پایان نامه حقوق با موضوع : سازمان بهزیستی

بعد از ظهور و گسترش اسلام در ایران، تعلیمات مذهبی اسلام باعث شد تا نیکوکاران هرچه بیشتر به امور مالی و معنوی محرومان بویژه ایتام، توجه کنند، و افراد خیر، موقوفاتی جهت کمک به فقرا و مستمندان هدیه کنند.
در زمان شاه طهماسب صفوی، پرورشگاهی جهت سرپرستی ایتام در کاشان تاسیس شد. فکر ایجاد پرورشگاه، پس از دوران سلطنت صفویه، در زمان حکومت قاجاریه نیز مطرح بود. در ایران آن زمان، ما به نمونه هایی از پرورشگاه های خیریه کوچک و خصوصی برمی خوریم که برای افراد یتیم در شهرستانهایی: مثل قم (پرورشگاه محمدی)، رشت (پرورشگاه یتیمان)، بابل (دارالایتام بابل)، تهران (پرورشگاه جعفری) و ده ها پرورشگاه کوچک دیگر با نظارت مردم خیر تشکیل شد، این پرورشگاه ها، خطرات وسیع پرورشگاه های بزرگ را نداشتند به خصوص که مشکلات اساسی پرورشگاه وقتی است که کودکان نوزاد از شیر خوارگی در این مراکز نگهداری شده و دور از نظام خانوادگی رشد می یابند.
افراد نیکوکار نیز از طریق موقوفات، موجب سرعت بخشیدن در کارهای خیر می شدند و مراکزی را به منظور پرورشگاه وقف می کردند.
هنگامی که در سال 1296 شمسی جمعیت شیرو خورشید سرخ ایران بنیانگذار شد، در کنار وظایفی که تشکیلات همانند آن در سراسر جهان به عهده می گیرند، برای وظیفه های دیگری نیز در نظر گرفت که از آن جمله می توان به تاسیس پرورشگاه ها اشاره کرد.
براساس اولین قانون بلدی شهرداری کشور (مصوب سال 1325قمری 1285شمسی)، اولین دارالاتیام (پرورشگاه ) در سال 1298 شمسی در دروازه ی قزوین و نخستین دارالرضاعه (شیرخوارگاه) در دروازه دولت تهران ایجاد شده در سال 1324 شمسی بنگاه مستقل معاونت عمومی شامل بهداری تهران، تیمارستان، دارالایتام و نوانخانه در محل شهرداری تشکیل شد که این بنگاه نام دارالایتام گشایش یافته در سال 1298 را به «بنگاه مستقل پرورشگاه کودکان» تبدیل کرد ولی شیرخوارگاه کماکان به فعالیت خود به شکل قبلی ادامه داد. در سال 1332 شمسی محلی به نام بنگاه پرورش کودک نزدیک شهر ری ایجاد شد که در سال 1341 شمسی پس از ادغام با اولین دارالایتامی که در سال 1298 شمسی در تهران تأسیس شده بود سازمان تربیتی شهر تهران را به وجود آورد. در سال 1344 شمسی «سازمان تربیتی شهرتهران» با اساسنامه جدید تبدیل به «سازمان تربیتی شهر پایتخت» گردید. و بالاخره در سال 1349 شمسی شورای عالی سازمان تربیتی شهرداری پایتخت تصمیم گرفت که نام «پرورشگاه» را به «شبانه روزی» تغییر دهد.
به طور کلی، فعالیت های شیرخوارگاه ها و مراکز متشابه وابسته به جهت هلال احمر(شیرو خورشید سرخ سابق) ومؤسسات خیریه غیر دولتی، در سال های بعد از شهریور ماه 1320 آغاز شد. در سال 1337، مراکز رفاه خانواده نیز جهت باز توانی خانواده های نیازمند و بی سرپرست، تصمیم گرفت تا به جای پراکندگی خدمات رفاهی به صورتهای مختلف، کلیه آنها را در یک مجموعه متمرکز کرد. و برنامه های لازم را تدوین کند لذا در سال 1345 دولت، گرد و برنامه ریزی تأمین اجتماعی را ایجاد کرد و به این منظور در همان سال فصل جدیدی به نام فصل تأمین و رفاه اجتماعی در قانون و برنامه چهارم کشور به تصویب رسید.
