پایان نامه ارشد رایگان درمورد سیاست خارجی، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی

قانون‌های سختگیرانه و مجازات‌های سنگین شهرت جهانی پیدا کرد(.http://fa.wikipedia.org)
4-2-تحلیل ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران
امروزه ایران تنها بخش کوچکی از سرزمین تاریخی ایران است. وسعت آن خیلی وسیع تر از کشور کنونی ایران و شامل سرزمین هایی بود که یا داخل فلات و سیع ایران یا درحاشیه های آن قرار داشتند فرهنگ ایرانی به همان اندازه که از ساختارهای مکانی مانند کوهها، دشت ها، جلگه ها، رودها و بیابان ها الهام پذیرفته از دیگر فرهنگ های مهاجر یا مهاجم متاثر گردیده است (موسوی، 1388، 7)
کشور کنونی ایران در نیمکره شمالی کره زمین در فاصله مدارهای 25 درجه و 39 درجه و 47دقیقه عرض شمالی ونصف النهارهای 44 درجه و 2 دقیقه تا 63 درجه و 20 دقیقه طول غربی قرارگرفته است، و فضای آن براساس آخرین مطالعات یک میلیون و ششصدو بیست و سه هزارو هفتصدو هفتادونه کیلومتر مربع ودر بعضی منابع، یک میلیون و ششصدو چهل وهشت هزار کیلومتر برآورد می شود. ( طاهری موسوی، 1387، 5)کشور ایران دراین مختصات که به نوار تمدن معروف است واقع شده است « این نوار، که معتدل ترین وبارورترین جغرافیای جهان را شامل می شود، هم از آغاز محل اصلی تجمع انسان بوده، تمامی تمدن های شناخته شده جهان، ازاین نوار برآمده است. در روزگار کهن هیچ نقطه جغرافیایی دیگر، استعداد پرورش عددی انسان را نداشته است تا جمعیت انباشته آن به داخل این نوار مهاجرت کند تمامی رخدادهای تاریخی، انتقال های فرهنگی وپیشرفت های مادی در این نوار، قائم به خصوصیات اقلیمی درون آن است. جهت گسترش اقلیمی وتحرک اقتصادی و فرهنگی دراین نوار، شرقی – غربی وتمدن ساز بوده است(حسینیان،33:1390)فرهنگ ایرانی نوعی شیزوفرنی را نمایش می گذارد که از یک طرف محصول احساس ذاتی ناشی از فرهنگ غنی و امپراطوری باشکوه گذشته، و از طرف دیگر احساس خرده گیری ناشی از زیردستی وحتی فقدان امنیت ناشی از شکست های خفت آور و سلطه بیگانگانی از قبیل یونانی ها، عرب ها، انواع ترک ها، افغان ها، روس ها و دول غربی است. (فولر، 1387، 10)
این کشور از بسیاری جهات موزائیکی از پراکندگی واختلالات تحمیل شده تاریخی است که به دشواری به ایجاد نوعی وحدت ملی گردن می نهند متجاوز از 40 درصد جمعیت ایران را غیرفارس ها تشکیل می دهند که غالبا به لحاظ قومی وزبانی کاملاً متمایزند. آذربایجانی ها، کردها، ترکمن ها، بلوچ ها، عرب ها، قبایل مختلف ترک، ارمنی ها وسایر گروهها، مواد خام لازم برای نیروهای گریز از مرکز را فراهم می آورند؛ نیروهایی که می توانند این کشور را به تجزیه تهدید کنند.