مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی

مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی

 • راهبرد فراشناختی مناسبی را برای استفاده در یک مهارت  انتخاب کنید.
 • راهبرد موردنظرتان را حداقل سه بار توضیح داده و نمونه‌سازی نمایید. از بخشهای آموزشی‌ای استفاده کنید که در «نمونه‌سازی واضح معلم» بر آنها تأکید شده است.
 • میزان درک دانش‌آموز را بررسی کنید. مطمئن شوید که دانش‌آموزان، هم راهبرد و هم نحوه استفاده از آنرا فهمیده‌اند.
 • فرصتهای بسیاری را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید تا بتوانند، اجرای راهبردها را تمرین کنند.
 • در صورت نیاز، در مدت زمانهای مشخص، به عنوان بازخوردی از فعالیت دانش‌آموزان، اشتباهاتشان را اصلاح کنید و دوباره استفاده از راهبرد را نمونه‌سازی نمایید.
 • وقتی دانش‌آموزان بطور مستقل شروع به استفاده از راهبرد می‌کنند. برگه‌های کمکی مربوط به راهبرد را در اختیار آنها قرار دهید(یا اینکه، راهبرد را در کلاس اجرا کنید). وقتی دانش‌آموزان اعلام می‌کنندکه خود راهبرد و نحوه استفاده از آن را حفظ کرده‌اند، دیگر از راه‌حل های کمکی استفاده نکنید(بعضی از دانش‌آموزان از «دفترچه راهبردی» سود خواهند برد که در آن هم راهبردهایی که یاد گرفته‌اند و هم مهارت ریاضی‌ای که می‌توان از هر راهبرد در آنها استفاده کرد را نگهداری می‌کنند).
 • حتماً، استفاده صحیح دانش‌آموزان را از راهبرد موردنظر افزایش دهید.
 • به هنگام اجرای مهارت ریاضی در کلاس، بطور غیرمستقیم استفاده از راهبرد را نمونه‌سازی کنید.

نحوه اثرگذاری مثبت این راهبرد آموزشی بر روی دانش‌آموزانی که در یادگیری دچار مشکل هستند چگونه است؟

 • این راهبرد، روش مناسبی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد تا با استفاده از آن، مهارتها و اطلاعات مربوط به دروسی مانند ریاضیات را کسب، ذخیره و اجرا کنند.
 • این نوع آموزش روش مناسبی را در اختیار دانش‌آموزانی که دارای مشکلات حافظه‌ای هستند قرار می‌دهد تا به وسیله آن، اطلاعاتی که قبلاً آموخته‌اند را دوباره احیا کنند.
 • این راهبرد مستقل شدن را برای آن دسته از دانش‌آموزانی که به شدت وابسته به حمایت معلم هستند تسهیل می‌کند.
 • به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا از درک غیرانتزاعی و عینی به درک انتزاعی برسند.
این مطلب را هم بخوانید :  مفهوم کیفیت زندگی از نظر روانشناختی