پایان نامه حقوق

متن پایان نامه : دائن

متعهد ایجاد می شود که به موجب آن باید خسارات عهد شکنی را جبران کند .(م 221ق.م) 3- ضمان عقدی- که به موجب قراردادی شخص ملتزم می شود که دین دیگری را بپردازد یا مدیونی را در دادگاه حاضر کند. ( م 684 به بعد ق.م)و آنچه در این مبحث ،به آن پرداخته می شود…

پایان نامه حقوق

متن پایان نامه : غصب

مضمون له را از خطرهای ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و ضامن مصون می دارد زیرا ضرورتی ندارد که طلبکار ابتدا به مدیون رجوع کند و ضامن در این فرصت در معرض اعسار قرار گیرد یا امکان فرار از دین را بیابد. در خارج از امور تجاری، ضمان تضامنی برخلاف اصل است…

پایان نامه حقوق

متن پایان نامه : دائن

د گفت در این نوع ضمان، ضامنینی که مجبور به پرداخت دین به طلبکار شده اند به دلیل آنکه بدهکار اصلی نیستند در رابطه فی مابین خود ضمانی بر عهده آنان نیست و حق رجوع به مدیون اصلی را خواهند داشت. مبحث دوم:منابع مسئولیت تضامنی تضامن از دو منبع ناشی میشود:قراردادوقانون.لذا در این مبحث، در…

پایان نامه حقوق

متن پایان نامه : ضامنان

نشده ولی در مواردی که حق تجزیه ناپذیر از آن چند تن باشد امکان این وجود دارد،هر یک به تنهایی نسبت به کل آن طلب حق مطالبه داشته باشند. بند دوم : تضامن بدهکاران تضامن دین، ضم ذمه است به ذمه در رابطه با اداء دین واحد، خواه آن دین ناشی از عقد باشد خواه…

پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع غاصبین

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد مسئول منافع زمان تصرف خود می باشد. زیرا منافع مال است و طبق قاعده کلی کسی که مال در دست او تلف شده ضامن نهایی است. بنابراین در صورتی که غاصب لاحق عوض منافع زمان سابقین را به مالک دهد…

پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد نادیده گرفت. پس ناچار باید گفت مسئولیت سایر غاصبان به رد عین، نوعی تعهد به فعل غیر یا تضمین فعل غیر است چنین تعهدی در مسؤولیت های قراردادی مانندهای فراوان دارد. چنان که کفیل نیز به همین معنی متعهد به…

پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن

دارد. 2- ضمانی که در نتیجه انجام ندادن تعهد ناشی از عقد برای متعهد ایجاد می شود که به موجب آن باید خسارات عهد شکنی را جبران کند .(م 221ق.م) 3- ضمان عقدی- که به موجب قراردادی شخص ملتزم می شود که دین دیگری را بپردازد یا مدیونی را در دادگاه حاضر کند. ( م…

پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع غصب

از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه کند. از مزایای این نوع ضمان، مضمون له را از خطرهای ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و ضامن مصون می دارد زیرا ضرورتی ندارد که طلبکار ابتدا به مدیون رجوع کند و ضامن در این فرصت در معرض اعسار قرار گیرد یا امکان فرار…

پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن

ع ادامه می یابد تا ضمان بر عهده مدیون اصلی استقرار یابد. نتیجتاً باید گفت در این نوع ضمان، ضامنینی که مجبور به پرداخت دین به طلبکار شده اند به دلیل آنکه بدهکار اصلی نیستند در رابطه فی مابین خود ضمانی بر عهده آنان نیست و حق رجوع به مدیون اصلی را خواهند داشت. مبحث…

پایان نامه حقوق

منابع پایان نامه با موضوع نظام کیفری اسلام

آمدن شبهه در نزد مُجرم معتبر است یا نزد حاکم یا نزد هر دو یا آن‌ که‌ پیش آمدن شبهه در هر کدام به تنهایى، کفایت کرده و موجب اسقاط حد می‌شود؟ برای نمونه؛ آیا قاضی باید شبهه‌ای در تحقق زنا داشته باشد تا حد از مُجرم ساقط شود یا وجود شبهه (حکمیه یا موضوعیه)…

پایان نامه حقوق

منابع پایان نامه با موضوع رابطه نامشروع

کسى ایجاد شود؛ قاضى، متهم یا هردو؟ پس در جستجوى مراد شارع، این بحث به میان می آید که مخاطب «ادرءوا الحدود بالشبهات» کیست؟ این مساله در فهم مبانی و بسترهای اعمال قاعده درء اهمیت زیادی دارد.اصل بر این است که موضوع حکم، در دلیل دخالت دارد. مثلاً، اگر در روایت آمده است: «اقامه الحدودِ…

پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ضامنان

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  باید گفت تضامن طلب اصولا وجود ندارد وبه صراحت در قوانین از آن ذکر نشده ولی در مواردی که حق تجزیه ناپذیر از آن چند تن باشد امکان این وجود دارد،هر یک به تنهایی نسبت به کل آن طلب حق مطالبه داشته باشند. بند دوم…

پایان نامه حقوق

منابع پایان نامه با موضوع مسقط

همکاری می‌کند می‌توان از تخفیف‌های قانونی و قضایی که در قانون پیش‌بینی شده است برخوردار شود. توبه‌کننده در برخی موارد می‌تواند از مزیت تعلیق مجازات خود استفاده کند. در بعضی مواد قانون مجازات اسلامی، توبه مجرم این امکان را برای فراهم می‌کند که به تقاضای قاضی، وی مشمول عفو رهبری شود. توبه مجرم بعد از…

پایان نامه حقوق

منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  است که قانون به مصلحت متهم تفسیر شود و عمل به قاعده گاهی به تخفیف و مجازات مجرم و گاهی به تبرئه مجرم منجر می‌شود. از این‌رو معلوم می‌شود که تفسیر شک به مصلحت متهم که در قانون موجودات، عین اصل دفع حدود به شبهات…

پایان نامه حقوق

منابع پایان نامه با موضوع حقوق بشر اسلامی

به کار می رود که هیچ کدام از این ها تکلیف را مشخص نکند و فقط برای دفع تمیز و بلاتکلیفی به این اصول روی آورده می شود (موذن زادگان ،89).در جایی که قاعده ما لایعلم من قبله جریان پیدا می کند، نیازی نیست که استناد به اصاله الصحه بشود. اصل، صحت در اعمال فرد…