آگوست 2018

عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

عملکرد تحصیلی انگیزه:اصطلاح انگیزه به معنی حرکت دادن مشتق شده است. انگیزه، چیزی است که ما را به جنبش و حرکت وادار و کمک می کند تا تکالیف خود را […]

دیدگاههای نظری درباره ازدواج

دیدگاههای نظری درباره ازدواج الف) نظریه تبادلات اجتماعی این رویکرد مهمترین دیدگاه نظری پژوهش در زمینه ازدواج و روابط نزدیک است که از نظریه وابستگی متقابل تیبات[2] و کلی[3] (1959؛ […]

بهزیستی روان شناختی و نقش ان برسلامت افراد

بهزیستی روان شناختی،[1]تاریخچه،مفاهیم،نظریه ها ورویکردها عناصر عملی متعددی وجود دارد که باسلامت کلی افراددرارتباط است.عناصری مثل هوش، ساختار فیزیکی و شخصیت عموماً محصول ترکیب ژنتیکی درنظرگرفته می‌شوند،گازنه به این موضوع […]

   مدل فرایند کار کرد خانواده

   مدل فرایند کار کرد خانواده این مدل نیز نهایتاً از طرح طبقات خانوادگی مشتق می­شود. همانطور که توسط استین هاور و همکارانش ( 1984) بیان شد این مدل کار […]