ایران به دلیل همگونی های فرهنگی اعم از زبانی ودینی ( مذهبی)با کشورهای همجوار مستقر در چهار سوی خود از جایگاه ویژه ای برخوردار است که نقش به سزائی در تاثیر گذاری متقابل ایران و این کشورها بر هم دارد . بسیاری از کشورهای مستقل امروزی مانند عراق ، افغانستان ، بخشی از قفقاز جنوبی و آسیای میانه جزئی از  ایران بزرگ بوده اند ، شهرت نام ها یی مانند سمرقند ، بخارا ، خوارزم  ،خجندو … درادبیات کهن فارسی نشان دهنده عمق ارتباط ایران فعلی با مناطقی است که روزی به نام ایران از آنها یاد می شده است ، اگر چه این مناطق امروز ایران نامیده نمی شوند ولی این تغییر نام ها چیزی را عوض نمی کند ، چرا که تاریخ مشترک نقطه اتصال نسل های  بشری است وتاریخ،تمدنوفرهنگ مشترک ما با کشورهای همجواز نیز نقطه اتصالی است که می تواند در همگرائی های نوین ما تاثیر عمیق داشته باشد . شایان ذکر است شرایط جغرافیایی ایران زمینه ساز تمدن های متعددی بوده واین خصیصه به طورمشابه در تمامی ادوار عمر ملت ایران مجال ظهور و بروز پیدا کرده است. درضمن غنای معدنی و گیاهی ایران و تنوع شرایط مختلف اقلیمی آن واسطه ای بوده تا تمدن های متفاوت از هر کجا که منشا می گرفتند، بتوانند با حال و هوای مردم و مملکت سازگار شوند و مجال ماندگاری ، تحول،  تغییر و حتی تکامل بیشتری بیابند. علاوه بر تاریخ مشترک ، ادبیات مشترک ، زبان مشترک  وتمدن مشترک ،   دین مشترک کشورهای منطقه ، مهمترین پارامتری است که می تواند مسیر همگرائی کشورها را هموار نماید ، امروزه ایران یکی از مهمترین کشورهای مسلمان جهان به شمار می آید که با همین پشتوانه  ایدئولوژی طی سه دهه گذشته به مقابله با  ژئوپولیتیک کمونیستی و سرمایهداری شرق و غرب بر آمده و تاثیری قوی بر کشورهای منطقه و مسلمان داشته استwww.vanak49.blogfa.com))

4-2-1-جایگاه ژئوکالچر در استراتژی جمهوری اسلامی ایران
بر اساس سند چشم انداز افق 1404 جمهوری اسلامی ایران بایستی الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی ومنطقه ای براساس تعالیم و اندیشه های امام خمینی باشد.(www.farsnews.com) نظر به اهمیت جایگاه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه آسیای جنوب غربی به ویژه خاورمیانه و خزر، چالش های جدی که ایران در این منطقه با آن مواجه است چگونگی تحقق اهداف سند چشم انداز در حفظ و ارتقای جایگاه ایران در منطقه آسیای جنوب غربی بررسی گردیده است. حضور بیش از بیست کشور در چندین حوزه ژئوپلتیک به هم پیوسته منطقه آسیای جنوب غربی، زمینه مساعدی برای همگرایی و همکاری بین کشورهای هرزیر سیستم وهمکاری مشترک هریک از زیرسیستمها با یکدیگر است. تحولات ژئوکالچر چندسال اخیر در منطقه، بویژه ظهور کشورهایی با پیشینه اشتراک فرهنگی با ایران
می تواند زمینه ساز مناسبی برای همکاری گسترده در چارچوب نظام های منطقه ای و یا اتحادیه های سیاسی و اقتصادی گردد. داشتن تاریخ وتمدن کهن با غنای فرهنگ اسلامی و دینی ووجود آثار تاریخی مناسب فرهنگی و دینی در کشور و قابلیت صدور کالاهای فرهنگی ودینی به فراسوی مرزها در جهان اسلام، به جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای جهت نفوذ فرهنگی ـ تمدنی و ایرانی ـ اسلامی درجهان اسلام می بخشد بخش قابل توجهی از موقعیت کنونی ایران در جامعه بین المللی متاثر از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 است.(www.farsnews.com)