سازمان بهزیستی در سال 1359 تأسیس شد خدمات عمده بهزیستی شامل خدمات حمایتی (رفاهی)، توانبخشی و بازسازی و بازپروری است که از طریق مجتمع های حمایتی و مراکز توانبخشی و بازسازی و بازپروری به عرضه خدمات اقدام می کند و فعالیت های سازمان بر اساس دو هدف پیشگیری و حمایتی در مورد خاص ایتام و یا کودکان بی سر پرست در جریان است. سازمان برای حمایت و خودکفائی خانواده های بی سر پرست دارای مجتمع های خدمات حمایتی است که تحت نظر معاونت حمایتی سازمان بهزیستی فعالیت می کنند. در حقیقت، ایجاد مجتمع های خدمات حمایتی، خود نوعی پیشگیری از جریان ورود افراد به پرورشگاه است.
مجتمع خدمات حمایتی، به عنوان یک واحد اجرایی، چندین وظیفه حمایتی نظیر حمایت از خانواده های بی سرپرست، ایجاد مهر کودک، برنامه نگهداری از فرزندان بی سرپرست، آموزش فنی وحرفه ای، برنامه های ویژه نوجوانان و جوانان (فوق برنامه) و برنامه حمایتی در مورد مدد جویان انجام می دهد.
کودکانی که در مجتمع های حمایتی نگهداری می شوند بدون پدر و مادر هستند و یا افرادی می باشند که کسی را ندارند و هنوز وضع آنها کاملاً روشن نیست. کودکان بی سر پرستی که در شبانه روزی ها مستقل نگهداری می شوند به علل مختلف نظیر: اعتیاد و زندانی بودن و فوت والدین تحت سرپرستی قرار می گیرند.
2-5-تعاریف و اصطلاحات مربوط به کودکان بی سرپرست :
2-5-1-کودکان بی سرپرست:
اصطلاح کودکان بی سرپرست به کودکانی اطلاق می شود که به علل گوناگون از حمایت، مراقبت و نگهداری مؤثر توسط خانواده محروم بوده و امکان زندگی در محیط خانواده را ندارند.
2-6-خانواده بی سرپرست:
خانواده بی سرپرست به خانواده ای گفته می شود که به طور موقت یا دائم سرپرست خود را از دست داده باشد. خانواده های بی سرپرست به دو دسته تقسیم می شوند:
افراد بدون خانواده و خانواده هایی که به دلیل از دست دادن سرپرست خود بدون استفاده از حمایت های مالی و خدماتی، توانایی امرار معاش و گذران زندگی را ندارند.
افراد و خانواده هایی که با وجود داشتن سرپرست، به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی، به آن درجه از آسیب پذیری رسیده اند که بدون پشتیبانی و کمک های مالی و خدماتی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خویش نیستند.
افراد خانواده های بی سرپرست و نیازمند، شامل کودکان بی سرپرست و خانواده، خردسالان زیر سن مدرسه، کودکان و نوجوانان متعلق به خانواده های بی سرپرست، خانواده های پر اولاد و کم درآمد، خانواده ها و جوانان آسیب پذیر و کم بهره، و سالمندان نیازمند و بدون خانواده است.
2-7-فرزندخواندگی:
فرزندخواندگی جریان اجتماعی و قانونی پدر شدن یا مادر شدن است. بعد از آنکه مردی یا زنی، یا زن و شوهری، کودکی را به فرزندی می پذیرند، حقوق و مناسبات متقابل آنان همه ی پدران و مادران واقعی و کودکان آنها می شوند.
