراری تعاملات اجتماعی، تمایل به به کار گیری خدمات الکترونیکی. یافته های این تحقیق نشون داد که تمایل مصرف کنندگان خطر (خطر) درک شده، امتیازات حاصل از به کار گیری اینترنت و تلفن واسه خریدای شخصی و دریافت خدمات مالی، به عوامل زیر بستگی داره: باورهای افراد نسبت به تواناییای فناورانه ای خود، جهت رویارویی با سیستمای الکترونیکی دریافت خدمت، ادما از این خدمات، هم اینکه ترجیحات آدما به تعامل با کارکنان و پشتیبانی اونا.

 

 • در مطا لعه که به خاطر امتحان روش های نوین سرویس دهی بانکی به وسیله بعضی از استادان دانشگاه چند رسانه ای(مولتی مدیا)مالزی انجام شد.پیشرفت تکنولوژیای ارتباطی و مخابراتی عامل جهش وتغییر کلی در بخش بانکی مالزی معرفی شده .نتیجه این تحقیق استفاده گسترده از راه های نوین سرویس دهی بانکی مثل عابر بانک،تلفن بانک ،پایانه فروش بوده.در بین سرویس های داده شده بیشترین استقبال از عابر بانک.و کمترآن از تلفن بانک بوده.طبق معطا لعه این محققان ،بانکداری اینترنتی هنوز در ما لزی ایجاد نشده. امابه نظر می رسه دولت به دنبال ایجاد شرایط اجرا اون هستش.(کریشنان وگرودیگران،۲۰۰۴)

 

 • چند نفر از استادان دانشگاه دوبی دربررسی بانکداری اینترنتی به مقایسه سیستم بانکی اردن و آمریکا امریکا پرداخته ان و فرق کلی بین کاربردای شبکه ای بانکی اردن و امریکا مشخص کردن.این مطالعه فرق بین سیستم بانکی کشورای پیشرفته و در حال پیشرفت رو خوب نشون میده یافته های این تحقیق فرق این دو سیستم رو به چگونگی سرویس دهی متفاوت در سایت اونا مربوط می دونه. بانکهای امریکا در سایت خود علاوه بر خدمات بانکی ،شرایط سرمایه گذاری ،خرید سهام،پرداخت صورت حساب ،محاسبات مالی و…رو جفت و جور کردن.در حالی که در بانکهای اردن ضعفای بسیار کلی در این مورد دیده می شه (ایوانس و بقیه ،۲۰۰۴)
 • سرمایه گذاری

 

 • در مطالعه ودیگر موسسه وملی ارتباطات فرانسه با همکاری دانشگاه زیلینا اسلواکی انجام داد.نقش عوامل موثر در جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی بررسی شده.براساس تحقیقات این گروه در روند سرویس دهی بانکی شناخت رفتار مشتریان و عوامل مورد نظرشون در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی موثر شناخته شده.واسه افزایش کیفیت خدمات بانکی اینترنتی محققین توجه به چند عامل رو موثر دونسته ان در زمان پاسخگویی، سرویس دهی ،رابطه مشتری وجود اطلاعات مالی در دسترس،سهولت استفاده ،امنیت،طراحی یه محیط گرافیک مناسب از عوامل موثر واسه جذب مشتریان بانکداری الکترونیکیه.(ساهوت،۲۰۰۳)

 

 • در مطالعه ای که در عمان انجام شده .۲۲۵پاسخگو به سوالاتی در موردقبول و کاربرد روش های نوین بانکی از جمله بانکداری اینترنتی جواب دادن یافته های این مطالعه نشون دهنده این مطلبه که عادات سنتی وقدیمی افراد،نبود حمایتای دواتی،ضعف سیستم ارتباطی وسرعت پایین شبکه از جمله مشکلات کلی ای گسترش روش های نوین جدید بانکداری در عمان هستن(امتیازی ودیگران،۲۰۰۴)
 • مشکلات

 • درخصوص پذیرش بانکداری اینترنتی ازسوی مشتریان، به وسیله هاکان چلیک Hakan) celik-) در کشور ترکیه انجام شده. این مقاله اینترنتی با هدف عوامل تعیین کننده پذیرش تکنولوری TAM)) انجام پیدا کرده. یافته های این تحقیق نشون داد که سودمندی دیده شده و سهولت از عوامل تعیین کننده مستقیم وفوری گرایش مشتریان در استفاده در به کار گیری بانکداری اینترنتیه.
 • ترکیه

