مهریه ۱۰۰ لپ‌تاپ به اجرا گذاشته شد

زنی واسه مطالبه مهریه خود که ۱۰۰ لپ تاپ تعیین شده همسرش رو به دادگاه فراخواند.این زن ۳۰ ساله با مراجعه به دادگاه خونواده شهید محلاتی و دیدار با قاضی خواهان احضار همسر خود شد.

به گزارش فارس، این زن در حضور قاضی شعبه ۲۴۰ بیان کرد که مهریه اش ۱۰۰ لپ تاپه و اونو از شوهر معتاد به تریاک خود طلب کرده.

: من مهندس کامپیوتر هستم و همون اول این وسیله رو به عنوان مهریه و به خاطر علاقه ام به کامپیوتر تعیین کردم.

زن گفت: من قصد جدایی از شوهرم با اینکه اون معتاده، ندارم ۱۰ سال اون رو تحمل کرده ام و به زندگی با اون ادامه می دهم.

مرد ۳۸ ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: من اصلاً همسرم رو دشمن خود می دانم که حالا به دادگاه آمده.

ایشون گفت: خرج مصرف مواد من زیاده و نمی توانم مهریه همسرم که ۱۰۰ لپ تابه رو پرداخت کنم.

مرد گفت: اگه همسرم مهریه اش رو به من ببخشد من هم اعتیادم رو ترک می کنم و به اون نفقه می دهم و در کنارش زندگی می کنم.

زن اضافه کرد: من مهریه ام رو می خواهم و اصلاً به ترک اعتیاد شوهرم کاری ندارم و این موضوع برام مهم نیس.

: شوهرم وضع مالی تقریباً خوبی داره و می توانم به مرور این مهریه رو بپردازه و من اون رو مطالبه کنم.

قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، مرد رو محکوم به پرداخت مهریه زن کرد و هم اینکه پرونده رو به کارشناسی برگشت داد.

جمع آوری: پایگاه اینترنتی آلامتو

به نقل از: خبرگزاری فارس

پاسخی بگذارید