پایان نامه درمورد کشور ایران، دانشجویان

brain, thinking concept

محققین و دانشجویان در جای جای دنیا و همچنین تحقیقاتی که در کشور ایران انجام گرفته پرداخته میشود با توجه به این که رنگ مورد مطالعه جهت جذب متیل اورانژ میباشد بیشتر سعی بر این شده که موارد جذب این رنگ توسط جاذبهای مختلف بیان گردد. مطالعه و کاربرد جاذبهای مناسب در تصفیه آب و فاضلاب سابقه طولانی دارد به طوری که کاربرد جاذب در ایالات

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*