مقاله رایگان با موضوع قوانین موضوعه

بدهد
ارائه هرگونه سرنخ: ارائه هرگونه سرنخی به پلیس توسط بزهدیده هرچند به ظاهر کم اهمیت ، میتواند در کشف جرم و دستگیری متهم کمک شایانی بکند. به ویژه در جرائم مهمی مانند قتل و آدمربایی که معمولاً میتواند سرنخهای قابل توجهی در دست بزهدیده یا بستگان او باشد
ارائه آدرس متهم: در صورتی که بزهدیده اطلاعی از آدرس محل زندگی یا کار متهم یا محل اختفای او دارد ، باید آن را در اختیار پلیس قرار دهد. حتی اگر آدرس متهم را هم نداشته باشد ، میتواند در شناسایی آدرس به پلیس کمک کند
معرفی متهم: در صورتی که بزهدیده متهم و یا همدستان او را میشناسد ، حتماً باید آنان را به پلیس معرفی کند. حتی در صورتی که مطمئن نبوده ولی نسبت به هویت متهم ظن و گمان داشته باشد و نسبت به شخص یا اشخاص خاصی مظنون باشد ، آن را هم باید در اختیار پلیس قرار بدهد. گاهی برخی از بزهدیدگان با این که متهم یا متهمان را میشناسند ، ولی به دلیل ترس یا وجود رابطه خویشاوندی ، از معرفی آنان خودداری میکنند ، که این امر به ضرر خود بزهدیدگان تمام شده و کشف جرم و دستگیری متهم را با مشکل مواجه میکند