4-3-ظهور اسلام‌گرایی و تحولات ژئوکالچر در ساختار نظام بین‌الملل
هنجارگرایی غربی عام تداوم تضادهای سیاسی و استراتژیک آنان علیه جهان اسلام است. بنابراین می‌توان در هر نوع از جدال‌های بین‌المللی جلوه‌هایی از تفاوت و تضاد هنجاری را ملاحظه کرد. در دهه ۱۹۹۰ و نخستین دهه قرن ۲۱ پنج کشور از هفت کشوری که ایالات متحده و انگلستان را در فهرست حامیان تروریسم قرار داده‌اند، کشورهای مسلمان شدند. این امر نشان می‌دهد که جدال‌گرایی موجود جهان غرب علیه واحدهای اسلامی سازماندهی شده است. در این روند می‌توان عاملی دیگر از اینگونه تضادها را مورد ملاحظه قرار داد. جنگ نشانه‌ها مبنای اصلی تضاد دوران موجود محسوب شده، در چهارچوب تحلیل گفتمانی نیز مورد توجه قرار گیرد. آمریکا و انگلیس بر ضرورت نمادسازی برای مقابله با تهدید تأکید داشته، آن را عاملی برای ائتلاف کشورهای غربی علیه اسلام‌گرایی به عنوان نشانه جدید ژئوکالچر در نظام بین‌الملل می‌دانند. (متقی، ۱۳۸۷: ۷ ـ ۵۶)
نشانه‌های ژئوکالچر در سیاست بین‌الملل از سوی والرشتاین و همچنین رابرتسون ارائه شده است. آنان بر این اعتقاد هستند که در سال‌های بعد از جنگ سرد مؤلفه‌های فرهنگی نقش محوری در سیاست قدرت ایفا کردند. از جمله این مؤلفه‌ها می‌توان به رشد جنبش مقاومت و همچنین گسترش نیروهای ضدساختاری در سیاست بین‌الملل اشاره کرد. آنچه را که جیمز روزنا از آن به عنوان سیاست آشوب‌زده نام می‌برد. در نگرش والرشتاین یکی از شاخص‌های ضدنظام محسوب می‌شود.. بنابر این ژئوکالچر نمادی از سیاست فرهنگی مقاومت محسوب می‌شود که چرخه‌های نظام جهانی را دچار اختلال می‌سازد. (والرشتاین، ۱۳84 : 57)
با توجه به چنین تعریفی از ژئوکالچر می‌توان نشانه‌های آن را در هویت‌سازی، قدرت مقاومت، چندجانبه‌گرایی، ائتلاف هویتی و دشمن‌سازی مورد توجه قرار داد. بنابراین، عنصر تأثیرگذار در معادله قدرت مربوط به نشانه‌هایی جدید است که در قالب ژئوکالچر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ایدئولوژی اسلامی یکی از شاخص‌های ژئوکالچر سیاست بین‌الملل است که به‌ موازات مؤلفه‌های فرهنگی از دهه ۱۹۸۰ به بعد در فرایندهای تعارض بین‌المللی و سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا ـ انگلیس تأثیری قابل توجه به جا گذاشته است. این رویکرد عامل بازتولید تضادهای سیاسی این کشورها علیه ایران محسوب شده، زمینه کنترل‌گرایی غرب را در برخورد با ایران به وجود آورد. اصول ایدئولوژی اسلامی ایران بی‌درنگ به مثابه معیار شناسایی فعالان اسلامی در جهان طرح شد که از ‌آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ تأکید مجدد بر اسلام به مثابه شیوه زندگی تمام‌عیار؛
۲ـ اعتقاد به اینکه پذیرش الگوی غیردینی و غربی جدایی دین از دولت سرمنشاء تمام مشکلات اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی جوامع مسلمان است؛
۳ـ اعتقاد راسخ به اینکه بازگشت قدرت و موفقیت‌های مسلمانان نیازمند برگشت به اسلام و حاکمیت دین الهی به جای سرمایه‌داری غربی و مارکسیسم و سوسیالیسم ملهم از روسیه است؛
