منابع و ماخذ تحقیق سیاست جنایی ایران

کاستی های فعلی قوانین و مقررات ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولتی از مقام خود چیست ؟
2-آیا میزان اختیارات موجود مأمورین دولتی را می توان از عوامل سوء استفاده آنان از مقام خود قلمداد کرد؟
3-دستگاههای نظارتی چگونه می توانند با ارتقاء جایگاه خود در پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولتی از مقام خود کمک کنند ؟

4-در حال حاضر میزان کارآمدی سیاست جنایی ایران در قبال سوء استفاده مأمورین دولتی از مقام خود چگونه است؟
د)فرضیات تحقیق
1-خلاء قانونی و در برخی از موارد عدم شفافیت قوانین موجود از موارد مهمی است که به سوء استفاده مأمورین دولتی از مقام خود می انجامد .
2-به نظر می رسد مشخص نبودن محدوده اختیارات مأمورین دولتی از عوامل سوء استفاده آنان از مقام خود می باشد .
3-به نظر می رسد هماهنگی و دقت نظر دستگاه های نظارتی نقش پیشگیرانه ی دولت را در قبال جرم پیش گفته افزایش خواهد داد .
4-با وجود تحولات مختلف در سیاست جنایی ایران همچنان احتیاج به بازنگری در رویکرد های مختلف و اصلاح قوانین احساس می شود .
هـ ) روش تحقیق
اساساً روش تحقیق در علوم انسانی که رشته حقوق جزا و جرم شناسی نیز جزئی از آن است با روش تحقیق در سایر شاخه های اصلی علوم از جمله علوم تجربی و ریاضی متفاوت است . بر این اساس روش تحقیق در موضوع مورد پژوهش کتابخانه ای و مراجعه به کتب و منابع حقوقی مرتبط بوده است .ضمن اینکه از آراء محاکم و نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور جهت تبیین موضوع استفاده گردیده است .
و)سوابق تحقیق
در خصوص پیشینه تحقیق ، حقیقت امر این است که مطالعه و تحقیق منسجم و گسترده در رابطه با سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود وجود ندارد و اگر تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته صرفاً به بررسی ابعاد حقوقی موضوع پرداخته ، مضافاً اینکه غالب تحقیقات انجام شده ، به بررسی جرائمی پرداخته اند که دارای جنبه مالی بوده و از موضوع بحث پایان نامه حاضر خارج می باشد که از آن میان می توان به عناوینی از جمله :تعدیات مأمورین دولت نسبت به اموال دولت توسط آقای اکبر رهبر دفاع شده در سال 1378 در دانشگاه تهران ؛ جرایم در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی نوشته آقای بابک کرمی دفاع شده در سال 1378 در دانشگاه پیام نور مراکز تهران و … اشاره کرد .
ی)سازماندهی تحقیق
پایان نامه حاضر از سه فصل تشکیل شده است که در فصل اول به مفاهیم اصلی پژوهش و پیشینه سوء استفاده مأمورین دولت پرداخته شده است .
در فصل دوم ابعاد جرم شناختی سوء استفاده مأمورین دولت مورد بررسی قرار می گیرد این فصل در بر گیرنده ی سه مبحث است که در مبحث نخست،علل سوء استفاده مأمورین دولت، در مبحث دوم لزوم پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت و در مبحث سوم ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت بیان گردیده است.
فصل سوم به بررسی مصادیق حقوقی جرایم مربوط با سوء استفاده غیر مالی مأمورین دولت اختصاص یافته ، که در طی یک تقسیم بندی مهم ترین مصادیق آن ذکر و سرانجام با نتیجه گیری و پیشنهادات به پایان می رسد .
لازم به ذکر است به علت حجم وسیع کار ، طرح همه مباحث پراکنده و بررسی آن از ابعاد مختلف حقوقی و جرم شناختی در یک پایان نامه کار آسانی نیست از این رو سعی شده است از بسط غیر ضروری مطالب خودداری شود .امیدوارم اساتید گران قدر کاستی ها را به دیده اغماض بنگرند و همچون گذشته هدایتگر اینجانب باشند .

فصل اول :
مفاهیم و پیشینه سوء استفاده مأمورین دولتی
در این فصل ابعاد نظری سوء استفاده مأمورین دولت – که شامل تبیین مفاهیم و پیشینه سوء استفاده مأمورین دولت می باشد-بررسی می شود با این توضیح که در مبحث اول مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در این پایان نامه و در مبحث دوم پیشینه سوء استفاده های مأمورین دولت در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت . چرا که پیشینه سوء استفاده و تعدیات مأمورین دولت به اندازه تاریخ تشکیل دولت هاست ، ولی میزان آن از دوره ای به دوره دیگر فرق می کرده است . و به دنبال آن در هر دوره نحوه برخورد دستگاه حکومتی با سوء استفاده مأمورین دولت و میزان و کیفیت مجازات ها متفاوت بوده است .