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سرعت عمل در اعلام جرم: برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم ، لازم است بزهدیده یا بستگان او ، در اعلام جرم به پلیس ، سرعت عمل داشته باشند. زمان پاسخگویی پلیس به جرائم به سه دوره زمانی تقسیم میشود
زمان گزارشدهی: از زمان شروع جرم تا لحظه تلفن به پلیس
زمان ابلاغ مأموریت: از زمان دریافت تماس توسط پلیس تا اعزام مأمور
زمان عزیمت: از لحظه دریافت مأموریت تا زمان رسیدن به صحنه جرم
در تمامی جرائم ، به ویژه در جرائمی ، که واجد حضور طرفین جرم یعنی بزهدیده و بزهکار در صحنه جرم است هر چه مدت زمان عزیمت پلیس کم باشد ، احتمال این که پلیس خود را زودتر به صحنه جرم رسانده و بزهکار را دستگیر کرده و سایر اقدامات لازم را به عمل آورد ، بیشتر میشود در نتیجه آسیبهای ناشی از جرم کاهش یافته و از بزهدیده حمایت بیشتری صورت میگیرد.
معرفی شهود: بزهدیده باید شهود خود را به پلیس معرفی کند تا اظهارات و شهادت آنان ثبت و ضمیمه پرونده شود
کمک به پلیس برای جمع آوری مدارک: هنگامی که پلیس به دنبال شناسایی و جمع آوری ادله و مدارک اثبات جرم است ، بزهدیده و بستگان او میتوانند کمک فراوانی به پلیس کنند. اختصاص وقت از سوی بزهدیده ، همراهی و کمک به پلیس در جستجوی آثار باقیمانده از جرم در منزل یا مغازه یا صحنه جرم و… از جمله این موارد است
ذکر همه جزئیات بدون شرم و حیا: گاهی بزهدیده یا بستگان او شرم و حیا کرده و همه جزئیات و ابعاد جرم ارتکابی را بیان نمیکنند و در نتیجه روند پرونده دچار مشکل میشود. گاهی شرم و حیا به دلیل همجنس نبودن بزهدیده با پلیس است مانند زن بزهدیدهای که نمیتواند جزئیات تجاوز جنسی را به پلیس مرد بازگو کند که در این موارد با توجه به وجود پلیس زن ، باید جزئیات لازم به پلیس زن گفته شود. گاهی هم شرم و حیا به دلایل خانوادگی یا ترس و… است مثلاً بزهدیده زن ، تجاوز جنسی را نمیگوید تا شوهرش او را طلاق ندهد یا مثلاً فقط سرقت طلاها را بیان میکند و از ذکر تجاوز جنسی خودداری میکند ، در حالی که با توجه به یافتههای قبلی پلیس ، اگر به تجاوز جنسی هم اشاره کند ، جرم کشف شده و متهم دستگیر میشود
اعلام زمان دقیق وقوع جرم: از آنجا که زمان دقیق وقوع جرم ، برای پلیس حایز اهمیت بوده و در کشف جرم و شناسایی متهم نقش مهمی دارد ، لازم است بزهدیده دقت لازم را به خرج داده و زمان دقیق وقوع جرم را به پلیس اعلام کند
یادداشت مسائل در ساعات اولیه وقوع جرم: از آنجا که در ساعات اولیه جرم معمولاً ذهن متوجه جرم اتفاقی و جزئیات آن است ، ولی به مرور زمان ممکن است برخی موارد از ذهن و خاطر انسان پاک شود. بنابراین بهتر است بزهدیده در همان لحظات اولیه وقوع جرم ، هرگونه جزئیات و اتفاقات را یادداشت کند تا بعداً در اختیار پلیس قرار بدهد. این اطلاعات میتواند در کشف جرم و شناسایی متهم ، کمک فراوانی به پلیس بکند
استفاده از سوابق ذهنی ، خاطرات و وقایع گذشته: در برخی جرائم مانند آدمربایی ، قتل ، سرقت از منزل یا مغازه ، بزهدیده باید از سوابق ذهنی و خاطرات وقایع گذشته استفاده کند و اطلاعات لازم را در اختیار پلیس قرار دهد مانند اینکه چه کسانی در گذشته به آن خانه یا مغازه رفت وآمد داشتهاند کارگر، سرایدار ، فنی کار و… چه کسانی کلید در اختیار داشتهاند ، سابقه دعوا یا اختلاف و درگیری در میان بوده یا خیر؟
دام گستری با همکاری بزهدیده: در جرائمی مانند جعل ، تقلب و کلاهبرداری ، پلیس میتواند با همکاری بزهدیده ، دام گستری و مجرم را دستگیر کند مثلاً در جرم توزیع مواد شوینده تقلبی ، مغازهداری که مواد شوینده تقلبی دریافت کرده است ، اگر همکاری لازم را با پلیس انجام دهد ، میتوان با دامگستری مجرمان را شناسایی و دستگیر کرد.
گفتار اول : دسترسی بزهدیده به پلیس

