پایان نامه های روانشناسی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد کارکردهای اجرایی

ی سازمان یافتن دارند. چهار سبک عمده سازماندهی می تواند چرخ دنده های ذهن را برای کمک به سرعت عمل در هر چالش تحصیلی روغن کاری نماید.این سبک ها که با یکدیگر همپوشی اندکی نیز دارند عبارتند از:
مدیریت زمان

مدیریت مواد(اصول)
استفاده از راهبرد
یکپارچه سازی تکالیف چندگانه و عناصر تکلیف
در سطح پایین سازماندهی از حواسپرتی جلوگیری می کند. در سطح بالاتر این مهارت به افراد اجازه می دهد زمان را به طور مؤثر مدیریت کنند، الویت بندی هایشان را کنترل کنند و سلسله مراتب تکلیف را حفظ کنند(گارنر،2009).سازماندهی در هر دو سطح باعث موفقیت در کلاس درس می شود( مایر،1991؛به نقل از گارنر،2009). سازماندهی این امکان را برای آدمی فراهم می سازد تا برای معنادار ساختن مطالبی که قصد یادگیری آن را دارد یک چارچوب سازمانی به آن تحمیل کند که این چارچوب می تواند مخصوص اطلاعات جدید باشد(یعنی نوعی سازمان درونی) و یا این مطالب جدید را به دانش موجود ربط دهد(چارچوب بسطی) و از آنجا که ظرفیت حافظه کاری نیز محدود است و ما قادر به تمرکز بر روی تعداد زیادی از موارد به طور همزمان نیستیم، می توانیم از سازماندهی که (ساده ترین شکل این دسته بندی اطلاعات است) برای کاهش بار حافظه و افزایش قدرت تمرکز استفاده کنیم(سیف،1388).
ناتوانی در سازماندهی تکالیف چالش انگیز و جدید احتمالاً در اثر ضعف این کودکان در کارکرد سازماندهی است. یافته ها مشخص کرده است که سازماندهی به طور عمده به عملکرد مناسب کورتکس فرونتال و پرده فرونتال مربوط می شود(بارکلی، 1998، 2000؛ به نقل از علیزاده ، 1383)
لوریا(1987) فرایند برنامه ریزی را به عنوان توانایی سازماندهی رفتار برای رسیدن به یک هدف خاص که براساس مجموعه ایی از اهداف میان دوره ایی یا گام های میانجی صورت می گیرد تعریف می کند. درواقع برنامه ریزی، پیش بینی حوادث، موقعیتها و اهداف آینده و در بر داشتن گام های مناسب فراتر از زمان برای انجام کار یا عمل است( به نقل از سورل، 2007).
شاید نفطه اوج کارکردهای اجرایی برنامه ریزی باشد. چرا که برنامه ریزی یک قسمت حیاتی و حساس از رفتارهای هدف گراست. در واقع برنامه ریزی تونایی تنظیم اعمال و رفتارها برای راهیابی به اهداف بالاتر و بزرگتر است و این مؤلفه گرایش به سمت یک تکلیف سازمان یافته، راهبردی و روش کارآمد است(اندرسون، 2002). برنامه ریزی هم رهبری و هم هدایت رفتار است، وقتی که کودک با یک موقعیت جدید روبرو می شود( داس، ناگلیری و کیربی، 2009).
3-3-2. حافظه کاری :
حافظه ی فعال توانایی نگهداری اطلاعات در ذهن در هنگام انجام امور پیچیده است. و از جمله فاکتورهای مؤثر در یادگیری است. این حافظه رابطه ی بسیار نزدیکی با پیشرفت های تحصیلی افراد در زمینه ی خواندن، نوشتن و یا ریاضیات دارد(استگمن،2004 ؛ به نقل از گدرکل، 2007).
ابرر (2008)، در مورد حافظه ی کاری یک مدل فاکتوری ساختاری ارائه داده که شامل سه کارکرد شناختی است: ذخیره کردن و پردازش، جامعیت رابطه ای و نظارت.