مبحث اول :واژه شناسی و مفاهیم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی هر موضوعی مستلزم تعریف و تبیین مفهوم آن موضوع می باشد و بدون شک سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود از این امر مستثنی نیست ، بنابراین لازم است مفاهیم بکار رفته در این موضوع تبیین شود و به همین منظور در این مبحث ابتدا مفهومی لغوی و اصطلاحی «سیاست جنایی» و اقسام آن و سپس مفهوم لغوی و اصطلاحی «دولت» ،«مأمور دولت » و «سوء استفاده مأمورین دولت » مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت در این مبحث واژه تعدی مأمورین دولت که مرتبط با موضوع می باشد توضیح داده خواهد شد .

گفتار اول :مفهوم سیاست جنایی

سیاست جنایی مفهومی است که درباره آن از دیرباز تاکنون مباحث گسترده بعمل آمده است و گهگاه کار به مجادله انجامیده است . بدیهی است که هر کشوری با توجه به معیارها و آرمانهای مورد قبول اکثریت جامعه خویش ، یک سیاست جنایی متناسب را در مقابله با بزهکاری به طور اعم و در مقابله با سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود به طور اخص اتخاذ می کند یا به عبارتی هر کشوری یک تعریفی از سیاست جنایی بعمل می آورد . سیاست جنایی از پر کاربردترین اصطلاحات و مفاهیم علوم جنایی می باشد . اصطلاح سیاست جنایی از دو کلمه سیاست و جنایی ترکیب یافته است . هر یک از کلمات یاد شده در کتب لغت و فرهنگ های مختلف دارای معانی متفاوت و فراوانی
می باشد. در این گفتار ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی این دو واژه بررسی و در نهایت سیاست جنایی تعریف خواهد شد .
الف)مفهوم لغوی :
1-سیاست : سیاست یک کلمه عربی است که از نظر لغوی دارای معانی فراوانی می باشد برخی از این معانی که در کتب لغت ذکر گردیده اند عبارتند از :«حکم راندن ، اداره کردن مملکت ،حکومت کردن ، عدالت ، داوری ،تنبیه ، جزا،طریقه اداره کردن اصحاب و یاران و نزدیکان» و «امر و نهی کردن» .
آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی ذیل مدخل سیاست در تعریف این واژه معانی متعددی را ذکر
کرده اند:«الف-اصول اداره کردن کشور در شئون مختلف …ب- سیاست گاهاً به معانی کیفر نیز آمده است، این استعمال قدیمی می باشد ج – مسائل مربوط به اصول و قوانین اساسی مملکت و پولتیک دولت می باشد .»
همچنین در فرهنگ لاروس سیاست چنین تعریف شده است:«بهبودی بخشیدن به وضع مردم یا راهنمایی کردنشان به آنچه که مصلحت آنان است .»
اندیشمندان اسلامی در خصوص سیاست تعاریفی را بیان نموده اند . بعنوان نمونه ، عده ای سیاست از دیدگاه اسلام را مدیریت حیات انسان ها در حالت فردی و اجتماعی برای وصول به هدف های مادی و معنوی دانسته اند. به نظر می رسد تعریفی که بتواند تا حدودی مفهوم این همه تعاریف لغوی را در بر بگیرد عبارتست از :«توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره کردن امور به نحو مطلوب ».
2-جنایی :واژه جنایی که از دو قسمت جناء و یای نسبت ترکیب یافته است در واقع همان کلمه پارسی گناه می باشد که معرب گردیده است . واژه جناء به کسر (ج) به معنای گناه می باشد که مترادف اثم است و اغلب در احکام و دستورات مربوط به مقررات ازدواج بکار رفته است . در تعریف واژه اثمگفته شده است که «کاری است که کردن آن ناروا باشد یا آنچه که تحرز و اجتناب از آن شرعاً و طبعاً واجب باشد» در فرهنگ لغت جنایت به معنی «چیدن میوه از درخت» و« جرم و گناه بزرگ» نیز آمده است .
ب)مفهوم اصطلاحی :
1-سیاست : مفهوم واحدی از سیاست ارائه نشده است . « دانشنامه سیاسی » برای واژه سیاست دو معنا را ذکر نموده است :
1-1 معنای عام : هر گونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهبود هر امری از امور چه شخصی چه اجتماعی سیاست گفته می شود . چنان که از سیاست اقتصادی ، سیاست مالی ، نظامی ، آموزشی و جز آن ها سخن می گوییم .
2-1 به معنای خاص : هر امری که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد ، از مقوله امور سیاسی است . بنابراین هر گاه از سیاست به معنای خاص سخن می گوییم ، همواره با دولت ، یعنی سازمان قدرت در جامعه که نگهبان نظم موجود یا پیش برنده آن است ، سر و کار داریم.
کریستین لازرژ حقوقدان فرانسوی سیاست را درک و تدبیر مسائل جامعه معرفی نموده است . سیاست اصولاً تدابیری است که در تمام زمینه ها کارایی دارد به نحوی که می توان گفت «کاربرد واژه سیاست در زبان فارسی منحصربه علوم سیاسی و فقه نیست بلکه در فلسفه ، ادبیات و دیگر رشته های علوم انسانی تحت معانی مختلف بکار رفته است » .
2-جنایت (جنایی ) :
جنایت در اصطلاح دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد :

1-2 مفهوم موسع : جنایت شامل همه آنچه که مربوط به جرائم و مجازات ها است مانند قانون جنایی، سیاست جنایی می شود . اگر چه سیاست و جنایت به عنوان دو واژه متفاوت مفاهیم خاصی دارند اما وقتی به عنوان یک اصطلاح بکار می روند مفهوم واحدی دارند که به آن اشاره
می شود .
2-2 مفهوم مضیق : جنایت عبارت است از « مجازات جنایی و جرم جنایی» . به عبارت دیگر جنایت شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می شود . در اصطلاح حقوق اسلامی بطور کلی جنایت به ارتکاب اعمالی که در شرع حرام است گفته می شود ، خواه آن فعل بر نفس وجان آدمی وارد شود یا به مال و غیر آن .
برخی معتقدند که « پدیده جنایی برای آنکه در کلیت خود درک شود ایجاب می کند که در کنار فعل ضد اجتماعی و جرم انسان بزهکار و حالت خطرناک او مد نظر قرار گیرد .» به این ترتیب ، عناصر پدیده جنایی یعنی مفهوم مجرد حقوقی (فعل ضد اجتماعی و جرم ) و نیز واقعیت انسانی و اجتماعی ( انسان بزهکار و حالت خطرناک او ) تمایز پیدا می کنند . لیکن ، این دو عنصر متمایز در تجزیه پدیده جنایی ، باید سرانجام با هم ترکیب شوند .
ج)تعریف سیاست جنایی :
اصطلاح سیاست جنایی در تألیفات حقوقدانان ایرانی قدمتی هفتاد ساله دارد . این اصطلاح برای نخستین بار بیش از دو سده پیش توسط حقوقدانان آلمانی از جمله فوئر باخ و کلاینشرد در قالب واژه criminal politik وارد ادبیات حقوق کیفری شد .
فوئر باخ سیاست جنایی را «مجموعه شیوه های سرکوب گرانه ای که دولت با استفاده از آن ها علیه جرم واکنش نشان می دهد » تعریف کرده است . سیاست جنایی در تفکر او اگر چه مبتنی و مجهز
به تدبیرها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند ولی جنبه رسمی یعنی دولتی دارد و توسط قوای عمومی تشکیل دهنده حاکمیت به اجرا گذاشته می شود . بدین ترتیب در نظر فوئر باخ سیاست جنایی به تدبیر ، چاره اندیشی و پاسخ کیفری دولت یا حکومت به جرم و بزه منحصر می شود .
پس از ارائه از این تعریف ، دانشمندان و حقوقدانان بسیاری در تألیفات و مقالات خود به تجزیه و تحلیل مفهوم فوق پرداخته و با تحدید و توسعه دامنه شمول سیاست جنایی به تبیین اهداف
مقام های مسئول اجرای سیاست و وسایل وابزارهای لازم برای اعمال آن ، همت گماردند . برخی سیاست جنایی را در مفهوم مضیق و برخی در مفهوم موسع تعریف کرده اند .در تعریف مضیق ،
« سیاست جنایی معادل حقوق کیفری یا سیاست کیفری است که مبتنی بر جرم ، مجازات و
قانون – قضا می باشد ، البته با لحظ کردن عقلانیت در آن . »
در مفهوم موسع نیز تعریف های مختلفی از سیاست جنایی شده است . برخی از نویسندگان در تعریف آن می گویند:«وقتی سیاست جنایی را در تعریف موسع آن در نظر می گیریم ، به معنای پاسخ کل جامعه به مشکلات ایجاد شده به وسیله پدیده جنایی است .» مارک آنسل پرچمدار مکتب
« دفاع اجتماعی نوین » با انتشار کتاب خود به همین عنوان در سال 1954 جنبش جدیدی در علم سیاست جنایی ایجاد کرد . وی در تحلیل از مبانی مکتب دفاع اجتماعی می نویسد :« سیاست جنایی عبارت از انتخاب هایی است که جامعه ، یعنی عملاً قانونگذار و قاضی ، در تعیین جرایمی که در قانون آن ها را سرکوب می کند و ب

پاسخی بگذارید