این مطلب را هم بخوانید :  خرید و دانلود پایان نامه قراردادهای نفتی

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد

در تعامل پلیس با بزهدیده ، یکی از موضوعات مهم ، بحث دسترسی بزهدیده به پلیس است. امکان دسترسی سریع به پلیس و کمک گرفتن از آن به ویژه در صحنه ارتکاب جرم و یا جلوگیری از فرار متهم ، یکی از نیازهای اساسی بزهدیدگان است. به منظور مداخله به موقع پلیس در بحران پس از بزهدیدگی و جلوگیری از توسعه آن و نیز کاستن از آسیبهای جرم ، لازم است پلیس تدابیری را برای دسترسی سریع و آسان بزهدیدگان به مأموران پلیس فراهم کند. علاوه بر کلانتریها ، پاسگاهها و ایستگاههای پلیس که در سراسر شهرها و روستاهای کشور پراکنده هستند و همچنین ادارههای آگاهی و سایر پلیسهای تخصصی که در شهرها و مراکز استانها مستقر هستند و امکان مراجعه مستقیم بزهدیدگان به آنها و کمک گرفتن از پلیس وجود دارد ، ساز وکارهای دیگری نیز برای دسترسی سریع و آسان بزهدیدگان به پلیس پیشبینی شده است. که در ادامه با این سازوکارها ، یعنی پلیس 110 ، پلیس زن که هر کدام به نوعی یا دسترسی را برای بزهدیدگان سریع و آسان میکنند و یا دسترسی مناسبی را برای بزهدیدگان زن به پلیس فراهم میکنند آشنا میشویم.
یکی از مهمترین حقوق عینی مادی بزهدیدگان کمکرسانی مناسب به آنان در سراسر فرآیند بزهدیدگی است. این کمکرسانی جنبههای گوناگون دارد که کمک مادی ، پزشکی ، روانشناسانه و اجتماعی برجستهترین گونههای آن است. هدف این خدماترسانی عبارت است از کمک به بزهدیدگان برای مقابله با آسیب عاطفی ، مشارکت در فرآیند عدالت جنایی ، به دست آوردن جبران خسارت و مقابله با دشواریهای بزهدیدگی. حق دسترسی به پلیس باید بدون تبعیض نسبت به همه افراد وجود داشته باشد. هر کس ، صرفنظر از تابعیت ، جنسیت ، زبان ، مذهب ، رنگ و نظایر اینها چنانچه بزهدیده واقع شود ، باید حق مراجعه به پلیس را داشته باشد و هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.
در دستگاههای جدید از زمان کشف جرم تا هنگام اجرای حکم مراجع ، مقامات ویژهای عهدهدار انجام هر یک از مراحل دادرسی کیفری هستند. در این مرحله بزهدیده ، بزهکار و جامعه دارای حقوق و تکالیفی هستند که نادیده گرفتن آنها ، یکی از موارد مهم نقض حقوق شهروندی محسوب میشود.
گروهی از شهروندان که بیش از دیگران با پلیس در ارتباط هستند ، متهمان میباشند. بنابراین قانونگذار تکالیفی را در قوانین موضوعه برای ضابطان پیشبینی نموده که این تکالیف پلیس از جمله حقوق شهروندانی است که در مظان اتهام قرار گرفته و وارد مراحل دادرسی میشوند. بنابراین ، بخش چشمگیری از مأموریتها و وظایف نیروی انتظامی در امور قضایی میباشد که بعنوان ضابط و یکی از مراجع کیفری ، به اعتبار به عهده داشتن وظایف قضایی ، احصاء شده در شقوق نه گانه ذیل بند هشت ماده چهارم قانون نیروی انتظامی و همچنین مواد 15 تا 25 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب سال 1378) و مواد 21 تا 46 پیشنویس قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین موضوعه از سوی قانون گذار پیشبینی گردیده است.
ماهیت مأموریتها و وظایف قضایی مزبور به نحوی است که نیروی انتظامی از یک طرف ، با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی بزهدیدگان و مرتکبان جرم از سوی دیگر ، با حفظ حقوق جامعه (نظم عمومی) در ارتباط است. به همین جهت ، نحوه عملکرد نیروی انتظامی در این بخش از مأموریتها و وظایف از جایگاه اجتماعی و قضایی و اهمیت چشمگیری نسبت به سایر وظایف برخوردار است. با عنایت به این مهم ، ضرورت دارد نیروی انتظامی انجام مأموریتها و وظایف قضایی محوله از سوی قانونگذار را طوری برنامهریزی نماید که مأموران اینگونه مأموریتها