پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحلیل اطلاعات

(۳-۱۳)

۳-۳- برنامه نویسی به کمک نرم افزار S-PLUS2000
امروزه در کلیه کاربردهای علمی و مهندسی نیاز به استفاده از برنامه نویسی کامپیوتری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات وجود دارد. از جمله زبان های برنامه نویسی می توان به فورترن، ویژوال بیسیک، MatLab، S-plus و غیره اشاره کرد.
در این پژوهش بمنظور تحلیل

پاسخی بگذارید