پایان نامه حقوق با موضوع : نیازهای روانی

ا رعایت کردن آن به مقام کودک خود ارزش قائل شوند و نیازهای روانی او را برآورده کنند.
احترام به مقام کودک به او اعتماد و حس خودباوری می بخشد در نتیجه او از بسیاری از لغزش ها باز می دارد و زمینه را برای تعالی روحی وی آماده می سازد.

-3-2مشکلات خانواده مصادیق منجر به فرزندخواندگی:
در جوامع امروزی برای استحکام خانواده ها فرزندخواندگی برای خانواده هایی که بدون اولاد هستند نقش چشمگیری دارد همسرانی که از نعمت فرزند دار شدن محروم هستند یا بنابر دلایلی کودکان خود را از دست داده اند می توانند با مراجعه به نهادهای ذیربط ضمن پذیرش سرپرستی اطفال بدون سرپرست از ناهنجاری های روانی خود بکاهند.
در این مبحث برآنیم ابتدا مصادیق و مواردی که منجر به فرزندخواندگی می شود بیان داریم:
2-3-1- مصادیق کودکان بی سرپرست و بدسرپرست:
در هر کشوری بر اثر علل عدیده که موجب مرگ والدین می شود کودکانی بدون حامی و سرپرست بر جای می ماند که لازم است مؤسسات دولتی آنها را مورد حمایت خود قرار دهند تا در مواقعی که زوجین خواهان پذیرش این اطفال می خواهند از آن ها حمایت کنند با مشکل دچار نشوند. البته سرپرستی چنین کودکانی از شروطی برخوردار است در خصوص اصطلاح کودکان بی سرپرست تعاریف زیادی شده است به موجب بند 4 ماده 2 قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 4/8/1370 این گونه تعریف شده است کودکان بی سرپرست به کودکانی اطلاق می شود که به هر علت و به طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند. تشریفات سرپرستی شرایط زوجین متقاضیان کودک صدور حکم سرپرستی و آثار مترتب بر آن انحلال و فسخ حکم سرپرستی از جمله مسائلی است که در مورد فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست مورد بحث و بررسی است. شایان ذکر است که حمایت از کودکان بی سرپرست در نظام حقوق غرب نامیده می شود و چنین کودکی مانعی در ارث ندارد ولی در مورد عقد نکاح ممنوعیت دارد در حالیکه براساس قوانین کشور ما هیچ یک از این دو امر مذکور متحقق نمی گردد. نقش محیط در تربیت چنین فرزندانی بسیار مهم است و در رفتار این اطفال تأثیر فراوان دارد خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم». ما انسان را به نیکوترین وجهی آفریدیم بنابراین کودکانی که در محیط شایسته تربیت شوند با کودکانی که در محیط فاسق تربیت می شوند قابل مقایسه نیست.
کودکان که آینده سازان اجتماع خویش هستند زمانی فرد مفیدی برای جامعه خواهند بود که در خانواده ای سالم تربیت شوند بدون شک کودک می تواند در آینده ی مملکت خویش مؤثر باشد که دوران کودکی و نوجوانی را در آغوش خانواده ایی مومن و معتقد به مبانی اخلاقی و آشنا به موازین و قواعد اجتماعی گذارنده باشد. دربعضی از جوامع غربی خانواده که رکن اساسی اجتماع است ارزش واقعی است خود را از دست داده است آنچنان که اکثر کشورهای اروپایی و امریکایی با معضلی به نام کودکان بی سرپرست در مقایسه با جوامع غربی بسیار ناچیز است در اسلام همواره از جانب پیامبر اسلام به مهربانی و دلجویی و دستگیری از کودکان سفارش شده است. بخشی از کودکان بی سرپرست که مشمول یتیمان می شود در مورد رسیدگی به ایتام و کودکان بی سرپرست در کتاب و سنت و سیره عملی اولیای دین همواره مورد عنایت خاصی قرار گرفته اند و همگان را به رسیدگی و حمایت جدی از آنان فرا می خوانده چنانچه در سوره ضحی خداوند به پیامبر اکرم می فرماید: آیا تو یتیم نبودی ؟ و تو را از یتیمی نجات دادیم. همچنین پیامبر اکرم در روایتی فرمودند: «بهترین خانه خانه ای است که در آن به یتیمی محبت شود». همچنین امام علی در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر دستور می دهد تا مواظب یتیمان باشد و به وضع یتیمان رسیدگی کند. در وصیت نامه ای امام علی (ع) به حسین (ع) فرمودند: «یتیمان را گرسنه نگذارید و مواظب باشید که در اثر بی سرپرستی تباه نگردند».