در ذخیره کردن و پردازش معمولا به وسیله ی طیف پیچیده ایی از تکالیف که شامل به خاطر آوردن تعدادی از موارد در موقعیت های مهم است. و همچنین عملکرد پردازش اطلاعات در حین و بعد از رمزگزدانی موارد در حافظه است. جامعیت رابطه ایی به توانایی ساختن روابط جدید بین عناصر باز می گردد( والتز، 1999).
نظارت به کنترل فرایندهای شناختی به وسیله توضیح و مشخص کردن هدف مربوط می شود مانند جلوگیری از اغتشاش و آشفتگی ذهنی. فرایند نظارت معمولا جز زیر شاخه های کارکردهای اجرایی قرار می گیرد(ابرر، 2008).
کارکردهای حافظه ی کاری عبارتند از:
نگهداری اطلاعات در ذهن و کار کردن روی آنها
نقش اساسی در پیش بینی، تفکر و تقلید رفتار جدید
رابطه با درک زمان و شکیبایی
انجام عملیات ذهنی به شکل درونی که نارسایی درآن موجب می شود که فرد به پسخوراند بیرونی وابسته شود و از سوی دیگر به علت مشکل در بازبینی ذهنی در مرور کارها مشکل پیدا می کند. فردی که در حافظه ی کاری مشکل دارد دچار نوعی نزدیک بینی زمانی است(بارکلی، 1997؛ به نقل از علیزاده 1384).
حافظه ی کاری با توانایی استفاده از تجربه های قبلی برای موفقیت فعلی و استفاده از راهبردهای حل مسئله برای آینده ارتباط دارد(داوسون و گوایر، 2004).حافظه ی کاری شامل یک مجری مرکزی و چند سیستم فرعی است. مجری مرکزی سیستم کنترل توجهی است که در هماهنگ نمودن و سازماندهی عملکرد تکالیف مختلف، توجه انتخابی، جابجایی توجه، بازدازی توجه و برنامه ریزی درگیر است( تروکسلین، 2005، بدلی، 1986؛ به نقل از الهی،فلاح،1388).
4-2. مؤلفه های تکمیلی کارکردهای اجرایی:
کارکردهای اجرایی به ما کمک می کنند تا تصویری از هدف داشته باشیم، مسیر رسیدن به هدف را پیدا کنیم و منابع و احتیاجات لازم را برای رسیدن به هدف شناسایی و انتخاب کنیم. همچنین این کارکردها تا تصویر هدف را هرچند دور از ذهن ما باشد به خاطر بیاوریم و اگر در طول مسیر رسیدن به هدف، وقایع و مسایل دیگری ذهن مارا مشغول کند، این کارکردها توجه ما را به سمت هدف متمرکز می کنند. اما ما برای رسیدن به هدف علاوه بر مؤلفه های مختلف کارکردهای اجرایی که در به آنها در بالا اشاره شد، به کارکردهای اجرایی دیگری نیاز داریم تا در طول مسیر رفتار ما را اصلاح کنند و در طول مسیر راهنمای ما باشند این کارکردهای تکمیلی عبارتند از:
بازداری پاسخ : ظرفیت فکر کردن قبل از انجام عمل. این توانایی باعث می شود که فرد در برابر وسوسه های انجام کار مقاومت کرده و بتواند زمانی را برای ارزیابی موقعیت و چگونگی رفتار خود اختصاص دهد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خود گردانی عاطفه : توانایی مدیریت هیجان ها در رسیدن به هدف ، تکمیل تکالیف و کنترل و هدایت رفتار.
انعطاف پذیری : توانایی بازبینی و اصلاح طرح ها در مواجه شدن با موانع، اطلاعات جدید، عقب نشینی و اشتباهات، در واقع انعطاف پذیری یعنی توانایی سازگاری با تغییر شرایط.
پایداری( ثبات ) هدف گرا : ظرفیت یا محرکه ی رسیدن به یک هدف و انجام آن به طور کامل .
البته باید در نظر داشت که ما برای عادت ها و کارهای روزانه به این کارکردها نیاز چندانی نداریم بلکه ما وقتی به این کارکردها نیاز جدی پیدا می کنیم که با یک چالش جدید مواجهه می شویم(داوسون و گوایر،2004).
