آگوست 2018

ارتباط عزت‌نفس و مناعت طبع

عزت‌نفس و مناعت طبع اهمیت مناعت طبع و عزت‌نفس در وجود هر شخص به هر نحوی که خودش فکر و تصور می‌کند در کارها و وظایف روزانه، در عشق، در […]

مقابله با استرس با روش SIT

مقابله با استرس با روش SIT ورزشکاران در کار با ورزشکاران بر لزوم تمرکز بر روی افراد به غیر از «جمعیت هدف» تاکید شده است. از زمان بازی های المپیک […]

تعریف شورای کودکان استثنایی

– تعریف قانون آموزش افراد با ناتوانی[1] از نظر قانون آموزش افراد با ناتوانی­ها، مشکلات رفتاری­ـ­عاطفی وضعیتی است که یک یا چند مورد از خصوصیات زیر را برای مدتی طولانی […]