منابع پایان نامه ارشد با موضوع آسیب عضلانی

Hands of robot and human touching on global virtual network connection future interface. Artificial intelligence technology concept.

منجر به شکستگی اندام فوقانی یا آسیب عضلانی شود
o نداشتن سابقه جراحی در اندام فوقانی
o تکمیل فرم رضایت نامه شرکت در آزمون

۳-۲-۳- شرایط اختصاصی عضویت در گره شانه نرمال
پارگی هر واحد عضلانی-تاندونی همراه با درد، ضعف، ناتوانی و یا ترکیبی از این عوامل است
که در این مورد آزمایشات وجود دارد شامل:
۱- آزمون بلند کردن
۲- تاخیر در

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*