آگوست 2018

علت فرار از خانه چیست؟

علت فرار از خانه رفتار فرار بالاخص با بی ثباتی و ارتباط خانوادگی ضعیف و بدرفتاری با فرزندان همراه است. این عوامل باعث اختلاف و گسیختگی پیوند بین والدین و […]

اعتیاد چگونه شکل گرفت؟

دانش به دست آمده در مورد اعتیاد و چگونگی شکل گیری اعتیاد اعتیاد اصولا درباره رفتارهای اجبار گونه است. رفتارهای انسان تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. مجموعه ای […]

ناگویی خلقی از دیدگاه روانپویشی

ناگویی خلقی از دیدگاه روانپویشی نظریه روانکاوی معتقد است که مشکلات در تنظیم عواطف ریشه در گذشته دارند، مانند ناگویی خلقی که روابط اولیه دشوار با والدین ممکن است در […]

ویژگی‌های بالینی هراس اجتماعی

ویژگی‌های بالینی هراس اجتماعیویژگی اختلال هراس این است که هنگامی که شخص در معرض موقعیت ویژه یا چیزی که از آن بیم دارد قرار می‌گیرد یا حتی انتظار دارد که […]