5-2.مدل های کارکردهای اجرایی :
1-5-2. مدل براون :
مدل ارائه شده توسط براون(2006)شامل شش خوشه از کارکردهای اجرایی است و شیوه ای از مفهوم سازی کارکردهای اجرایی برای همه ی افراد می باشد.هیچ کدام از این خوشه ها یک متغیر واحد مانند ارتفاع، وزن یا فشار خون نیستند. هر خوشه بیشتر شبیه یک سبد است که حاوی کارکردهای شناختی مرتبط به هم و متنوع است.این خوشه ها عبارتند از:
1-فعالیت : سازماندهی ، اولویت بندی و فعالیت برای کار، ابداع، برنامه ریزی،تعیین خط مشی و ترتیب گذاری.
2-متمرکز ساختن : تمرکز، پایداری و تغییر توجه در تکلیف.
3-تلاش : تنظیم هوشیاری، پایداری تلاش، سرعت پردازش، سرعت عمل، مدیریت زمان و مقاومت در برابر حواسپرتی.
4 – هیجان : مدیریت ناکامی و تنظیم هیجانات.
حافظه : مطلوبیت حافظه کاری، یادآوری در دسترس و استفاده از بازخورد.
عمل(کنش) : کنترل و عمل خود تنظیمی، بازداری.
به نظر می رسد هر کدام از این خوشه ها به عنوان کارکردهای عملیاتی هستند که در تغییر سریع مجموعه نیروهای تعاملی که تا حدودی ناهشیار انجام می شوند، مؤثرند.این کارکردها گستره متنوعی از تکالیف روزانه را تنظیم می کند که افراد باید پیش از کنترل خود از توجه و حافظه برای هدایت عمل استفاده نمایند(براون، 2006).
2-5-2. مدل نورمن و شالیس :
مدل نورمن و شالیس 1998 مدلی را ارائه کردند که در آن برای تبیین کارکردهای اجرایی ساختاری را عنوان کردند. مطابق با این مدل رفتارها تحت تاثیر مجموعه ایی از طرحواره های فکری یا عملی قرار دارند. یک طرحواره مجموعه ایی از اعمال و شناخت ها است که از طریق تجربه به هم مرتبط می شود. این طرحواره ها از دو طریق مجزا می توانند فعال شوند:
اول :آنها می توانند به وسیله یک رویداد بیرونی شروع شوند برای مثال زمانی که ما در حال رانندگی هستیم طرحواره ی ترمز کردن به وسیله دیدن چراغ قرمز فعال می شود. به راه افتادن محیطی طرحواره ها، می تواند برای به اتمام رساندن رفتارهای مناسب در شرایط معمولی کافی و بسنده باشد، مانند یادگیری ارتباطات بین رویدادهای خاص در محیط و روش های خاص رفتاری،با این در بعضی شرایط دیگر شامل شرایط جدید یا موقعیت هایی که نیاز به بازداری پاسخ دارند، راه اندازی های محیطی مناسب نبوده و یک سیستم ثانوی برای تعدیل سطح فعالیت های طرحواره لازم است.نورمن و شالیس 1998 این سیستم را یک “سیستم سرپرستی” نامیدند و عنوان کردند این سیستم به وسیله لب پیشانی مغز حمایت می شود. مطابق با این مدل، رفتارهایی به وسیله طرحواره ها کنترل می شود که به طور مناسبی به وسیله ی اطلاعات ادراک شده در شرایط روزمره، به راه می افتند.اما در شرایط غیر معمول سیستم سرپرستی به عنوان یک تعدیل کننده سطح فعالیت، وارد عمل می شود(کوهن 2004).
3-5-2. مدل سه لایه سارا وارد :
وارد در تعریف عملیاتی از کارکردهای اجرایی، آن را توانایی یکپارچه سازی هوشیاری در زمان حال با پیش بینی های آینده و تجارب گذشته می داند که از آن برای پرورش یک برنامه منطقی (براساس فضا، زمان و افراد)به منظور انجام فعالیت در زمان حال استفاده می شود(وارد، 2007).
سه لایه اولیه کارکردهای اجرایی عبارتند از :
1-خود تنظیمی
الف) آگاهی (خود آگاهی)
ب) انگیزش
ج ) ابتکار
د) کنترل هیجانی
ه) فراشناخت
2- سازندگی و یکپارچگی
الف)ترکیب جزئیات به یک شکل بزرگ تر
ب) سازماندهی و ذخیره اطلاعات برای آنکه بتوان اطلاعات را ردگیری نموده و به طور منظم بازیابی نمود.