 

 • تحقیقی به وسیله جراد، کانینکام ودولین(۲۰۰۹ ) از راه مطالعه کشف جهت شناسایی عوامل موثر بر نبود استفاده بعضی مصرف کنندگان خدمات بانکی اینترنتی در کشور سنگاپور، روی ۱۲۷ نفر از آدمایی که از بانکداری الکترونیکی استفاده نمی­کردن، انجام شده. در این مطالعه از راه تحلیل محتوای هشت عامل به توضیح زیر به عنوان عوامل موثر در نبود استفاده مصرف کنندگان از بانکداری الکترونیک شناسایی شد. این عوامل عبارتند از درک مصرف کنندگان از خطر  خدمات بانکی  الکترونیک، نبود نیاز به دریافت خدمات بانکی الکترونیکی، از دست دادن علم لازم، مقاومت در برابر تغییر، نبود دسترسی، تمایل به دریافت خدمت از کار کنان بانکی، قیمت فناوری­زدگی. یافته های این مطالعه نشون می­دهد تقریباً همه آدمایی  که از بانکداری اینترنتی استفاد نمی کردن از ادراکی منفی نسبت به خطر  بانکداری الکترونیکی بهره مند بودن، تعداد خیلی از مصرف کنندگان هم عنوان کردن که نیاز به دریافت خدمات بانکی الکترونیکی رو در خود احساس نکردن.

 

 

 • دگراتیو و همکاران اون (۲۰۰۰) واسه بررسی فرق رفتار انتخابی مشتریان در تراکنشای بر خط و خارج از خط با بهره گرفتن از مدل انتخاب نشون تجاری بر مبنای داده های Peapod،IRI به این نتیجه رسیدن که اطلاعات حقیقی و غیر احساسی بسیار بیشتر از موارد احساسی روی انتخاب بر خط تاثیر میذاره و ممکنه ویژگیایی که مجموعه ملاحظات مصرف کنندگان رو محدود می کنه.

 

 • ونکتاش و کاترجی (۲۰۰۰) تحقیقات نظری، مفهومی ترتیب دادن. سئوال اصلی تحقیق این بود که تشکل سازی چیجوری می تونه یه مدل تجاری مهم واسه اقتصاد اطلاعاتی باشه؟

 

 • درمطا لعه دیگرکه در کشور مالزی به وسیله راجزو شوماخر(۱۹۷۱) نشون داد که افراد جهت پذیرش یا رد تکنولوژی جدید، پروسه شناخت،و معرفت، وایمان و باور وتایید رو طی می کنن وبعد از این مر حله اراده کردن می کنن.

 

 • تحقیق که در مورد چگونگی طراحی سایت بانک ومحتویات مطالب اون به وسیله دال(۱۹۹۵)و مویله(۱۹۹۸)نشون داد که اندازه اطلا عات موجودوب سایت در مورد سرویس های داده شده به وسیله بانک، شکل یا فرمت نمایش اطلا عات وزبان ارائه این اطلاعات از عواملی هستن کهروی رضایت مندی مشتری از خدمات از ارائه شده به وسیله بانک تاثیر می ذارن.

 

 • مطالعه کوپر(۱۹۹۷)ودانیل(۱۹۹۹) نشون میده که یکی از فاکتورهای موثر پذیرش تکنولوژی جدید به وسیله افراد سطح پا یین خطر و امنیت باللی مربوط به تکنولوژیه.در این مورد واسه افزایش اعتماد مشتری به سرویس های داده شده ،بانکای مالزی هر گونه ضرر وزیان مالی رو که در تراکنشای آنلاین متوجه مشتری می شه جبران می کنن و بعد از این به بررسی مشکل و خطای به وجود اومده در سیستم می پردازن.

 

 • مطا لعه که در موردسرعت پاسخگوی سایت بانک ،به وسیله هافمن(۱۹۹۶)ومویله(۱۹۹۸) نشون داد که سرعت پاسخگوی پایین دانلود سایت بانک و گرافیکهایی که تفکیک پذیرش با لایی داشته باشن، تاثیر منفی روی اراده کردن مشتری جهت پذیرش خدمات بانکداری نوین دارن.در این مورد بانکای مالزی مبادرت به استخدام کارشناسان قوی طراحی سایت جهت طراحی وب سایتایی که سرعت دانلود بالایی داشته باشه کردن.