ژانویه 2019

پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/بازرسی ایمنی HSE

 بازديدهاي دوره‌اي ايمني/ بازرسی ایمنی به‌منظور ارزيابي شرايط محيط كار و ميزان رعايت استانداردها و قوانين ايمني و نيز آماده بكار بودن تجهيزات ايمني و آتش‌نشاني لازم است بازديدهايي بصورت […]