منبع پایان نامه درباره هینشلوود، همگن-، لانگمیر-، لانگمیر-هینشلوود
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

می باشد. دو نوع فرآیند فوتوکاتالیستی مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد.

۳-۱-۱-۱- فرآیند فوتوکاتالیستی مستقیم

به طور کلی برای چنین فرآیندی دو سازوکار پیشنهاد شده است:

۳-۱-۱-۱-۱- فرآیند فوتوکاتالیستی همگن- فرآیند لانگمیر- هینشلوود

این مورد به طور کلی میتواند فرآیندی را شرح دهد که براساس فرآیند لانگمیر-هینشلوود استوار

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد کاتد، نمی‌شوند، سوختی،، می‌گیرند،

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.