2-8-محل نگداری کودکان بی سرپرست:

2-8-1-شبانه روزی:
به مکان بسته ای که مجموعه ای از فرزندان دور از خانواده در آن زندگی می کنند شبانه روزی گفته می شود. پرورشگاه، دار الایتام، شبه خانواده و کانون کودک نیز واژه های مترادف شبانه روزی اند.
2-8-2-خوابگاه:
خوابگاه، حکم اتاق خواب جمعی کودکان را دارد که مطالعه، استراحت، غذاخوری، و حتی پاره ای از بازی های کودکان در این اتاق که در واقع سالنی بزرگ است انجام می شود.
2-8-3-پرورشگاه:
مؤسسه ای رفاهی – تربیتی است که کودکان و نوجوانان بی سرپرست را از بدو تولد تا سن قانونی نگهداری و سرپرستی می کنند.
2-8-4-مهدکودک:
مؤسسه ای برای نگهداری، پرورش جسمانی، عقلانی، روانی و اجتماعی کودکان سالم از نوزادی تا سن ورود به کودکستان است. در مهد کودک، مربی کودک، مشاور روانی، مشاور اجتماعی یا مددکار اجتماعی و کارشناس تغذیه و مشاور بهداشتی و پزشکی با یکدیگر همکاری دارند.

2-8-5-کانون اصلاح و تربیت:
کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که نگهداری، تهذیب و تربیت اطفالی را که حسب مقررات قانون توسط دادگاه کودکان بزهکار به آن سپرده می شود به عهده می گیرد. این کانون دارای سه قسمت است: قسمت نگهداری موقت، قسمت اصلاح و تربیت و زندان.
کودکانی که هنوز از طرف دادگاه در مورد ایشان تصمیمی اتخاذ نشده است در قسمت نگهداری موقت مراقبت می شوند.
در قسمت های اصلاح و تربیت فرزندان، اطفالی که محکوم شده باشند طبق رأی دادگاه نگهداری می شوند.
2-8-6-خانه شبانه روزی، شبه خانواده:
نهادی اقامتی، زیستی و اجتماعی است که تحت سرپرستی و مراقبت اشخاصی مانند یک زن و شوهر یا مربیان زن و مرد که به صورت یک خانواده زندگی می کنند، امکان زندگی و پرورش و آموزش تعدادی کودک و نوجوان بی سرپرست را فراهم می کند. فلسفه ی تأسیس خانه شبانه روزی، ایجاد یک محیط نسبتاً طبیعی خانوادگی و برقرار کردن ارتباط های صمیمانه و عاطفی بین کودکان و سرپرستان (شبه پدر و مادر) است.
2-8-7-شیرخوارگاه:
شیرخوارگاه واحدی است که از کودکان بی سرپرست در سنین نوزادی تا پایان 2 سالگی نگهداری و مراقبت می کند.
2-8-8-خانه نوباوگان:
خانه نوباوگان، واحدی است که سرپرستی از کودکان بی سرپرست پذیرش شده در سنین 3 تا 6 سالگی را بر عهده دارد.
2-8-9-شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی:
یکی از واحدهای فعالیت مجتمع های حمایتی است که از فرزندان 6 الی 12 ساله به تفکیک سن و جنس نگهداری و مراقبت می کند.
2-8-10-شبانه روزی مستقل:
واحد مستقلی است که از فرزندان 12 تا 18 ساله تمام به تفکیک سن و جنس نگهداری و مراقبت می کند.
