پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره مسئولیت حمایت

واگذاری اثر و نوشته دیگری حقی فردی نبوده بلکه به عنوان امتیازی در اختیار کلیسا در مقام شخصیتی حقوقی قرار داشته است
بند سوم : عصر جدید ( رنسانس، قرن هجدهم و نوزدهم )
از قرن 16 به بعد تحولات مهمی در جوامع اروپایی به وقوع پیوست که حقوق مالکیت ادبی و هنری را نیز دست خودش دگرگونی های زیادی کرد . این تحولات عبارت بودند از اختراع صنعت چاپ جنبش اصلاح مذهب ودوره رنسانس. تاریخ نویسان حقوق معتقدند رنسانس از طرفی شناسایی احترام به شخصیت انسانی و بخصوص شخصیت افریننده راباعث شد و از طرف دیگر هنر را از قید بی حرمتی و بی اعتباری رهایی داد. نظام های پارلمانی به جای حکومت های مطلقه سلطنتی و اختراع صنعت چاپ ازادی فردی و شکوفایی تراوشات فکری را به همراه اورد و پدیداورندگان اثار ادبی و هنری را نیز به ارزش و اعتبار خود واقف ساخت و برای اولین بار در سال 1436 میلادی در المان مورد استفاده قرارگرفت ؛ اما از قرن 16 به بعد است که با استقبال دیگر جوامع اروپایی از این صنعت روبرو هستیم. رهبران غیر مذهبی و روحانیون مذهبی که از تاثیر مهم اثار با توزیع گسترده بر افکار عمومی بیم داشتند ، به سرعت زمینه کنترل صنعت چاپ را فراهم کردند و به چاپخانه های مورد نظرشان امتیازات خاصی را واگذار کردند تا اثار مورد نظر انها را منتشر کنند . مقامات حکومتی از امتیازهای چاپ به عنوان اهرمی جهت کنترل و سانسور تولیدات چاپخانه داران و سلب ازادی بیان از مطبوعات استفاده می کردند. در طول قرن 17 به واسطه جنبش اصلاح مذهب و رنسانس و ظهور اندیشه های فردگرایی محدودیتهای تحمیلی بر چاپخانه ها رفته رفته کاهش یافت و در نتیجه نظام انحصاری حاکم بر صنعت چاپ به چالش کشیده شد . در موقعیت اشفته ای که به دنبال این تغییرات بروز نمود نظام انحصارات سلطنتی و مدهبی فرو ریخت . کتاب فروشان و چاپ خانه داران با توسل به نظریه مالکیت فکری شروع به دفاع از خویش کردند.
از اواخر قرن 18 تا اوایل سده 19 بسیاری از کشورها قوانین مالکیت ادبی وهنری را به تصویب رساندند و هر چند وقت یک بار در واکنش به ظهور فن اوری های جدیداصلاحاتی را در این قوانین اعمال می کردند . اما تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی و محور مسایلی مثل گسترش اموزش و سواد عمومی ، ازادی بیان ، توسعه روابط بین المللی ، مبادلات فرهنگی ، ترجمه اثار به دیگر زبان ها و مسایلی از این قبیل تا حد زیادی تقاضا برای اثار هنری و ادبی را افزایش می داد به موازات این اتفاقات استفاده غیر مجاز از اثار مولفان در کشورهای دیگر نیز به سرعت گسترش پیدا کرده بود درحالیکه حمایت های قوانین ملی اساسا در قلمرو ملی کارایی داشتند.با ظهور این مشکلات برخی از کشورها اقدام به بستن قراردادهای دوجانبه مبتنی بر رفتار متقابل نمودند . اما این اقدام هم مشکل حمایت بین المللی را مرتفع نکرد.کماکان نیاز به پیمان های بین المللی چند جانبه که کشورهای امضاکننده را ملزم نماید تا از اثار خارجی در مقیاس وسیع حمایت کنند به شدت احساس می شد .
فصل دوم
حمایت کپی رایت در قوانین ایران
مقدمه
اصطلاح «کپی رایت» نخستین بار در کنوانسیون برن، وارد عرصه بین‌المللی شد و به مسئولیت حمایت از کارهای ادبی و هنری اشاره کرد. در پرتو چنین حقی بود که به دارنده اثر اجازه داده شد تا درباره انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانون‌گذار، تصمیم بگیرد؛ بدون اینکه دیگران بتوانند او را از داشتن چنین امتیازاتی محروم سازند. با توجه به توسعه روزافزون فناوری و آسان بودن نقض کپی‌رایت در خارج از مرزها، نگرانی حمایت از کپی‌رایت و لزوم واکنش در قبال آن احساس شد. پذیرش خطر نقض کپی‌رایت در عرصه بین‌المللی اتخاذ تدابیری سنجیده و مناسب را در قبال آن، ضروری ساخت. در این‌باره توصیه انعقاد موافقت نامه‌های مختلف میان کشورها راه‌کار اصلی تلقی شد تا این موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها بتوانند در سطح جهانی، حق مادی و اخلاقی پدیدآورندگان را از تعرض سوءاستفاده کنندگان محفوظ نگاه دارند. اهمیت حمایت از کپی رایت، با توجه به سهولت دسترسی افراد به آثار فکری متعلق به دیگران و کپی‌برداری و نشر غیرمجاز آن زایدالوصف است. در این رساله قبل از پرداختن به سوالات اصلی لازم دانستم که درابتدا با مفهوم کپی رایت آشنا شویم .
