برگزیده

ردیاب خودرو – کلاچ برقی – چراغ اتوماتیک

کلاچ برقی امروزه همگان به این مساله اذعان دارندکه با توجه به حجم بالای ترافیک در شهرها و حتی جاده ها رانندگی به یک امر خسته کننده و پر استرس تبدیل شده است و اگر روزی از خودرو صرفا جهت تفریح و مسافرت به صورت خانوادگی استفاده می شد، با توجه به وضعیت اقتصادی و…

چگونه ها

یادگیری نکته های فن بیان ،آداب معاشرت،سخنرانی و مهارت های ارتباطی

کلمات را ازلحاظ آوایی واضح بیان کنیدما برای اینکه بتوانیم شمرده صحبت کنیم می بایست کلمات را ازلحاظ آوایی واضح بیان کنیم.به عبارت دیگر ما باید تلفظ صحیح کلمات را بگوییم (البته اگر لهجه نداشته باشیم، وگرنه با همان لهجه ای که داریم تلفظ صحیح را بیان کنیم) و از طرفی هم کلمات را به…