رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره حقوق مالکیت فکری

مال می گویند . »ونیز برخی مال را چنین تعریف کرده اند : « چیزی که تقاضا شود و عقلا بدان میل و رغبت کنند و در برابر ان بها بپردازند .» مال در لغت نامه معین به انچه در ملک کسی باشد ، انچه ارزش مبادله داشته باشد ،دارایی،خواسته است امده است . واژه مال در قران کریم بارها و به صور گوناگون (مفرد،جمع ،اضافه و …..) و در مجموع 284 بار بکار رفته است .انچه از معنای مال در این استعمالات فهمیده می شود همان معنا و مفهوم عرفی ان یعنی مطلق ملک و دارایی و ثروت است.
بند دوم : تعریف اصطلاحی مال
این بحث از دونظر قابل توجه می باشد که اول به تعریف مال در اصطلاح فقهی و دوم در اصطلاح حقوقی به بررسی انها می پردازیم.
الف – تعریف مال در اصطلاح فقهی
چیزی است که اولاً حیازت ان میسر باشد یعنی قابل حیازت و تملک باشد ،ثانیاً انسان بتواند از ان منتفع گردد؛یعنی شیء در صورتی عنوان مال را به خود می گیرد که بتواند به حال انسان مفید باشد و نیازی از نیازهای اورا –خواه مادی یا معنوی –براورده سازد .
ب – تعریف مال در اصطلاح حقوقی
1- مال چیزی است که بتواند مورد دادوستدقرار گیرد و از نظر اقتصادی دارای ارزش مبادله باشد .
2- ازنظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای 2شرط اساسی باشد :
الف – مفید باشد و نیاز را بر اورد خواه ان نیاز مادی باشه یا معنوی
ب – قابل اختصاص یافتن به شخص معین یا ملت معین باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اشیایی مانند دریاهای ازاد هوا و خورشید از ضروری ترین وسایل زندگی هستند ولی چون هیچ کس نمی تواند نسبت به انها ادعای مالکیت انحصاری کند مال محسوب نمی شود . قانون مدنی ایران مال را تعریف نکرده چون مفهوم مال کاملا واضع و از مفاهیم بدیهی است و قانونگذار تنها به بیان انواع اموال و تقسیمات در این مورد پرداخته است و اموال مختلف را اعم از منقول و غیر منقول و …. مرز بندی نموده است مقنن در ماده 215قانون مدنی معیار مالکیت را منفعت عقلایی مشروع داشته است.
مبحث دوم : تعریف مالکیت
بند اول : تعریف لغوی مالکیت
مالکیت سیطره شخصی بر مال است و ملک در لغت معانی دارد که مناسبترین ان از نظر فقها استیلا بر شی ء است .مالکیت بنابرگفته بسیاری از فقیهان معاصر سلطنت و سیطره اعتباری که با اعتبار اعتبارکننده و جعل جاعل استوار می گردد . سلطنت حقیقی که خدا مصداق ان باشد و سلطنت تکوینی که انسان بر خود و افعال و ذمه اش دارد همگی با ملکیت به معنای حقوقی اعتبار سلطنت و احاطه شخص (مالک )بر شیء ( مملوک ) متفاوت اند . اینگونه ملکیت اعتباری است که عقلا بنابر نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی یا شخصیت های حقوقی بر می شمرند و شارع مقدس هم به موجب عدله صحت بیع و عقد و عقود ان را امضا نموده اند بنابراین عقلا به احاطه و تسلط کسی بر چیزی که با فعل یا بلقوه ارزش دار باشد ملک می گویند .
بند دوم : تعریف اصطلاحی مالکیت
مالکیت را نیز در 2 مقوله اصطلاح حقوقی و فقه ای بررسی می نماییم .
الف – تعریف مالکیت در اصطلاح فقهی
مالکیت حق انحصاری است بدین معنا که مالک حق دارد منحصرا از مال خود بهره مند شود واز تصرفات دیگران از ان جلوگیری نماید هرچند که این تصرفات هیچ ضرری به مال او نداشته باشد. البته حق مالکیت هم از نظر اسلام با مواردی مانند حدیث نبوی (لاضرر و لاضررار فی الاسلام ) تخصیص می خورد و هم به در قانون به وسیله مواردی تحدید می شود تا موجب ضرر به دیگران فراهم نیاید .
ب – تعریف مالکیت در اصطلاح حقوقی
مالکیت حقی دائمی است که به موجب ان شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منابع ان استفاده نماید .
