پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تکنیک های پیشرفته، پردازش اطلاعات، انعطاف پذیری

سریع و آسان داده های مورد مطالعه از برنامه نویسی به کمک نرم افزار S-plus2000 استفاده گردید. از جمله خصوصیات این نرم افزار دقت، کاربرد آسان، قدرت و انعطاف پذیری در پردازش اطلاعات و همچنین قابلیت ارائه تکنیک های پیشرفته آماری جهت نمایش هرچه بهتر نتایج می باشد. در پیوست الف مراحل مختلف برنامه نویسی به کمک نرم افزار مذکور ارائه

پاسخی بگذارید