رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره حقوق ادبی و هنری

داشته باشد ، مگر اینکه این حق به او انتقال داده شده باشد .
و – حق تعقیب
حق تعقیب در حقوق ایران حقی است برای صاحب حق عینی که می تواند با استناد به آن حق فرد مال خود را در دست هرکس که بیابد بگیرد .
ماده 19 قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان که مقرر می دارد : « هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است. »
در ضمن حق مزبور غیر قابل انتقال است و این امر به واسطه ان است که پدیداورنده در شرایط سخت و اضطرار حق تعقیب خود را به بهای اندک و ناچیزی به دیگران وانگذاشته و به یک بار فروش محدود نشود .
بند دوم : انواع حقوق معنوی
این حقوق محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال به غیر است و شامل موارد ذیل می گردد:
الف – حق انتساب اثر
این حق از قدیم در بین شعرا به شدت مورد توجه بوده است. غیرقابل انتقال بودن این حق بدین معنی است که حتی اگر پدید آورنده موافقت کند نمی توان نام شخص دیگری را روی اثر نهاد البته، پدید آورنده حق دارد اثر را بی نام منتشر کند، اما نمی تواند به نام کسی دیگر منتشر کند. از سوی دیگر، این حق برای ورثه محفوظ است که از انتشار اثر بدون نام پدید آورنده جلوگیری کنند.
در قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان چند ماده به این حق معنوی پدیداورنده پرداخته است که به موجب ماده 3 « حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است. »
ماده 18 مقرر می دارد : « انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استاد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.»
ماده 24 نیز مقرر می دارد : « هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. »
در قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و اثار صوتی در قسمت اخر ماده 1 به این حق اشاره شده است : « …. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است . »
در لایحه حمایت از مالکیت معنوی فقط ماده 4 ان به این حق اشاره دارد : « …..اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه استناد ، استفاده ، نشر ،عرضه یا اجرای اثری را که دیگری پدیداورده است به دست اورده اند مکلفند نام پدیداورنده را نیز با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر در نسخ عرضه شده به روش معمول و متداول ذکر نمایند . »
ب – حق حرمت و تمامیت اثر
یعنی حق اعتراض به هرگونه تغییر یا اقدامی که موجب لطمه به حسن شهرت پدید آورنده شود. به عبارت دیگر، فقط پدید آورنده حق دارد در اثر خود تغییراتی صورتی دهد و بدون اجازه وی هرگونه تغییر و تحریف ممنوع است. در جریان یک دعوا در فرانسه، دادگاه این امکان را به پدید آورنده داد تا مؤلف یک کتاب درسی را، که به بهانه بی طرفی، کلمات مذهبی را از قطعه های منتخب آثار او حذف کرده بود، محکوم کند. بدیهی است که این حق قابل واگذاری به غیر است. در بعضی موارد، منع هرگونه اصلاح و تغییر، مغایر هدف قانونگذار از حمایت حقوق ادبی و هنری است که به وسیله آن، راه را برای رشد و تعالی فرهنگ و تمدن بشری فراهم آورد. پس باید تنها تغییرات و اقداماتی ممنوع باشد که موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد.
ج – حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر
هیچ مقامی نمی تواند پدیدآورنده را مجبور به انتشار اثر خود نماید، حتی طلبکاران نیز نمی توانند به منظور استیفای دین خود، اقدام به توقیف نسخه خطی و انتشار آن نمایند. البته، اطلاق این حق نیز قابل بحث است و باید مقید به مواردی باشد که موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد، در غیر این صورت، وجهی برای محرومیت جامعه از یک اثر علمی و ادبی نیست .
بخش دوم : حمایت حقوقی و قراردادی از کپی رایت
مبحث اول : حمایت حقوقی از کپی رایت
قبل از اینکه به بررسی چگونگی حمایت از دارنده حق معنوی بپردازیم لازم است که انواع حق مولف را بیان نمائیم . حق مولف شامل دو بخش حقوق مادی و معنوی می باشد که درذیل به هر یک از انها خواهیم پرداخت .
بند اول : حق مادی
حق بهره برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضه عمومی اثر که در بردارنده منافع مالی است، حق مادی نامیده می شود. مبنای واقعی این حقوق تامین زندگی مولفان می باشد و انها از طریق اجرای این حقوق به طور انحصاری به خلق اثار دیگر تشویق می شوند .
حقوق مادی پدیداورنده به علت اینکه قابل ارزیابی به پول هستند . بسیاری از ویژگی های اموال را دارا هستند که مهمترین این ویژگی ها قابلیت انتقال انهاست و از سوی دیگر حفظ منافع عمومی قانون گذار این حقوق را محدود به زمان خاصی نموده است که پس از سپری شدن این مدت ، اثر مورد استفاده عموم قرار می گیرد .
الف : ویژگی های حقوق مادی مولف
ویژگیهای حق مادی عبارتست از : قابل انتقال بودن و موقت بودن.
قسمت اول : قابل انتقال بودن
حقوق مادی مولف نیز همانند هر مال دیگری قابل نقل و انتقال است و در بسیاری از موارد خود مولف نمی تواند یا نمی خواهد به تکثیر یا اجرای اثارش بپردازد و از این رو با واگذاری انها به منفعت مادی می رسد . ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اشعار می‌دارد.«پدید آورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیربه غیر واگذار کند:
1 – تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
2 – نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایشهای دیگر.
3 – ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا وسیله دیگر.
4 – پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر.
5 – ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و قالب ریزی و مانند آن.
6 – استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.
7 – به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است..»
در ماده 3 همین قانون حقوق مولف را شامل « حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام او و اثر او » می داند .