مبحث سوم : تعریف حق
بند اول : تعریف لغوی حق
کلمه حق در لغت نامه دهخدا از این قرار است :راست کردن سخن درست کردن وعده یقین نمودن ثابت شدن غلبه کردن به حق موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال . در فرهنگ المنجد نیز واژه حق از این قرار است : ضد باطل ، مال و ملک، حظ و نصیب ، موجود ثابت ، امر مقتضی ،حزم سزاوار
یکی از اصطلاحاتی که برای حق تعریف شده حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر بر یک مال یا بر هر دو اعم از اینکه مال مادی و محسوس باشد مانند: خانه یا نباشد مانند: طلب
با توجه به تعاریف بیان شده می توان سه نوع حق را در نظر گرفت :
الف) قدرت یک شخص بر شخص دیگر مانند حق قصاص ب ) قدرت شخص مالک بر مال : این حق از نوع قدرت مادی است که خود دو صورت دارد : قدرت مالک بر مال منقول مانند کتاب و قدرت مالک بر مال غیر منقول مانند: زمین ج ) قدرت شخص بر مال و شخص دیگر با هم برای مثال هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و موجر از تعمیر ان کوتاهی کند می تواند او را به دادگاه بکشاند و وی را به تعمیر خانه ملزم نماید
بند دوم : حق در اصطلاح حقوق
تعریف اول : حق عبارت است از قدرت یا سلطه ارادی که قانون در اختیار شخص قرار می دهد .
تعریف دوم : حق عبارت است از قانون از ان حمایت می کند
تعریف سوم حق عبارت است از قدرت ارادی است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و ان را از طریق گوناگون تضمین کرده است
تعریف مزبور کامل نیست و تنها به بخشی از ماهیت حق یعنی امتیاز توجه کرده است اشخاص نسبت به متعلق حق داده می شود که به موجب ان می توانند در روابط اجتماعی خومیش اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و انان را به رعایت و احترام ان الزام نمایند
مبحث چهارم : تعریف حق معنوی
در تعریف حق معنوی گفته شده است : « حقوقی است که به صاحب ان اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد برای مثال حقی که تاجر و صنعت گر نسبت به نام تجار با شکل خاص و علامت کالاها و فراورده های خود دارد و حقی که نویسنده اثر ادبی یا مخترع نسبت به ان اثر پیدا می کند حق معنوی است . » پس از تقسیم « حق » به ، حق عینی و دینی ؛ حقوق دیگری ظهر کردند که از جهتی به حق عینی شبیه هستند و از جهت دیگر به حق دینی به عنوان مثال حقی که مولف به اثار خود دارد در برابر همه قابل استناد است و با حق مالکیت شباهت پیدا می کند و موضوع ان مانند سایر حقوق عینی ، شی خارجی نیست و متکی و حاصل فکر و ابداع نویسنده است .
بند اول : تعریف لغوی حق معنوی
حق در تقسیم بندی بر 2 نوع است: حق معنوی و حق مادی
چنانچه متعلق حق عینی از اعیان خارجی یا منفعتی از منافع اعیان و یا حق متعلق به انها باشد ،حق مادی و چنانچه جز اینها باشد حقوق معنوی نامیده می شود ؛ مثل حق تصنیف ، حق تحقیق ،حقوق هنری و ….کلمه معنوی در لغت از معنی برگرفته شده ودر برابر مادی و صوری بیان می شود و حال انکه این حقوق از فکر و اندیشه و تعقل انسانها بدست مس اید . و یا حواس درک نمی شود مثل : اختراعات،افکار و …

بند دوم : تعریف حق معنوی در اصطلاح حقوقی
در ترمینولوژی حقوق معنوی ان را حقی جزء حق عینی می گویند.از این رو ،حق ان قانونی غیرمادی است همانند حق مخترع بر اختراع خود و حق مولف و حق علایم تجاری .
کاتوزیان ، حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : « حقوق معنوی حقوقی است که به صاحب ان اخیار و اجازه می دهد تا با انحصار از منافع و شکل خاصی انتفاع از فعالیت و فکر انسان استفاده کند . » موضوع این حقوق عبارتند از:حق نواوری ،تراوش ذهنی ،فعالیت فکری توام با عمل انسان که از حقوق مالی شمرده می شود. همه این حقوق برای تلاش فکری بشراستو برای همین «حق معنوی » می گویند .