2-4-تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست:
گسیختگی خانواده و نیز عوامل مختلف دیگر در جامعه ایران خانواده های زیادی را با بی سرپرستی کودکان روبه رو ساخته است. ناسازگاری والدین خاصه وقتی منجر به جدایی و طلاق شود، آسیب پذیری فرزندان را افزایش می دهد. از دست دادن والدین با یکی از آنها خانواده را دچار نقص می کند و آنگاه که خانواده ی گسسته تداوم زمانی پیدا کند تأثیرات منفی بیشتری بر کودکان داشته، زمینه را برای بروز آسیب های اجتماعی مختلف مهیاتر می کند در واقع ما به خوبی ریشه هر نوع رفتار ضد اجتماعی کودکان را نیز در آسیب های خانوادگی می بینیم.
کودک بی سرپرست ممکن است یک یا تمام افرادی را که حضور فیزیکی آنان در تأمین نیازهای مادی و معنوی او تأثیر دارند از دست دهد، یا اینکه فوت یکی از والدین توجه دیگران را کاهش داد و یا به هیچ رساند. مرگ پدر، ازدواج مجدد مادر و عدم پذیرش ناپدری، مرگ مادر و حضور نامادری، در مشکلات ارتباطات عاطفی میان کودک و نامادری و نیز اعتیاد پدر و بی تفاوتی مادر و بستگان را می توان نمونه هایی از علل بی سرپرستی قلمداد کرد.
گاهی حضور فیزیکی هریک از والدین یا هر دو آنها به خودی خود کودک را بی سرپرست می کند. پدر و مادر لاقید یا والدینی که بر اثر اختلافات بین خود، خانواده را به کانونی از نامهربانی ها تبدیل می کنند به طوری که کودک دائماً در معرض فشارهای روانی و استرس قرار دارد، یا والدینی که به فکر مال اندوزی بوده و برای کودکشان اهمیتی قائل نیستند از این قبیل اند. این کودکان در عین حال که سرپرست دارند بی سرپرست هستند.
با توجه به مطالب فوق، بی سرپرستی طیف وسیعی از کودکان را در بر می گیرد، به طوری که گاه حوادث و مسائل و مشکلات والدین را از کودکان دور می کند و یا والدین با قرار دادن کودک خویش در کنار خیابان یا مساجد و اماکن متبرکه تعمداً بی سرپرستی به وجود می آورند و گاه کودک با گریز از خانه و کاشانه خود موجب بی سر پرستی خویش می شود.
عواملی که باعث می شوند کودکان از طریق خانواده و یا سایر مراجع ذیصلاح در مراکز شبانه روزی مورد پذیرش و نگهداری قرار گیرند عبارتند از: «حوادث و بلاهای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، قحطی، خشکسالی، گرسنگی، بیماری های واگیردار و مرگ و میر طبیعی والدین که بر اثر آن تعدادی از کودکان، والدین و اقوام خود را از دست می دهند. در مورد این قبیل عوامل مسامحه ای، می توان گفت که وقوع آنها اجتناب ناپذیر است و پیشگیری و کنترل آنها تقریباً از قدرت و توانایی بشر خارج می باشد.
حوادث و عوامل غیر طبیعی که بیشتر در قالب عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی ظاهر می شوند، به شرح زیرند:
مجهول المکان بودن والدین، طلاق و جدایی والدین از یکدیگر، ترک خانواده توسط پدر اعتیاد والدین یا یکی از آنان، عدم صلاحیت اخلاقی و اجتماعی والدین یا یکی از آنها، بیماری صعب العلاج والدین، فقر، مفقود الاثر بودن والدین، وجود نابسامانی، آشفتگی و ناسازگاری در خانواده، خیانت والدین نسبت به یکدیگر، اختلاف اعتقادی و طبقاتی والدین با یکدیگر، کثرت فرزندان خانواده، ازدواج مجدد والدین، و وجود ناپدری یا نامادری در خانواده، زندانی بودن والدین یا یکی از آنها، محل زندگی و مسکن نامناسب، فرار کودکان از خانه به لحاظ داشتن خانواده خشن، مستبد و بی ثبات، طرد و رها کردن کودکان در مجامع و معابر عمومی.
عوامل مزبور به لحاظ عدم کارکرد و انجام درست و صحیح وظایف خانواده و اجتماع در قبال خود و یکدیگر بروز می کنند. در میان عللی که اشاره شده عدم احساس مسئولیت در مقابل کودک عمده ترین عامل به شمار می رود. به طوری که در گذشته تعداد زیادی از پذیرفته شدگان در شبانه روزی ها را کودکانی تشکیل می دادند که والدین و یا بستگانی نیز داشتند، لکن شناخت غلط از ارزش ها، این کودکان را راهی پرورشگاه که چون فراموشخانه می نماید کرده بود.
مسائل اجتماعی مانند فقر، بیماری، و بی سرپرستی، بیکاری، فحشاء، بردگی و. ..همواره در تاریخ زندگی انسان ها وجود داشته است. مشکل کودکان بی سرپرست نیز دارای تاریخچه ای بسیار طولانی بوده و بی شک از زمانی که بشر زندگی اجتماعی اختیار کرده، با این معضل نیز روبه رو بوده است. لیکن موضوع اصلی چگونگی و نحوه برخورد و رسیدگی جامعه به آن ها است روند تاریخی – روانی ایجاد می کند. در ذیل به تاریخچه حمایت از کودکان بی سر پرست در جهان و ایران می پردازیم.