با توجه به ماده 5 فوق الذکر جنبه تمثیلی دارند از حصری و هر نوع بهره برداری مالی از اثر که برای مولف قابل تصور باشد قابل انتقال میز خواهد بود البته موارد مذکور در این ماده شامل انتقال قراردادی می شود .
بر اساس ماده 12 قانون مذکور حقوق مادی مولف قابل انتقال از طریق ارث و وصیت است و طبق ماده 18 انتقال گیرنده و ناشر و کسانی طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منطور انتفاع دارنده باید نام پدیداورنده را با عنوان و نشانه ویژه معروف اثر ، همراه یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیداورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد .قابل استفاده بودن اثر خود به دو شکل انتقال اختیاری و انتقال قهری میباشد.
الف – انتقال اختیاری یا قراردادی
طبیعی ترین شیوه بهره برداری مالی از اثار این است که مولف که معمولا فرصت و امکان بهره برداری شخصی از اثار خود را ندارد استفاده از این مزایای قانونی را به دیگران واگذار می کند و این انتقال با انعقاد قرارداد علمی می شود . در زمینه کپی رایت و حقوق مولف ، قراردادهای متعددی مطرح می شوند که عبارتند از : قرارداد میان شرکاء در اثار اشتراکی ، قرارداد سفارش خلق اثر ، قرارداد کار مولف با کارفرما ، قرارداد نشر اثر ، قرارداد ارائه اثر و قرارداد اجرایی عمومی اثر و …که در قانون ایران اصولا از قرارداد های انتقال حقوق مولف صحبتی نشده است و لذا باید انها را تابع قواعد عمومی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی دانست . و این در حالی است که رها کردن مولف بدون هیچگونه حمایتی از سوی مقنن عادلانه نیست و تعادل قراردادی را به هم می زند . از سوی دیگر انتقال حقوق مادی حق مولف با حقوق معنویث وی نیز ارتباط تنگاتنگ دارد و ممکن است مولف برای رفع مشکلات خود تن به قراردادی با شرایط نامطلوب و غیر عادلانه بدهد . بسیاری از کشورها از جمله فرانسه نسبت به این قراردادها بی توجه نمانده و انها را در زمره عقود خاص در اورده اند ویژگی هایی را برای این قرارداد ها در نظر گرفته اند. در کنوانسیون برن نیز در این موارد مقرراتی وضع نشده است و ان را به قوانین ملی واگذار نموده اند . قانون نمونه تونس در ماده 12 خود تحت عنوان « انتقال حقوق مولف » ابتدا در بند 1 خود از کتبی بودن قراردادهای انتقال ، عدم شمول انتقال کلی یا جزئی یک حق به حق دیگر ، محدود بودن شیوه های بهر ه برداری به انچه در قرارداد ذکر شده است و ضرورت بررسی قراردادهای انتقال حقوق مادی توسط مرجع صالح برای تائید این قراردادها ، اشاره می کند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انتقال اختیاری حقوق مادی پدید آورنده در چهار شکل زیر متصور است:
الف / انتقال حق به شخص حقیقی
ساده ترین شکل واگذاری حق مادی بدین ترتیب است که شخص حقوق مادی خود را به شخصی واگذار میکند. مثلاً یک مؤلف کتاب در برابر دریافت مبلغی به عنوان حق تألیف، انتشار آن را برای مدتی محدود به یک ناشر واگذار می نماید.
ب / انتقال حق به سفارش دهنده
گاهی اثر در نتیجه سفارش پدید می آید. اثر سفارشی اثری است که پدید آورنده بر اساس قرار دادی که با سفارش دهنده منعقد نموده متعهد به خلق آن در زمان معینی میگردد. ماده 13 قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مقرر می دارد : « : حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
تبصره: پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می گیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود. » این تبصره نقطه قوتی در خصوص حقوق معنوی پدیداورنده اثر سفارشی به شمار می اورد .
ج / انتقال حق به شخص حقوقی
پدیداورنده و مالک اثر اصولا شخصی حقیقی است و شناختن عنوان پدیداورنده برای شخص حقوقی بر خلاف اصل امری استثنایی است. به همین لحاظ قانون گذاران ایران و فرانسه مدت عادی حمایت را در این باره اجرا ننموده و زمان کمتری را برای حمایت از اثر قائل شده اند چرا که عمر شخص حقوقی معمولا محدود نیست و ممکن است صدها سال باقی بماند .
ماده 16 قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مقرر می دارد : « در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:
1- اثرهای سینمایی یا عکاسی.
2- هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد. »
شخص حقوقی فقط هنگامی مالک اثر تلقی میشود که اثر به ابتکار و زیر نظر او به وسیله چند شخص طبیعی تهیه و با نام شخص حقوقی منتشر شده باشد.
د / قرارداد انتقال اثار اشتراکی
نمونه بارز این نوع قراردادها ، قرارداد تهیه اثر سمعی و بصری به ویزه اثر سینمایی می باشد که مولفان متعددی در خلق ان سهیم می باشند و لذا اجرای حقوق انها به طور مشترک ممکن است مشکلاتی را به بار اورد از این رو تهیه کننده این اثار که وظیفه تامین منابع مالی در یک تولید را بر عهده دارد به عنوان طرف قرارداد انتقال معرفی می شود . در این قرارداد ها ممکن است تهیه کننده اثر ، علیرغم قبول خطرات مالی ، از قدرت اقتصادی بالاتری که نسبت به مولفان دارد ، سوء استفاده کرده و شروطی را به انها تحمیل کند .
ب – انتقال قهری
گاهی حق مادی، خارج از اراده و اختیار پدید آورنده و به صورت قهری به دیگری انتقال می یابد و آن به چند شکل امکانپذیر است:
الف / انتقال حق به موصی له
یک شکل

دیدگاهتان را بنویسید