بر همین اساس این فصل ما در بخش اول به کپی رایت و انواع و اقسام آثارعلمی، ادبی و هنری خواهیم پرداخت و دربخش دوم به حمایت حقوقی و قراردادی از کپی رایت و در بخش سوم به ضمانت اجرای کپی رایت درقوانین ایران می پردازیم .
بخش اول : کپی رایت
اصطلاح «کپی رایت» نخستین بار در کنوانسیون برن، وارد عرصه بین‌المللی شد و به مسئولیت حمایت از کارهای ادبی و هنری اشاره کرد. در پرتو چنین حقی بود که به دارنده اثر اجازه داده شد تا درباره انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانون‌گذار، تصمیم بگیرد؛ بدون اینکه دیگران بتوانند او را از داشتن چنین امتیازاتی محروم سازند. با توجه به توسعه روزافزون فناوری و آسان بودن نقض کپی‌رایت در خارج از مرزها، نگرانی حمایت از کپی‌رایت و لزوم واکنش در قبال آن احساس شد. پذیرش خطر نقض کپی‌رایت در عرصه بین‌المللی اتخاذ تدابیری سنجیده و مناسب را در قبال آن، ضروری ساخت. در این‌باره توصیه انعقاد موافقت نامه‌های مختلف میان کشورها راه‌کار اصلی تلقی شد تا این موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها بتوانند در سطح جهانی، حق مادی و اخلاقی پدیدآورندگان را از تعرض سوءاستفاده کنندگان محفوظ نگاه دارند.
مبحث اول : انواع آثارعلمی، ادبی و هنری
بند اول : اثار نوشته
آثار نوشته به دو گونه تقسیم می شود:
الف – آثار نوشته اصلی
بند 1 ماده 2 قانون حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان صراحتاً از کتاب ، رساله ، جزوه و نمایشنامه به عنوان آثار نوشته نام برده است. همچنین شعر ، ترانه ، تصنیف ، اثر سمعی و بصری و اثر موسیقی نیز پیش از ضبط و اجراء و تا زمانی که بر صفحه کاغذ نقش بسته اند اثر نوشته تلقی شده و هنگامیکه با عناصر دیگری ترکیب میشوند در حوزه ای دیگر قرار می گیرند. 

مطلبی که در مورد این بند باید مورد توجه قرار گیرد اینست که واژه «رساله » در لغت به معنای نوشته کوچک ، پیغام کتبی و در اصطلاح علما اختصاص یاقته است به سخنی که مشتمل باشد بر تولید علمی و فرق بین رساله و کتاب بنابر انچه محصور است نسبت به کمال و نقصان و زیادی و کمی می باشد ، چنانچه کتاب گفتاری است کامل درفن و در رساله همان گفتار است اما ناقض در فن . بنابراین معنای رساله در قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان با معنای مصطلح امروزی آن در جهت نامیدن شایان نامه های دانشجویی استعمال می شود متفارت است و در قانون مزبور مورد حمایت نبوده اند تا اینکه به موجب اصلاح ایین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت ار حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1350 اصلاحی 14 / 12 / 1379 و نیز قسمتی از ماده 160 قانون پنج ساله توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17 / 1 / 1379 گزارش های پژوهشی و پایان نامه ها به عنوان « اثر » مشمول مفاد قانون سال 1348 قرار گرفته اند . بنابراین ، اگر تاقبل از این اصلاح ، نوشتن و ارائه پایان نامه صرفا از روی پایان نامه دیگران فقط طبق ایین نامه های اموزشی دانشگاهها، ابطال مدرک دانشگاهی و یا دادن حداقل نمره به دانشجو را در پی داشت در حال حاضر علاوه بر ان ، نقض کپی رایت محسوب و مسئولیت مدنی و کیفری را نیز به دنبال دارد .شعر و ترانه و سرود و تصنیف و اثر سمعی و بصری و اثر موسیقی نیز پیش از ضبط و اجرا و تا زمانی که بر صفحه کاغذ نقش بسته اند ، اثر نوشته تلقی شده ، هنگامی که با عناصر دیگری ترکیب می شوند در حوزه ای دیگر قرار می گیرند .