ج) حافظه ی ضمنی
ه) برنامه ریزی برای آینده
3- مهارت های سطح بالای استدلال
الف) تحلیل
ب) نتیجه گیری
ج) حل مسئله
د) پیش بینی نتایج
ه)استدلال
و) ارزیابی(وارد، 2007)
4-5-2. مدل CEO مغزی یارهبر ارکستر( مک کلوسکی):
کارکردهای اجرایی یک ساختار یا ویژگی واحد نیست، از کارکردهای مغزی به عنوان«CEO مغزی» یا «رهبر ارکستر» یاد شده است این استعاره به طبیعت کارکردهای اجرایی اشاره دارد.اما برای فهم دقیق این مفهوم، این عبارت بسیار دور به نظر می رسد.(مک کلوسکی ،2007). دنکلا حقیقت کارکردهابی اجرایی را به عنوان«g» در روان شناسی عصبی معرفی کرد.الکانون گلدبرگ از کارکردهای اجرایی تحت عنوان «S» ( تحت عنوان زیرکی و هوش) یاد نموده است. اما هر دو از تمثیل رهبر ارکستر به عنوان استعاره ایی برای فرایندهای اجرایی در کار استفاده نموده اند( میرمهدی، 1386).
این تمثیل براساس « مسئله ی مدل بازگشتی نامحدود » از تناقض های واپس نگرانه بی منتها یا یک ماز پیچیده متافیزیک نشأت می گیرد.برای حل مسائل روزانه به وسیله ی رفتارهای عینی بهتر است از سیستم پیوندی هم رسانایی یا هم نوازی به جای رهبری ارکستر استفاده کنیم.پس بهتر است به کارکردهای اجرایی به عنوان یک نیم از رهبران ارکستر توانایی های ذهنی بنگریم(مک کلوسکی،2007).
گستره تعاریف نظری به طور ضمنی یا آشکار فرایندهای کنترل را به عنوان بخشی از هوش می دانند.تعاریف فرضی به طور محدود، اغلب کارکردهای اجرایی را به عنوان بخشی از حل مسئله یا استدلال در هوش می دانند(مک کلوسکی ،2007).
5-5-2. مدل سلسله مراتبی :
به این دلیل رهبران کارکردهای اجرایی، در برگیرنده یک گروه بزرگ است که در راستای خطوط رشدی متفاوتی عمل می کنند،یک مدل چند بعدی سلسه مراتبی برای به تصویر کشیدن واقعیت آنها مورد نیاز است.در این مدل رشد در راستای سطوح پیش می رود و رشد در یک سطح نیازمند دستیابی به مهارت در سطوح قبلی است. در مورد کارکردهای اجرایی، سطوح رشدی سلسله مراتبی می تواند به عنوان یک مجموعه از خطوط رشدی در نظر گرفته شود.بنابراین در این نظریه کارکردهای اجرایی چند لایه است. در مجموع 23 کارکرد است که ادراک ، هیجان ، شناخت و عمل را هدایت می کند(مک کلوسکی ، 2007).
در مدل سلسله مراتبی سطوح از پایین به بالا حرکت می کند یعنی همه ی توانایی ها در سطح اولیه رشد می نماید و بعد می توان با کار و افزایش دقت این سطوح اولیه را به سطوح بالاتر رشد و ارتقاء داد این سطح از بالاترین سطح به ترتیب زیر طبقه بندی می شود :
ماورای خود یکپارچگی(درک مسیر حرکت، هوشیاری و آگاهی نسبت به عالم هستی)- بزرگسالی
4-خود زادی(یکپارچگی ذهن – جسم، درک روح و روان)- بزرگسالی
3-خود کنترلی- خود تشخیصی( خود آگاهی –خودتحلیلی) خود تعیین گری ( تعیین و تولید هدف، برنامه ریزی/پیش بینی دراز مدت)- نوجوانی و بزرگسالی
2- خود کنترلی – خود تنظیمی (احساس/ ادراک،شناخت،هیجان و عمل ) – نوباوگی تا کودکی

خود کنترلی – خود انگیختگی ( بیدار شدن ، توجه کردن) – نوباوگی (مک کلوسکی ، 2007).
