پایان نامه رایگان با موضوع تداخلات، ، ،

لایه انتشار بین محلول نمونه و لایه آلی جداره ی فیبر شده و در نتیجه کارایی استخراج کاهش می‌ یابد. از سوی دیگر اضافه کردن نمک می‌تواند باعث افزایش ویسکوزیته محلول نمونه و همچنین تغییر خصوصیات فیزیکی دیواره فیبر شود که این تداخلات می‌تواند باعث کاهش حرکت آنالیت از فاز دهنده به حلال شود. به طور کلی افزودن نمک بسته به ماهیت آنالیت

پاسخی بگذارید