مبحث پنجم : تعریف حقوق
امروز واژه حقوق استعمالات و کاربردهای متفاوتی دارد:
1 -حقوق به معنای دستمزد و حق الذمه
2 -حقوق عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معین به کار برده می شود یا حقوق مجموعه ای از باید ها و نباید هایی است که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت ان هستند و دولت ضمانت اجرایی ان را به عهده دارد مانند حقوق ایران حقوق مصر تغریبا همه جوامع انسانی از گذشته تا کنون به نوعی با این الزام های حقوقی همراه بوده اند از نظر اسلامی وازه شرع و شریعت به کار می رود می گویند شرع اسلام به دلیل انکه از دیدگاه اسلامی منشا حق خداوند متعال است در تعریف حقوق گفته شده است . « حقوق عبارت است از : مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می شود تا سعادت جامعه را تامین سازد . »
3 -حقوق به معنای امتیازات و ویژگی های هریک از افراد یک جامعه است که گاه از ان به حقوق فردی تعبیر می شود مانند حق حیات حق مالکیت حق ابوت حق بنوت و حق زوجیت
4 – حقوق به معنای علم حقوق که منظور از ان دانش حقوق است و در مقابل سایر علوم و دانش ها به کار می رود مانند علم روانشناسی و علم جامعه شناسی در اسلام در این معنا واژه فقه را بکار برده اند کسی را این دانش را دارد فقیه می نامنند.
مبحث ششم : تعریف دارایی
هرگاه سخن از دارایی به میان می‌آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول،‌ زمین، کالا و غیره سوق پیدا می‌کند، این در حالی است که در دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی‌های ملموس، پر اهمیت‌تر می‌باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری یاد می‌شود.به مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص را دارایی می گویند .
بند اول : خصوصیات اصلی دارایی
دارایی دارای سه خصوصیت اصلی می باشد که پاره ای از انها در نظریه های جدید انکار شده است .این خصوصیت ها عبارتند از :

1/دارایی کلّی است حقوقی و مستقل از اجزای خود ؛
2/تنها حقوق و تکالیف مالی جزء دارایی است ؛
3/دارایی از مفاهیم وابسته به شخص است.
بند دوم : انواع دارایی
در ذیل انواع دارایی ها بیان شده است:
دارایی های پولی: پول، اعتبار، وام و غیره.
دارایی های فیزیکی: زمین، ساختمان، کالا، موجودی انبار و غیره.
•دارایی های فکری: هر نوع دارایی غیرفیزیکی دیگر همچون دانش فنی، بانک  اطلاعات تجاری، ایده ها، طرح های صنعتی و غیره
مبحث هفتم : تعریف مالکیت فکری
در مورد حقوق مالکیت فکری تعاریف مختلفی ارائه گردیده است ولی بطور خلاصه می توان گفت که حقوق مالکیت فکری مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از افرینش های فکری بشر را تعین می کند برخی حقوق مالکیت فکری را به حقوق مالکیت معنوی نیز ترجمه کرده اند که به نظر می رسد کلمه معنوی بخاطر معنای گسترده اش انگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با مقصود مورد نظر ادا نمی کند . نیز گفته شده : « اساس مالکیت معنوی حقی است که شخص حقیقی یا حقوقی یا مبتکر یک ایده علمی ،هنری و یا ادبی نسبت به حاصل اندیشه ویا ابداع خود پیدا می کند و می تواند از حقوق و منافع انی و یا جاری ان برخوردار گردد. منظور و مقصود از مالکیت فکری حقوقی است که نشات گرفته از فکر و اندیشه و قوه تعقل انسان می باشد تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری بیان نموده عبارت است از : “حقوق قانونی است که افراد بواسطه فعالیت هایی که در زمینه هایی از قبیل صنعتی علمی ادبی هنری وغیره بدست می آورند را گویند .”
برخی در تعریف حقوق مالکیت فکری آورده اند که منظور از مالکیت فکری حقوقی است که دارای ارزش افتصادی و قابل دادوستد بوده اما موضوع انها شی معین مادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است .همچنین می توان گفت که حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتند از از حقوق ناشی از آ فرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی صنعتی و ادبی و هنری برخی دیگر نیز معتقدند مالکیت فکری به صاحب حق انحصاری اثر حق کنترل نسخه برداری و سایر کاربردها از آثار خلاقانه را برای دوره زمانی محدود می دهد. مالکیت معنوی یا دارائی فکری عبارت است از نتیجه و محصول فعالیت خلاق و ذهنی انسان که دارای ارزش تجاری می باشد .این فعالیت نوعی دارایی یا سرمایه محسوب شده که قابل تملیک خرید و فروش واگذاری تبادل و حتی اهدا می باشد .این نوع دارایی ها را دارایی های غیر ملموس نیز می نامند . از سوی دیگر زمان و تلاش صرف شده برای ایجاد یک سرمایه یا دارایی فکری نوع

دیدگاهتان را بنویسید