پایان نامه درمورد رسوب گذاری

الکتروپلیمریزاسیون صورت گرفته است. برای مطالعه رسوب گذاری الکتریکی ویا دوپه کردن۶۳ (دوپه کردن نوعی رسوب دادن است) پلی پیرول از تکنیک های تجزیه ای متعددی استفاده شده است اما خود مکانیسم موضوع بحث برانگیزی است بطوریکه هنوز مکانیسم واحدی به صورت عمومی مورد پذیرش واقع نشده است. مکانیسم ارائه شده بوسیله دیاز،عمومی ترین مکانیسمی است که

پاسخی بگذارید