را با کمترین خطا و اشتباه به اجرا درآورند. زیرا به تجربه ثابت شده که خطاها و اشتباهات ارتکابی از سوی مراجع قضایی و سازمانهای وابسته که در ارتباط با مصونیت جان ، مال ، ناموس ، شغل ، مسکن و… آزادیهای فردی و اجتماعی افراد جامعه میباشند ، در اکثر موارد جبران ناپذیر و غیر قابل گذشت است زیرا اگر مرجع قضایی و ضابطان نتوانند پشتوانه قابل قبولی برای دسترسی شهروندان به حقوق خود ایجاد کنند چه بسا دلسردی بزهدیدگان برای مراجعه به دستگاه قضایی و تظلم خواهی به مقامات ذیصلاح ایجاد شده راه را برای انتقامجویی و توسل به شیوههای غیرقانونی هموار سازد.
بدین ترتیب ، کارکنان نیروی انتظامی که در مقام ضابط قضایی عهدهدار انجام وظایفی هستند ، در حکم «پلیس قضایی» میباشند. پلیس قضایی هم بهطور قانونی یکی از مراجع کیفری است و در جهت کشف جرایم و انجام دستورات قضایی ارجاعی (نمایندگیهای قضایی) همواره در معیت سایر مقامات قضایی مساعدتهای لازم را به عمل میآورد و برای تحقق اهداف آئین دادرسی کیفری که همانا کشف سریع جرایم ، دستگیری مجرمان و اجرای تشریفات به منظور اثبات جرم و در نهایت به مجازات رساندن مجرمان است ، منشأ خدمات قابل توجه و سرنوشت سازی بوده است تا اینکه مجرمان نتوانند از چنگال عدالت متواری گردند.
 شاید بیربط نباشد که بگوییم جرایم و مجازاتها هنگامی قابل درک هستند که در یک نظام قضایی سالم و با رعایت تشریفات مربوط و در یک کلام با یک آئین دادرسی کیفری صحیح در یک دادگاه صالح و قانونی بررسی شوند و این امر نیز شاخهای از حقوق شهروندی به معنای مطلح در دستگاه قضایی و قانون حقوق شهروندی است.
گفتار دوم : اعلام شکایت بزهدیده
بزهدیده باید در کوتاهترین زمان ممکن به نزدیکترین مکان استقرار پلیس مراجعه نموده اعلام بزهدیدگی نماید. دسترسی به نهادهای دستگاه عدالت کیفری اعم از پلیس ، دادسرا ، دادگاههای بدوی ، تجدید نظر و دیوان عالی کشور باید سریع و آسان باشد. بزهدیده باید بتواند در کوتاهترین زمان و کمترین فاصله مکانی ، شکایت خویش را مطرح و آن را پیگیری کند. استقرار پلیس در اماکن عمومی ، اختصاص تلفنهای شبانهروزی جهت پاسخگویی به بزهدیدگان ، گسترش کلانتریها در مکانهای پرجمعیت ، پاسگاههای سیار و نظایر آن ، دسترسی به اولین ملجأ و پناهگاه را برای بزهدیدگان آسان و ممکن میسازد. بزهدیده حق دارد در برابر بزهدیدگی مورد حمایت پلیس قرار گیرد.که به موجب اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و بزهدیده بدون هیچ مانعی میتواند به نزدیکترین مکان استقرار پلیس رفته اعلام شکایت نماید.
بند اول: اعلام بزهدیدهگی
نخستین نقشی که بزهدیده در کشف جرم و در نتیجه بهرهمندی از کمک پلیس برای کاهش دادن آسیبهای ناشی از جرم میتواند ایفا کند ، اعلام جرم به پلیس است. وقتی که بزهدیده به هر دلیلی بزهدیدگی خود را کتمان کند و به پلیس گزارش نکند ، بدون تردید نه تنها کشف جرم ، تعقیب متهم و کاهش آسیبهای بزهدیده از جرم ، تحقق نخواهد یافت ، بلکه بزهدیده در معرض خطر بزهدیدگی مجدد قرار خواهد گرفت. برخی از بزهدیدگان بنا به دلایل گوناگونی ، جرائمی را که علیه آنان صورت گرفته است ، به پلیس گزارش نمیکنند.

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه حقوق با موضوع : حقوق بین‌الملل

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق 

الف: اعلام بزهدیدگی در پاسگاه پلیس: بیگمان ، بزهدیدگان نقش مهمی در به حرکت درآوردن چرخهای فرایند عدالت جنایی دارند. بدون مشارکت بزهدیده این چرخها از حرکت باز میایستد. بیش وکم در همه نظامهای حقوقی شمارگستردهای از پروندهها نه به ابتکار پلیس بلکه به دنبال گزارشهای بزهدیدگان تشکیل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *