منابع تحقیق درباره همبستگی پیرسون

ش حاضر به منظور دستیابى سریع به آزمودنی‌ها به برخی از کارکنان دانشگاه‌های دره شهر در خصوص این تحقیق توضیحات لازم داده شد تا جهت ترغیب دانشجویان به شرکت در این تحقیق اقدام نمایند. و به منظور تسهیل بیشتر در جمع آورى داده‏ها با کلیه دانشگاه‌های شهرستان دره شهر مکاتبه گردید و در خصوص اهمیت و اهداف این تحقیق توضیحاتى توسط محقق به هر کدام از مسئولین این مراکز داده شد. علاوه بر آن با مسئول کمیته امداد استان ایلام نیز بطور جداگانه و از طریق کمیته امداد شهرستان دره شهر مکاتبه گردید تا مشارکت و همکارى کلیه افراد کلیدى جلب گردد و درنهایت به منظور مشخص کردن عملکرد تحصیلی آزمودنی‌های شرکت کننده در این پژوهش معدل کل دروس گذرانده شده از طریق واحد آموزش دانشگاه‌ها اخذ گردید.
3-7- ابزار اندازه‏گیرى
در این تحقیق به منظور پاسخ دادن به فرضیه‏هاى مطرح شده از دو ابزار و یک پرسشنامه جهت مقایسه استفاده شده
1- پرسشنامه فرم بلند نئو (240سوالی)
3- پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى
3-8- روش اجراء
3-8-1- اجراء مقدماتى

به منظور مشخص کردن مشکلات احتمالى در زمینه پاسخ دادن به پرسشنامه‏ها از بین دانشجویان مدد جو 10 نفر بطور غیر تصادفى انتخاب و علاوه بر آن از بین دانشجویان عادی 10 نفرنیز به طور غیر تصادفى انتخاب گردیدند و از آزمودنیهاى این دو گروه خواسته شد تا پرسشنامه‏هاى این تحقیق را تکمیل نمایند که بعد از تکمیل موارد زیر بدست آمد:
1- شکایت از طولانی بودن آزمون نئو توسط بعضی از آزمودنی ها
2- داشتن ابهام نسبت به بعضی سوالات آزمون نئو
3- وجود مقاومت نسبت به پاسخ دادن به بعضی سوالات آزمون نئو به دلیل ترس از افشا شدن نتایج آزمون
در این مرحله سعى شد که به موارد بدست آمده در مرحله مقدماتى توجه شود و ابهامات موجود در زمینه سوالات آزمون نئو رفع گردیده تا آزمودنیها ترغیب به پاسخ دادن به پرسشنامه نئو و پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى شوند. براى این کار به تمام آزمودنیها توضیح داده شد که نتایج این پرسشنامه در اختیار دیگران قرار نمى گیرد. علاوه بر آن از آنان خواسته شد از نوشتن اسم واقعى خود بر روى پرسشنامه‏ها خوددارى و از اسم مستعار استفاده نمایند.
3-8-2- روش نمونه گیری
در این مرحله از بین دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی دره شهر تعداد 100 نفر که شامل 64 دانشجوی مونث و 36 دانشجوی مذکر بطور کاملاً تصادفی ازمیان اسامی موجود در کمیته امداد امام انتخاب و ازبین دانشجویان عادی دانشگاه‌های موجود در سطح شهرستان دره شهر تعداد100 دانشجو که شامل47 دانشجو مذکر و53 دانشجومونث بطور کاملاً تصادفی ازمیان اسامی موجود در واحد آموزش دانشگاه‌ها انتخاب گردید.
در مرحله دوم با بررسی پاسخنامه‌های گردآوری شده تعداد 11 پاسخنامه به دلایل زیر حذف گردید
1-انتخاب پاسخ کاملاً مخالفم در بیش از 6 سوال متوالی
2-انتخاب پاسخ مخالفم در بیش از 9 سوال متوالی
3-انتخاب پاسخ نظری ندارم در بیش از 10 سوال متوالی
4-انتخاب پاسخ موافقم در بیش از 14 سوال متوالی
در نهایت 189 پرسشنامه که شامل (60 مددجو مونث، 32 مددجو مذکر، 54 دانشجو مذکر عادی، 43 دانشجو مونث عادی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
3-8-3- مرحله نهائی
در این مرحله تمام نمرات آزمودنیها استخراج و طبقه بندى گردید تا امکان محاسبه آنها فراهم گردد. در نهایت تمام داده‏ها وارد کامپیوتر گردید و به کمک برنامه آمارى 22-SPSS و برنامه اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج بصورت جداول و نمودارها… ارائه گردید.

3-9- روش‌‌های تجزیه و تحلیل داده ها
براى تحلیل داده‏هاى این تحقیق از فرمول‌ها و ابزار زیر استفاده گردیده:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- آمار توصیفی
2- بیان اطلاعات به کمک نمودارها و جداول
3- آزمون T برای گروه‌های مستقل
4- ضریب همبستگی پیرسون
5- رگرسیون گام به گام
تمام محاسبات فوق توسط کامپیوت

پاسخی بگذارید