مهریه زن برای چیست؟

مهریه

مهریه در کلمه به معنی کابین و جنسی که در وقت نکاح بر عهد شوهر استه و در اصطلاح حقوقی هم مهر یا صداق مالیه که زن بر اثر ازدواج مالک اون می شه و مرد مجبور به پرداخت اون به زنه.

فلسفه تعیین مهر از نگاه اسلام، تنها جنبه مادى و اقتصادى نداره بلکه بسیارى از ابعاد معنوى و تربیتى لطیف که حاکى از پیوند محبت و عشق و باقی موندن و تکامل بوده هم منظور شده. براى این که هویت معنوى- نه اقتصادى- مهر روشن شه لازمه برخى دستورات آسمانى که درباره تعیین صداق و تبیین مهر در احادیث آمده مورد دقت قرار گیرد.

براى نمونه اولین کابینى که براى مبدأ نسل کنونى بشر یعنى نکاح آدم و حوا (ع) مشخص شد آموزش احکام بود، اون طور که براساس حدیثى که زراره از امام صادق (ع) نقل مى کنه: خدا به حضرت آدم فرمود: «رضاى من اون هستش که معارف دین منو به اون بیاموزى، آدم گفت: قبول کردم».

هم اینکه گاهى رسول اکرم (ص) که صداق برخى اصحاب رو آموزش سوره اى از قرآن قرار مى داد. به هر حال فلسفه مهریه رو در امور زیر خلاصه مى توان کرد.

  1. مهریه تجلى ذات و طبیعته: هدیه دادن به محبوب به عنوان اعلام محبت و نشون دادن علاقه، امرى فطرى و طبیعىه که معمولا از سوى کسى که پیش قدم مى شه و خواهان و یا خواستگاره ارائه مى شه. این حتى در میان بسیارى از موجودات رایجه. مثلا مسأله اى که به تازگى کشف شده اینه که زاغچه نو پس از بازدید آشیانه هاى مورد توجه به اتفاق همسر آینده اش به اون یه حشره هدیه مى کنه.
  2. مهریه قانون عشق و جذبه: مرد از نظر آفرینش مظهر طلب، عشق و درخواست هستش و زن مظهر محبوبیت و معشوقیت مى باشه. مهریه از طرف مرد یه اعلام عشق و محبت فوق العاده براى زن مى باشه که حتى بالاتر از بخشش و هدیه هاى معمولىه. مهریه جایزه و نشونه حیا و عزت زنه. مهر با حیا، عفت و عزت زن یه ریشه داره.
  3. مهریه باعث بقاى خونواده و مانع از فروپاشى اون هستش. برخى مردان هوس باز گاه بدون هیچ دلیلى همسر رو ترک و زن دیگرى رو انتخاب مى کنن. مهریه مانع کلی اى در مقابل این هوس رانىا هستش.
  4. مهر باعث تعادل اقتصادىه. هر چند زن داراى استقلال مالى و اقتصادى از نظر اسلامه ولى معمولا در جوامع ابتکار عمل به دست مردونه. در صورت طلاق و جدایى احتمال این که زن بدون پشتوانه اقتصادى بمونه خیلی زیاده. وجود مهریه یه نوع احساس امنیت اقتصادى و پشتوانه براى زن مى باشه.

نتیجه اون که: مهریه از نظر اسلام تنها جنبه مادى نداره بلکه علاوه بر اون، حکمت هاى دیگرى هم در تعیین مهر نهفتهه. پس نه فقط به زنان به عنوان کالا نگاه نشده بلکه ارزش و احترام زن از طریق وضع و تأیید اینجور قانونى محفوظ مونده.

مهارتای ازدواج موفق چیه؟

چیزایی که نباید به همسر گفت

ازدواج تبیان چیه