2-4-1-تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان:
تا قرن 13 میلادی، نشانه ای که حاکی از وضعیت قانون کلی و مشخص پیرامون حمایت از ایتام باشد، موجود نیست. مسئله حمایت از کودکان بی سرپرست همانند دیگر مشکلات فراوان دوران کلیسائی، دستخوش اوضاع آشفته ای بود.
طی قرن 14 و 15 میلادی، بی توجهی به کودکان و نتیجتاً رها کردن آنها امری عادی بود و بسیاری از آنان مورد غفلت قرار می گرفتند، به بردگی فروخته می شدند، یا در صومعه ها در یتیم خانه ها رها می شدند. این نوع برخورد با کودکان تا قرون 17و18 ادامه داشت. نخستین قانونی که موضوع کودکان بی سرپرست در آن تاکید شده بود در آغاز قرن 17 میلادی تحت عنوان «قانون فقرای الیزابت اول» در انگلیس اجرا شد.
ویژگی دوران پس از رنانس، تغییرات فراوانی را در ساخت خانواده ها پدید آورد. با شکل گیری نهادها و مؤسسات اجتماعی – رفاهی که به جهت ارائه رفاه اجتماعی به وجود آمده بودند، خود به خود حجم زیادی از وظایف تربیتی خانواده ها کاهش یافت و به همراه مشکلات اجتماعی دیگر نظیر پیشرفت صنایع و تکنولوژی، افزایش جمعیت، کاهش مرگ و میر کودکان به لحاظ بهبود بهداشت در سطح جهانی، جنگ های مختلف، وضعیت کودکان بی خانمان را با شدت حادتری نشان داد و نتیجتاً با نزول امکانات جوابگویی به مسائل کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست و… از ردپای قرن هجدهم با مشکلات عمیق ناشی از ضایعات اجتماعی – اخلاقی گروه های آسیب پذیر مواجه شد.

پس از رو در رویی غرب با بحران های یاد شده، هریک از کشورها متناسب با امکانات و ویژگی مسئله در صدد برآمدند مؤسسات و نهادهائی به منظور کمک به کودکان بی سرپرست ایجاد کنند. تاریخ قرون اخیر در این کشورها و به خصوص انگلستان، نشان دهنده ی تلاشهایی است که به صورت محله ای یا در سطح کشورها برای حل مشکلات به عمل آمده است.
نخستین مؤسسه حمایتی مخصوص کودکان بی سرپرست، در سال 1740 میلادی در آمریکا ایجاد شد. این دارالایتام از نظر تاریخی، در اروپای صنعتی می تواند جزو نخستین مراکز حمایتی ایتام باشد. مؤسسه نگهداری از کودکانی را بر عهده داشت، که غالباً به علل فوت، جدایی، فقر و خودداری از مسئولیت در پرورش و نگهداری از طرف والدین بی سرپرست بودند.
تاریخ اجتماعی فرانسه نیز، دارای تجربیات غنی و آکادمیک در خصوص تأمین اجتماعی کودکان بی سر پرست می باشد. در ابتدا، در کشور فرانسه مراکز پرورشگاهی به وقوع یافت می شد و کودکان بی سر پرست در زمره ی افرادی بودند که در این گونه مراکز نگهداری می شدند و کم کم شکل کمک های اجتماعی تغییر یافت و دولت ضمن نگهداری این کودکان به طور شبانه روزی، با توجه به اصول کلی تأمین اجتماعی، هم خود را بر حفظ بافت خانواده و نهایتاً پرورش ایتام در خانواده ها متمرکز کرد.
2-4-2-تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران :
ایران قبل از اسلام، به هنگامی که جامعه در دوران خاصی از زندگی اجتماعی بوده، نسبت به سایر کشورها از فرهنگی قابل ملاحظه در آن زمان برخوردار بوده است. ایران پیش از اسلام جامعه ای طبقاتی بود. اشراف، کشاورزان، جنگ آوران، کارگران و پیشه وران هریک طبقه ای را تشکیل می دادند. در زمان حکومت ساسانیان که تقریباً مقارن ظهور اسلام بوده کلیه خصلت های ارزشی طبقات جامعه حفظ می شد و نفوذ به طبقات دیگر غیر ممکن بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یتیمان طبقات فقیر، نه تنها از درد یتیمی رنج می بردند بلکه نمی توانستند از امکانات اجتماعی برای پیشرفت مادی و معنوی خود استفاده کنند. با تمام تبعیضاتی که به تمام معنی درباره ایتام فقیر و ناتوان اعمال می شد، جامعه عاری از وجود مراکزی جهت حفظ و نگهداری کودکان بی سر پرست بود و خانواده ها بنا بر سنت های دیرینه مذهبی، کودکان یتیم یکدیگر را حمایت می کردند.

دیدگاهتان را بنویسید