۴ـ معرفی دوباره شریعت (قانون اسلامی) به مثابه طرح اسلامی جامعه‌های مطلوب که اجتماعی عادلانه و اخلاقی از مؤمنان است؛
۵ـ تمایل به نبرد (جهاد) علیه تمام ناراستی‌ها، حتی اگر لازمه آن تحمل سختی‌ها و در صورت لزوم به شهادت رسیدن در راه خدا باشد. (علیدادی،1390 : 178)
شاخص‌های ژئوپلتیک و ژئوکالچر را می‌توان در زمره نشانه‌هایی جدید از کنش محدودکننده7. دانست. بر اساس چنین نگرشی خطی جدید از رقابت ژئوپلتیک در دهه ۱۹۸۰ به بعد شکل گرفته است که پیامدهای فرهنگی ـ تمدنی نیز خواهد داشت. اکثر کشورهای اسلامی جهان در منطقه مهم خاورمیانه مستقر بوده، اکثر جمعیت مسلمانان جهان نیز در این منطقه ساکن هستند. مهم‌ترین منطقه استراتژیک در خاورمیانه همانا خلیج‌فارس و کشورهای حوزه خلیج‌فارس هستند که هم از جهت مرکزیت اسلام در این منطقه و هم از نظر ثروت عظیم و ذخایر بیکران گاز و نفت و هم از نظر منطقه سوق‌الجیشی خلیج‌فارس، این منطقه را دارای شهرت و اهمیت جهانی کرده است. (شکرانی، ۱۳۷۲: ۱۲۹)

4-4-صدور انقلاب و گسترش دگرگونی‌های ژئوپلیتیک ـ ژئوکالچر
در جهان‌بینی امام خمینی «دموکراسی‌ اسلامی» از انواع شرقی و غربی برتر است. امام خمینی با توجه به اصول سیاست خارجی ایران اظهار داشتند: ما باید با شدت هرچه بیشتر انقلاب خود را به جهان صادر کنیم و این طرز فکر را که قادر به صدور انقلاب‌ نیستیم کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین کشورهای اسلامی تمایز قائل نیست. ما حامی تمامی محرومان می‌باشیم. همه ابرقدرت‌ها و همه قدرت‌ها برای از بین بردن ما برخاسته‌اند. اگر ما در محیط محدودی باقی بمانیم، قطعاً با شکست روبه‌رو می‌شویم. (صحیفه نور، جلد ۳، ۱۳۸۰: ۱۲۷)
از جالب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مناقشات علوم
اجتماعی در سال‌های اخیر رابطه «کنشگری» و «ساختار» است. به ساده‌ترین شکل می‌توان گفت این مناقشه درباره این مسئله بوده است که آیا کنشگران از طریق ساختارها (هرچه باشند) شکل می‌گیرند یا برعکس. توجه به موضوع کنشگری ساختاری به این معناست که کشورها نیازمند آنند تا جلوه‌هایی از عقلانیت را زمینه‌ساز اقدامات استراتژیک خود قرار دهند. عقلانیت بدون مؤلفه‌های ایدئولوژیک در دوران بعد از جنگ سرد شکل نمی‌گیرد. این امر دارای عینیت‌هایی نیز در شکل‌بندی‌های پژوهش در روابط بین‌الملل است. عصر فرارفتارگرایی در سیاست بین‌الملل بیانگر آ‌ن است که روندی جدیدی از کنشگری و نقش‌آفرینی بازیگران ظهور یافته که ماهیت اثباتی و عینی ندارد. به‌طور کلی فضای گفتمانی و هچنین قالب‌های تحلیلی جدید که مبنای پردازش چنین فصولی است، در قالب ذهنیت و نشانه‌های فرارفتارگرایی قرار دارد. این امر هرگونه کنش سیاست خارجی را در راستای روابط متقابل بین‌المللی بازیگران و در چهارچوب ساختار تبیین می‌کند. موضوع کنشگری ـ ساختار برای تحلیل سیاست خارجی خوب بوده است. این موضوع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *