آگوست 2018

ماهیت مواد مخدر  و مفهوم آن

ماهیت مواد مخدر : ماده مخدر ماده ای طبیعی یا شیمیایی است که نیروی روانی را تحریک می کند که از طریق آثاری که در احساسات ، ذهن یا اندیشه […]

روانشناسی راهبردهای شناختی

راهبردهای یادگیری منظور از راهبرد یک برنامه یا نقشه کلی است که که از مجموعه عملیات تشکیل می شود و برای رسیدن به یک هدف خاص به اجرا در می […]

سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف

سلامت روان از دیدگاههای مختلف 2-7-1- از نظر آمار دانان کسانی که با آمار سر و کار دارند برای تعریف افراد بهنجار از میانگین یا منحنی توضیع عمومی استفاده می‌کنند […]

روانشناسی شرایط عمومی دختران فراری

: دختران فراری    2-2- آشنایی با پدیده دختران فراری دختران فراری به دخترانی گفته می‌شود که به دلایل مختلفی از خانه فرار می‌کنند و به جامعه و        محیط هایی […]

روانشناسی فرایند خودافشاسازی

خودافشاسازی خودافشاسازی به فرایندی اشاره دارد که در آن فرد به خود اجازه می دهد تا بوسیله دیگران شناخته شود (میکالینسر و ناچشون[1]، 1991). نظریه و تحقیقات در حوزه خودافشاسازی […]