1-5-5-2.خود انگیختگی
شروع اولیه و « نقطه صعود » کارکردهای اجرایی پایه، مرتبط با حالت بیدار باش ذهنی و غلبه بر رخوت است.سستی خواب میتواند به یک مشکل اساسی تبدیل شود. کم خوابی موجب می شود تا غلبه بر سستی و رخوت خواب سخت تر شود.
فرد به طور متوسط نیاز به 5 تا 20 دقیقه زمان دارد تا بعد از سستی خواب آلودگی ، کارکردهای اجرایی(کنش وری/هوشیاری و 23 کارکرد اجرایی) را به حالت آماده باش در بیاورد.
نیاز به انجام خودکار عادات جاری در صبح /انجام ناخودآگاه امور عادی/ شروع بدن و تأمل در مورد آن از مؤلفه های دیگر خود انگیختگی است(مک کلوسکی ، 2007).
وخود تنظیمی مجموعه ایی از توانایی ها است که عملکرد فرد را در راستای حیطه های احساس / ادراک ، هیجان / شناخت و عمل راهنمایی و هدایت می کند. یک مدل رایج ، 23 مؤلفه ی کارکردهای اجرایی خود تنظیم را،فرض می کنند:
درک و دریافت
تعدیل سازی
مقاومت
تداخل / توقف

پیش بینی / برنامه (کوتاه مدت )
تمرکز / انتخاب
بازداری
ابتکار
مقیاس و معیار
نگهداری
دستکاری
تغییر و انطباق
سازمان
تولید
تداعی پیوند
تعادل
ذخیره سازی
بازیابی
سرعت
زمان
اجرا کردن(ترکیب های رفتاری )
نظارت / بررسی
تصحیح
همانگونه که سطوح توانایی های افراد در سطوح این مدل، سلسله مراتبی حرکت می کند به همان ترتیب رشد لوپ پیشانی نیز ادامه می یابد، یعنی آمادگی بیشتری برای تغییر یا صدمه می یابد(مک کلوسکی ، 2007).
2-5-5-2.خودتشخیصی
هدایت فرایندهای شناختی که در خود آگاهی ، خود انعکاسی و خود تحلیلی دخیل هستند.
راهنمایی فرایندهای شناختی به منظور دسترسی به اطلاعات متراکم در باره خود و به کارگیری این اطلاعات در موقعیت های خارجی برای ابداع، ثبات یا تغییر یک رفتار است(مک کلوسکی ، 2007).
3-5-5-2.خود مختاری
پیش بینی/ برنامه ریزی درازمدت و تولید هدف
استفاده از فرایندهای شناختی برای طرح ریزی کردن دیدگاهی از آینده و برنامه ریزی هایی برای عمل در سراسر آن دوره زمانی درازمدت را هدایت می کند.
بازتاب و بازخورد به موقع به منظور بهبود یا تغییر رفتار و تفکر درباره ی آینده هدایت می شود.
تغییر در کنترل اجرایی بسته به اینکه چه حیطه هایی درگیر شده اند:
درون فردی (کنترل خود)
میان فردی (کنترل در ارتباط با دیگران)
محیط( کنترل در رابطه با محیط طبیعی و محیط ساخته دست بشر)
سیستم های نمادین ( کنترل در رابطه با نمادهای ساخته دست انسان و سیستم ارتباطات )
کارکردهای اجرایی به صورت یکسان رشد نمی کنند. یک کارکرد اجرایی در یک فرد می تواند بیشتر یا کمتر از یک کارکرد اجرایی یک فرد دیگر درهر نقطه از زمان رشد نماید(مک کلوسکی ، 2007).
4-5-5-2. خود زادی
سواال های مرتبط به اندیشه و قضاوت های مرتبط به معنی و هدف از زندگی/ یا منابع نهایی و غایی واقعیت و وجود فیزیکی، رابطه ی ذهن – جسم ، روح، نفس تفکر درباره ی هستی، ماورای سطح فیزیکی را هدایت می کند.
نظارت برایجاد فلسفه زندگی که برای