2-9-روندها وگرایش ها :
با تشکیل سازمان بهزیستی کشور در سال 1359،به لحاظ تاکید نظام بر حفظ بافت خانواده و حراست و حمایت از کیان ان، دولت با انواع سرمایه گذاری ها کوشید که فرزندان شبانه روزی ها با پرداخت مقرری به خانواده های آنان بسپارد، به طوری که جمعیت فرزندان نگهداری شده در شبانه روزی ها و شیر خوارگاه های سراسر کشور در سال 1364 به حدود یک هزار نفر رسید فعالیت های سازمان بهزیستی پس از تأسیس درسه شاخه امور توانبخشی، امور حمایتی و امور عمومی متمرکز شد. فرزندانی که به نوعی از حمایت و سرپرستی خانواده محروم بوده و دارای عارضه اجتماعی بی سر پرستی بودند چون سایر افراد دارای آسیب های اجتماعی، تحت سرپرستی بهزیستی قرار گرفتند.
سازمان بهزیستی برای حمایت از خانواده های بی سرپرست به ایجاد مجتمع های خدمات حمایتی اقدام کرده است که تحت نظر معاونت حمایتی سازمان فعالیت می کنند. ایجاد مجتمع های خدمات حمایتی، در جهت پیشگیری از ورود فرزندان خانواده های نیازمند و بی سرپرست به پرورشگاه است. مجتمع خدمات رفاهی سازمان چند خدمت رفاهی نظیر حمایت از خانواده های بی سرپرست، ایجاد و اداره ی مهد کودک، حرفه آموزی به افراد خانواده های بی سرپرست، تنظیم و اجرای برنامه برای جوانان، خدمات تولیدی، اجتماعی، مددکاری و ایجاد و اداره شبانه روزی برای نگهداری کودکان یتیم را انجام می دهد. سیاست اصلی سازمان بهزیستی در خصوص کودکان بی سرپرست، سپردن آنان به خانواده ها و یا بستگان و حمایت آنها از این طریق است با وجود این در مورد کودکان فاقد خانواده، فاقد سرپرست خویشاوندان نزدیک و خانواده های داوطلب، سازمان با ایجاد شبانه روزی در مشکل شیرخوارگاه، شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی، شبانه روزی مستقل و شبه خانواده به نگهداری، حمایت، تربیت و رسیدگی به وضعیت زندگی این افراد پرداخته است.
سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمانی حمایتی در تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به سرپرستی فرزندان بی سرپرست در کشور فعالیت و نظارت کامل دارد. در حال نگهداری، سرپرستی و مراقبت از کودکان و فرزندان فاقد سرپرست تحت شش الگوی سر پرستی به شرح زیر صورت می گیرد.
انتقال به خانواده خودی، بستگان نسبی و سببی داوطلب و فرزندخواندگی.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شبه خانواده یا کودک پناه.
شیرخوارگاه و خانه نوباوگان.
خانه کودکان و نوجوانان.
خانه فرزندان.
خانه موقت کودکان و نوجوانان.
روش های چون فرزندخواندگی استفاده از افراد و خانواده های داوطلب و واجد شرایطی که برای پذیرش و نگهداری یک یا حداکثر دو نفر از فرزندان سازمان اعلام آمادگی می کنند، در اولویت اول قرار دارد فرزندان تحت سرپرستی آنان به مراتب، آینده و آتیه بهتری در قیاس با فرزندان شبانه روزی ها یا خانه فرزندان خواهند داشت. برای اثبات این نظر حداقل برای کارشناسان و افراد ذیصلاح نیاز به استدلال و تحقیق نیست.
شبه خانواده و خانه فرزندان برای اولین بار پس از وقوع انقلاب اسلامی به عنوان یک روش نگهداری از کودکان بی سر پرست و بدسرپرست در جامعه ما مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت. با وجود این شیوه ای طولانی در جهان دارد مثلاً قدمت آن در امریکا بیش از 70 سال است. به طور خلاصه روند تغییرات پس از انقلاب را می توان به شرح زیر مطرح کرد:
کاهش تعداد فرزندان در واحد ها و گرایش به سمت خانواده از نظر تعداد و گشودن باب عاطفی با

دیدگاهتان را بنویسید