No category

پایان نامه درمورد کشور ایران، دانشجویان

محققین و دانشجویان در جای جای دنیا و همچنین تحقیقاتی که در کشور ایران انجام گرفته پرداخته میشود با توجه به این که رنگ مورد مطالعه جهت جذب متیل اورانژ میباشد بیشتر سعی بر این شده که موارد جذب این رنگ توسط جاذبهای مختلف بیان گردد. مطالعه و کاربرد جاذبهای مناسب در تصفیه آب و فاضلاب سابقه طولانی دارد به طوری که کاربرد جاذب در ایالات