ب – اثار نوشته تبدیلی
آثار نوشته تبدیلی به ترجمه ، اقتباس و تلخیص اطلاق می گردد که عبارتست از :
الف : ترجمه
بند 5 ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سخن از واگذاری حقوق مادی پدید آورنده در زمینه ترجمه نموده است .
لذا به دلیل اهمیت بیشتر به این اثر، قانونگذار در ماده 1 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، آشکارا حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای را از آنِ مترجم ایرانی یا وارث قانونی آن می داند که قابل انتقال به غیر است.
ب : اقتباس
اقتباس به معنای نقل کردن و گرفتن مطلبی از کتاب یا روزنامه می باشد. بند 6 و 7 ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز از مصادیق اقتباس می باشد و در اقتباس تمامی حقوق مادی و معنوی صاحبان اصلی آن باید رعایت گردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج : تلخیص تلخیص در لغت به معنای خلاصه کردن و مختصر کردن کلام می باشد و با توجه به صدر ماده 5 و بند 7 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان اخذ رضایت و اجازه پدید آورنده ضروری است.
بند دوم : آثار سمعی و بصری
آثار سمعی و بصری در بند  3 از ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مورد اشاره قرار گرفته است که ذیلاً اشکال مختلف آنرا بررسی خواهیم نمود:
الف – اثر رادیویی
منظور از اثر رادیویی، اثری است که برای پخش از رادیو خلق شده یا مورد اقتباس قرار گرفته است و برای تجدید و تکثیر آن ،‌افرادی که در ایجاد و آفرینش اثر نقش داشته اند، به عنوان صاحب اثر محسوب میشوند که نسبت به پخش این آثار توسط صدا و سیما، دارای حقوق و امتیازات می باشند.
ب – اثر تلویزیونی
در مورد اثر تلویزیونی نیز آفرینندگان آن ، دارای حقوق و امتیازاتی می باشند که بدون کسب مجوز از آنها امکان پخش این آثار وجود ندارد.
ج – اثر سینمایی
ماده 5 و 6 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ناظر برماهیت آثار سینمایی در ایران است.
د – اثر موسیقی و صوتی
بند 4 ماده 2 قانون حمایت حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان اثر موسیقی را که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، قابل حمایت می داند.
بند سوم : آثار تجسمی
ماده 2 قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در بندهای 5 الی 9 به بیان گونه های مختلف هنرهای تجسمی که مورد حمایت قانون می‌باشد پرداخته است که عبارت اند از : نقاشی ، تصویر، طرح ، نقشه، پیکره، معماری ، عکاسی و…
بند چهارم : آثار ابتکاری بر پایه فرهنگ عامه
فرهنگ عامه(فولکور) به آفرینه‌های ادبی و هنری اطلاق می‌شود که پدید آورندگان معینی را نمی توان برای آن شناخت. این آثار بتدریج از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و به عنوان باورهای توده مردم ، میراث فرهنگ سنتی را تشکیل داده اند. قانونگذار برای اثری ابتکاری که بر اساس آن تهیه گردیده مانند جمع آوری ضرب المثلها در یک اثر ابتکاری مکتوب یا مصور و نظایر آن حقی انحصاری در نظر گرفته که از آن آفرینشگر آن می باشد. این موضوع نیز دربند 10 ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان عنوان گردیده است.
مبحث دوم : شرایط اثارمورد حمایت در نظام مالکیتهای ادبی و هنری
در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران اثاری به نحو تمثیل شمرده شده و مستحق برخورداری از حمایت های قانونی اعلام گردیده است ؛ اما در خصوص شرایط قابل حمایت شدن انها حکم مشخصی ذکر نشده است . این در حالی است که شرایط برخورداری اثار ادبی و هنری از حمایت های قانونی نقش زیادی در قبض و بسط قلمرو مالکیت های ادبی و هنری در همه کشور دارد .
بند اول : محسوس بودن شکل آثار

مسلماًً افکار و اندیشه ها تا زمانی که از حالت یک امر ذهنی خارج نگردیده و در قالب یک امر عینی تجسم نیابند قابل حمایت نبوده و اساساً حمایت از اندیشه‌ای که در عالم خارج بروز و ظهور نیافته باشد بی‌معناست. این بروز و ظهور در هر یک از آفرینه های فکری به گونه ای است ، به عنوان مثال یک اثر ادبی به صورت الفاظ و جمله های هدفمند و معنی دارد، یک اثر موسیقی در شکل نت های موزون و یک اثر هنری در قالب اشکال ، رنگها، خطوط و… تجلی می